Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як визначити фінрезультат, пов`язаний з оперативною орендою ОЗ?

19 серпня 2015 р.

Затрати орендаря на поліпшення об`єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об`єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів.
Об`єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

Згідно з абзацом першим п. 138.1 та абзацом першим п. 138.2 ПК фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів.
Таким чином, при визначенні об`єкта оподаткування платник податку - орендар має збільшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об`єктів операційної оренди, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об`єктів операційної оренди, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПК.

Лист ДФС від 16.07.15 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!