Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як відобразити в обліку витрати на закладку та догляд за багаторічними насадженнями. Порада від експерта редакції

12 вересня 2014 р.

Для цілей бухгалтерського обліку багаторічні насадження (сади, виноградники і т. п.) – це довгострокові біологічні активи рослинництва (далі – ДБАР) (п. 4 П(С)БО 30 «Біологічні активи»). До початку плодоношення насадження належать до незрілих ДБАР, оскільки ще не можуть давати сільгосппродукцію певної якості (п. 3.2 Методрекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.06 р. № 1315).
Витрати, понесені підприємством на закладку (створення) багаторічних насаджень, слід відображати за дебетом субрахунка 155 «Придбання (виготовлення) довгострокових біологічних активів». Облік витрат ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» за статтями витрат, установленими для рослинництва.

Після закінчення робіт із закладки насаджень комісія, призначена наказом керівника підприємства, має:

  • здійснити огляд і приймання насаджень;
  • оформити Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передання їх в експлуатацію (сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-1, затверджена наказом Мінагрополітики від 21.02.08 р. № 73), який затверджується керівником.

На підставі акта багаторічні насадження до досягнення ними продуктивного віку, за практикою, що склалася, обліковуються в сумі витрат, понесених на їх закладку та вирощування, тобто за первісною вартістю, на субрахунку 166. І це абсолютно виправдано, оскільки активного ринку таких насаджень на сьогодні не існує.
Витрати з догляду за незрілими багаторічними насадженнями (обрізання, полив, боротьба з бур`янами і шкідниками тощо) аж до їх уведення в експлуатацію (переведення у групу зрілих) накопичуються за дебетом субрахунка 155 за тими самими статтях витрат, що й при закладці. Списуються такі витрати в кінці кожного звітного періоду (місяця, кварталу чи року) на збільшення вартості незрілих ДБАР проведенням Дт 166 – Кт 155. Підставою для цієї операції є акт (сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-1).

Детальну консультацію із цього питання опубліковано в «БАЛАНС-АГРО», 2014, №34.

Також хочу звернути увагу, що ця стаття починає цикл публікацій на тему обліку в садівництві та виноградарстві. Надалі на сторінках «БАЛАНС-АГРО» буде, зокрема, розглянуто: особливості оприбуткування урожаю, отриманого від незрілих насаджень; порядок отримання та особливості обліку державної підтримки в садівництві та виноградарстві; облік списання багаторічних насаджень за самостійним рішенням або в результаті форс-мажорних обставин тощо.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!