Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Індексація доходів, травень 2016. Новоприйняті працівники

May 17, 2016

Продовжуємо тему індексації.
В звя'зку з набранням чинності Закону України "Про державну службу" набули чинності ряд урядових постанов щодо оплати праці в органах державної влади.
Фахівці Uteka надають консультацію з практичними прикладами на найбільш актуальні  Ваші запитання.

Після ознайомлення з цією консультацією жодних ускладнень при коригуванні сум індексації для тієї чи іншої категорій працівників у зв’язку з підвищенням зарплати не виникне. Крім того, читачі  знайдуть тут відповідь на запитання, яке стосується відмінностей між підходами до індексації доходів працівників, прийнятих на роботу у 2016 році, та працівників, які вже працювали в установі. Отже, бухгалтер матиме можливість оперативно прийняти рішення щодо індексації доходів таких працівників.

Наталія ВОЛКОВА

Законодавчі зміни в оплаті праці
З 1 травня цього року, як ми й очікували, підвищено оклади працівників 1–25-го тарифних розрядів за ЄТС згідно з постановою КМУ від 06.04.16 р. № 288 Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  (далі – Постанова № 288). При цьому вперше за останні роки розмір окладу для працівників 1-го тарифного розряду (1 516 грн.) прийнято на рівні, вищому за розмір мінімальної зарплати (1 450 грн., далі – МЗП). Оклади працівників, починаючи з 5-го тарифного розряду формуються виходячи з нового розміру базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду – 1 185 грн.
Розміри підвищення окладів за цією постановою та раніше прийнятими рішеннями уряду для зручності ми звели в одну таблицю, розміщену в кінці консультації. Вона стане у пригоді при складанні наказів про встановлення нових окладів та безпроблемному визначенні сум індексації для окремих категорій працівників (детальніше про це див. далі). У таблиці окремим шрифтом виділено оклади декількох перших тарифних розрядів, що встановлювалися у фіксованому розмірі без застосування міжтарифного коефіцієнта.
Що стосується змін в оплаті праці державних службовців, то тут ми маємо врахувати норми постанови КМУ від 06.04.16 р. № 292 з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 05.05.2016 р. № 322  Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292  (далі – Постанова № 292), якою застосовано новий підхід до визначення окладів державних службовців залежно від того, до якої групи з оплати праці належить їх посада та в якому саме державному органі вони працюють. Крім того, цією постановою встановлено нові, підвищені порівняно з раніше діючими, розміри надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців. У більшості випадків оклади держслужбовців установлено на більш високому рівні, ніж раніше.
Це можна сказати і про оклади працівників держорганів, які виконують функції з їх обслуговування (службовців), визначені на 2016 рік постановою КМУ від 06.04.16 р. № 268   Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році  (далі – Постанова  № 268/2016).
Зміни в оплаті праці держслужбовців можуть бути зумовлені і зміною видів та умов призначення стимулюючих виплат, а саме надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи відповідно до постанови КМУ від 06.04.16 р. № 289 Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям (далі – Постанова № 289).
При цьому зауважимо, що чинними залишаються й норми постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268 (далі – Постанова № 26/2006), якою встановлено оклади не лише для працівників державних органів, а й для працівників органів місцевого самоврядування. Зважаючи на те що згадані вище постанови, які регулюють оплату праці працівників держорганів і набувають чинності з 01.05.16 р., прийнято пізніше, ніж Постанову № 268/2006, керуватися варто цьогорічними рішеннями уряду.
Що стосується Постанови № 268/2006, то норми, які регулюють питання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, залишаються чинними. Разом з тим нагадаємо, що на підставі положень п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280) органи місцевого самоврядування мають право на своїх пленарних засіданнях за пропозицією сільського, селищного, міського голови самостійно вирішувати питання щодо структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених КМУ, витрат на їх утримання.
Однак зауважимо, що згаданих у цій нормі типових штатів не існує (постанова КМУ від 03.12.97 р. № 1349, якою вони були затверджені, втратила чинність ще 01.01.15 р. на підставі постанови КМУ від 26.11.14 р. № 664). До того ж ще раніше урядову норму стосовно дотримання типових штатів було визнано неконституційною (рішенням Конституційного Суду України від 22.05.08 р. № 10-рп/2008).
Отже, штати зазначених місцевих органів управління та витрати на їх утримання визначаються радами самостійно. І якщо за достатності фінансових ресурсів та чи інша рада прийме рішення про підвищення окладів працівників апарату ради та її виконавчих органів або надбавок за ранг чи інтенсивність праці, то це буде цілком правомірним. Скоріш за все, для цього не варто чекати на рішення КМУ, адже згідно зі ст. 20 Закону № 280 державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування не повинен призводити до втручання органів державної влади у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
Далі розглянемо питання формування зарплати новоприйнятих у 2016 році та інших працівників установи у зв’язку з її травневим підвищенням у розрізі різних категорій, ураховуючи особливості визначення доходу, включаючи індексацію, для кожної з них.

Працівники 1–3-го тарифних розрядів за ЄТС
Відомо, що з 01.12.15 р. оклади працівників 1–3-го тарифних розрядів за ЄТС не підвищувалися. Тому згідно з нормами першого речення абзацу п’ятого п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення   (далі – Порядок № 1078), індексація доходів таких працівників не підлягала зменшенню навіть при збільшенні інших складових їх зарплати (крім окладів) на суму, що перевищувала індексацію.
У подальшому до цієї індексації вони могли б отримати ще й право на додаткову індексацію. Це право з’явилося б, якби індекс споживчих цін (далі – ІСЦ), розрахований наростаючим підсумком починаючи з індексу місяця, наступного за місяцем підвищення окладів (для таких працівників це був вересень 2015 року, що називався тоді базовим місяцем), перевищив законодавчо встановлений для відповідного періоду поріг індексації. Але цього не відбулося. Здійснимо невеличкі розрахунки.
При проведенні обчислень ІСЦ у 2015 році (коли ми мали відомості щодо ІСЦ жовтня – листопада 2015 року) він не перевищив діючий тоді поріг 101 %:

0,987 (жовтень) х 1,02 (листопад) х 100 = 100,7 %.

При продовженні аналогічних обчислень у 2016 роцы (у якому ми отримали відомості про індекси грудня 2015 року, січня та лютого 2016 року) перевищення діючого в цьому році порогу індексації 103 % для визначення права на індексацію у квітні цього року також не відбулося:

0,987 (жовтень) х 1,02 (листопад) х 1,007 (грудень) х 1,009 (січень) х 0,996 (лютий) х 100 = 101,9 %).

А відтак працівникам 1–3-го тарифних розрядів до травня цього року має виплачуватися індексація, визначена для них у вересні 2015 року.
При підвищенні окладів у травні цього року згідно з Постановою № 288 розмір такої індексації зменшиться як мінімум на суму підвищення окладів. Наприклад, за умови що зарплата працівника 3-го тарифного розряду складається лише з окладу, починаючи з 1 травня він матиме право на індексацію в розмірі 405,84 грн. (544,84 грн. – – 139,00 грн., де 544,84 грн. – розмір індексації, визначений у вересні 2015 року, 139 грн. – розмір підвищення окладу з 01.05.16 р.).
Отже, загальна сума зарплати такого працівника у травні становитиме 1 937,84 грн. [(1 532 грн. (оклад) + 405,84 грн. (індексація)]. Право на індексацію його доходів у подальшому буде визначатися на підставі розрахунків починаючи з ІСЦ червня цього року (підстава – абзац другий п. 5 Порядку № 1078).
Тепер припустимо, що в березні цього року було прийнято працівника на посаду за 3-м тарифним розрядом за ЄТС, для якого встановлено умови оплати праці, аналогічні описаним у попередньому прикладі. Звернемося до п. 102 Порядку № 1078, згідно з яким право на індексацію доходів новоприйнятих працівників визначається шляхом обчислення ІСЦ починаючи з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник.
Місяцем підвищення окладів нових кадрів у такому разі буде травень 2016 року. І, дотримуючись вищезгаданих правил, обчислення ІСЦ слід починати з індексу наступного за ним місяця, тобто індексу червня цього року. Право виникне, якщо в результаті таких розрахунків буде перевищено поріг індексації 103 %. А поки що такий працівник матиме право лише на отримання окладу. Отже, його зарплата у травні становитиме 1 532 грн.

Працівники 4–25-го тарифних розрядів за ЄТС
Для цієї категорії працівників можливі були два варіанти розвитку подій.
Варіант А. У грудні 2015 року у таких працівників залишилося право на індексацію, оскільки підвищення постійних складових зарплати у зв’язку з підвищенням окладів виявилося меншим за розмір раніше визначеної індексації. У такій ситуації установи, як і передбачено нормами другого речення абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078, не врахували у зменшення суми індексації разові виплати, а саме одноразовий розмір грудневої премії.
Таке рішення є цілком правомірним, адже згідно з ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 03.06.15 р. № 824 премії, розмір яких може коливатися з місяця на місяць залежно від фінансових можливостей установи, не можна вважати постійними складовими з точки зору зменшення на їх розмір належної суми індексації.
У такому разі, наприклад, для працівника 8-го тарифного розряду, що має право на надбавку за вислугу років у розмірі 15 %, і станом на 30.11.15 р. мав право на індексацію в розмірі 980 грн., у грудні 2015 року після підвищення окладів згідно з постановою КМУ від 09.12.15 р. № 1013 (далі – Постанова № 1013), право на індексацію зменшилося до 790,25 грн. (980 грн. – 165 грн. х 1,15). Ця сума індексації мала виплачуватись таким працівникам і протягом січня – квітня 2016 року, адже підвищень окладів за цей період не відбулося, а значення ІСЦ, розрахованого починаючи з індексу січня 2016 року (того вимагає абзац другий п. 3 Постанови № 1013), не перевищувало протягом цих місяців порогу індексації.
При підвищені окладу з 01.05.16 р. до 1 943 грн. сума індексації зменшиться на 654,55 грн.(790,25 грн. – 118,00 грн. х 1,15).
Загальний розмір зарплати становитиме 2 889 грн.[1 943,00 грн. (оклад) + 291,45 грн. (надбавка за вислугу) + 654,55 грн. (індексація)].
Розмір зарплати може бути і вищим, якщо виходячи з фінансових можливостей, передбачених кошторисом на травень 2015 року, працівнику буде виплачено премію.
Право на індексацію його доходів у подальшому буде визначатися на підставі розрахунків починаючи з ІСЦ червня цього року (підстава – абзац другий п. 5 Порядку № 1078).
Тепер припустимо, що в березні цього року було прийнято працівника на посаду за 8-м тарифним розрядом за ЄТС, для якого встановлено умови оплати праці, аналогічні описаним у попередньому прикладі. Оклад у травні цього року йому буде встановлено в розмірі 1 943 грн., і з урахуванням надбавки за вислугу років (15 %) його зарплата становитиме 2 234,45 грн. Так само, як і для інших працівників, розмір зарплати може бути й вищим на величину премії, виплачену у травні виходячи з фінансових можливостей установи. Право на індексацію його доходів визначатиметься на підставі розрахунків починаючи з ІСЦ червня цього року (підстава – п. 102 Порядку № 1078).
Варіант В. У грудні 2015 року у працівників за такими розрядами не залишилося права на індексацію, оскільки підвищення постійних складових зарплати (у т. ч. й виробничої премії, яка набула постійного характеру і розмір якої зберігся у 2016 році) у зв’язку з підвищенням окладів виявилося більшим за розмір раніше визначеної індексації або дорівнював йому.
Після такого підвищення окладів з 01.12.15 р., наприклад, якщо працівникові 8-го тарифного розряду, якому встановлено надбавку за вислугу років у розмірі 15 % із правом на індексацію станом на 30.11.15 р. у розмірі 980 грн., і згідно з положенням про преміювання (у якому йдеться про постійний характер премії і яке продовжує діяти у 2016 році), було виплачено премію в розмірі 40 %, право на індексацію було скасоване. Тому з 01.05.16 р. за цих умов зарплата працівника становитиме 3 128,23 грн. [(1 943 грн. + 291,45 грн.) х 1,4].
Тепер припустимо, що в березні цього року було прийнято працівника на посаду за 8-м тарифним розрядом за ЄТС, для якого встановлено умови оплати праці, аналогічні описаним у попередньому прикладі. Його заробітна плата також дорівнюватиме 3 128,23 грн., оскільки на нього поширюватимуться діючі в установі правила преміювання (якщо іншого не передбачено положенням), а право на індексацію розраховуватиметься, як і для інших працівників, починаючи з ІСЦ червня цього року. Отже, заробітна плата зазначених категорій працівників буде однаковою.

Працівники держорганів та органів місцевого самоврядування
Із прийняттям постанови КМУ від 11.02.16 р. № 77 мінімальний оклад держслужбовців, посади яких визначено в додатках до Постанови № 268/2006, з 01.12.15 р. дорівнює 1 723 грн.
З 01.05.16 р. згідно з Постановами № 292 та № 268/2016 оклади деяких категорій працівників держорганів залишаться на тому самому рівні. А при незмінності окладів, як відомо, розмір індексації, на яку мали право такі спеціалісти на початку травня, зменшуватися не буде. Підстава – перше речення п. 5 Порядку № 1078. І це незважаючи на те, що для таких спеціалістів може бути підвищено розмір надбавки за ранг згідно з додатком 2 до Постанови № 292 та інших надбавок, передбачених Постановою № 289.
Наприклад, спеціалісту І категорії райдержадміністрації після перерахунку зарплати згідно з Постановою № 77 з 01.12.15 р. було підвищено оклад на 345 грн. (1 723 грн. – 1 378 грн.). За умови встановлення йому надбавки за вислугу років у розмірі 15 % загальний розмір зарплати підвищився на 396,75 грн. (345 грн. х 1,15). Ураховуючи, що станом на 30.11.15 р. такий працівник мав право на індексацію в розмірі, наприклад, 700 грн., а премія за грудень 2015 року мала разовий характер, після грудневого підвищення зарплати право на індексацію зменшилося до 303,25 грн. (700,00 грн. – 396,75 грн.). Таке саме право залишиться в нього і після 1 травня, оскільки згідно з Постановою № 292 оклад такого спеціаліста, віднесеного до 9-ї групи з плати праці, не змінився.
Для інших категорій працівників, коли йтиметься, наприклад, про оклади спеціалістів тієї ж 1-ї категорії, але тих, що працюють в облдержадміістрації, ситуація може бути іншою. Хоч їх оклади і встановлюються за 9-ю групою з оплати праці, але оскільки вони працюють у держоргані, що має у своєму підпорядкуванні область, для них Постановою № 292 передбачено підвищення окладів до 2 412 грн. Тому є всі підстави для зменшення суми індексації, на яку вони мало право до початку травня цього року. При цьому індексація зменшиться на загальну суму підвищення доходу: підвищення окладу, підвищення надбавки за ранг, підвищення надбавок згідно з Постановою № 289 (якщо таке відбудеться). Аналогічна ситуація складеться і для працівників державних органів, оклади яких згідно з Постановою № 268/2016 підвищено.
Такі самі підходи щодо визначення сум індексації слід використовувати й органам місцевого самоврядування залежно від того, буде прийняте рішення про підвищення окладів їх працівників чи ні.

Порівняльна таблиця розмірів окладів за 1–25-м тарифними розрядами
за ЄТС за 2013–2016 рр.

Повну статтю див. за посиланням: .

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!