Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як складається фінансовий план держпідприємств?

30 березня 2015 р.

Затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки.
Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, а також господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток, паїв) належать державі (далі - фінансовий план підприємства).
Фінансовий план підприємства складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових і прогнозних показників поточного року.
Фінансовий план повинен забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, зростання валового прибутку та чистого фінансового результату (прибутку) (далі - чистий прибуток), розмір яких не може бути меншим, ніж планові та прогнозні показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників поточного року з урахуванням прогнозного рівня інфляції.
Проект подається органу, уповноваженому управляти державним майном або корпоративними правами держави (далі - орган управління), до 1 червня року, що передує плановому.
У разі необхідності органи управління можуть самостійно встановлювати диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 1 червня року, що передує плановому.
До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.
У разі зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку, обсягу сплати поточних податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов`язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.03.15 р. № 205 набуде чинності з дня офіційного опублікування.
Готується до опублікування в „Офіційному віснику України” від 03.04.15 р. № 24.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!