Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як уцінка товару впливає на суму податку на прибуток?

9 лютого 2016 р.

Товар (плити МДФ і ДСП) на складі був частково зіпсований через підвищену вологість у приміщенні, тому за рішенням керівництва його уцінили. Як сума такої уцінки вплине на податок на прибуток?

Сума уцінки запасів зменшує бухгалтерський фінрезультат, а значить, і об'єкт обкладення податком на прибуток. Дане твердження правильне для всіх платників податків: як для тих, хто коригує фінрезультат на різниці, так і для тих, хто не коригує. Пояснимо докладніше.

Якщо запаси втратили первісно очікувану економічну вигоду (зіпсувалися), то вони підлягають уцінці за рішенням керівника (власника) підприємства. Це випливає з п. 2 Положення, затвердженого наказом Мінекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (далі – Положення № 120/190), а також п. 25 П(С)БО 9.

Розмір уцінки запасів визначає комісія, ураховуючи ступінь втрати споживчих якостей таких запасів, а також існуючий на них попит на ринку (п. 11 Положення № 120/190). До цього процесу не потрібно залучати професійних оцінювачів (лист Мінекономіки від 26.02.08 р. № 91-22/65).

У результаті уцінки повинні були дотримані вимоги п. 24 П(С)БО 9 щодо обліку запасів за найменшою з оцінок на дату балансу. Тобто запаси на дату балансу (на кінець року або кварталу) повинні бути обліковані за найменшою із двох оцінок:

·          або за первісною вартістю,

·          або за чистою вартістю реалізації (далі – ЧВР).

ЧВР являє собою очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 П(С)БО 9). Цей показник розраховується окремо за кожною одиницею запасів (п. 26 П(С)БО 9). Нагадаємо, що одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид) (п. 7 П(С)БО 9).

Припустимо, у нашому випадку первісна вартість плити МДФ становила 140 грн/лист, а плита, поверхню якої частково зіпсовано, може бути реалізована за ціною 120 грн/лист (без ПДВ). При визначенні ЧВР постраждалої плити слід ураховувати її реальну ціну. Припустимо, що згідно з розрахунками витрати на реалізацію одного листа МДФ становлять 0,50 грн. Тоді ЧВР нашого листа МДФ становитиме 119,50 грн. (120,00 грн. – 0,50 грн.). Відповідно, сума уцінки дорівнює 20,50 грн/лист (140 грн/лист – 119,50 грн/лист).

Результати уцінки відображаються в бухгалтерському обліку в тому місяці, у якому складено і затверджено опис-акт уцінки (п. 19 Положення № 120/190). Сума уцінки списується на інші операційні витрати – у дебет субрахунка 946 «Втрати від знецінення запасів» (п. 27 П(С)БО 9).

Таким чином, при відображенні фінансового результату за 2015 рік у рядку 2290 або 2295 форми № 2 (у ряд. 2290 форми № 2-м) уже буде врахована сума уцінки. А починаючи з 2015 року цей бухгалтерський показник є базовим для визначення об'єкта обкладення податком на прибуток у всіх підприємств.

Правда, підприємства з річним доходом, що перевищує 20 млн грн., додатково коригують фінрезультат на різниці, визначені Податковим кодексом. Однак коригування фінрезультату на суму уцінки запасів нормами ПК не передбачене. Це значить, що сума уцінки, яка відображена в складі інших операційних витрат і зменшила бухгалтерський фінрезультат, зменшує і об'єкт для нарахування податку на прибуток у всіх платників податків (незалежно від суми їх річного доходу). 

Джерело: "БАЛАНС", 2016, № 11-12.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!