Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Індексація доходів держслужбовців та посадовців ОМС

November 21, 2017

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як у 2017 році змінювалася ситуація щодо індексації доходів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування залежно від місяця підвищення їх доходів (будемо називати його базовим).
Чим допоможе на практиці: завершити індексацію-2017 легко, набути впевненості у правильності здійснених розрахунків.

Держслужбовці

Загальна тенденція
Для цієї категорії працівників останнє законодавче підвищення окладів загалом відбулося в січні 2017 року завдяки розмірам посадових окладів, установлених постановою КМУ від 18.01.17 р. № 15 (далі – Постанова № 15), з урахуванням змін, унесених постановою КМУ від 08.07.17 р. № 71. Цей місяць стає для них базовим.
І в листопаді поточного року такі працівники матимуть право на індексацію в розмірі 6,9 % або у граничному розмірі 116,20 грн., а в грудні10,2 %, або у граничному розмірі 179,72 грн. (1 762 грн. х 10,2 %, де 1 762 грн. – розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатних осіб з 01.12.17 р.).
Такий результат отримано після включення до розрахунків «наростаючого» індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) або індексу інфляції за жовтень 2017 року, що дорівнює 101,2 %.
Обчислення проводилися починаючи з індексу серпня – місяця, що настає за місяцем (ним був липень 2017 року), коли було зафіксовано попереднє перевищення порогу індексації і виникнення права на індексацію в розмірі 6,9 %:

0,999 (серпень) х 1,02 (вересень) х 1,012 (жовтень) х 100 = 103,1 %.

Ураховуючи цей результат та результати перевищення порогу індексації, що мали місце в усіх випадках з початку року для базового місяця – січня 2017 року, обчислимо розмір відсотка індексації доходів грудня:

1,037 х 1,031 х 1,031 х 100 – 100 = 10,2 %.

Підвищення окладів протягом року
Для вивчення цього питання розглянемо ситуацію, пов’язану з підвищенням окладу, що відбулося вже після 1 січня цього року. Ідеться про зменшення відсотка, на який відрізняються посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) від окладів таких керівників, а саме з 5 % до 3 %. Це відбулося із прийняттям постанови КМУ від 09.08.17 р. № 572 (далі – Постанова № 572, набула чинності з 15.08.17 р.).
Отже, на підставі норм абзаців першого та другого п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), де йдеться про підвищення окладів, причому незалежно від того, які підстави для цього виникли, для працівників, що обіймають посади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів, серпень стає базовим місяцем, і в листопаді для них право на індексацію не виникло. Адже ІСЦ вересня цього року (місяця, що настає за базовим), що міг би вплинути на індексацію доходів листопада, становить 102 %, тобто не перевищує порогу індексації.
Аналогічна ситуація складеться і для тих держслужбовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій та оклади яких відповідно до Постанови № 572 було підвищено з 15.08.17 р. на 20 %.
Нагадаємо, що в разі підвищення окладів, що мало місце не з початку місяця, як це відбулося в описаних вище випадках, розмір індексації визначається пропорційно до відпрацьованого часу в колишніх та нових умовах праці.

Приклад
Державному службовцю, який має 9-й ранг (надбавка за нього – 200 грн.), з 01.01.17 р. було встановлено оклад у розмірі 3 801 грн., надбавку за вислугу років у розмірі 27 %, надбавку за інтенсивність праці в розмірі 50 % та премію в розмірі 25 %. Із 15.08.17 р. його посадовий оклад було підвищено на 20 % за виконання функцій із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій.

З урахуванням умов оплати праці, що діяли до підвищення окладу, працівник мав право на відсоток індексації в розмірі 3,7 %, або граничній сумі в розрахунку на повністю відпрацьований місяць – 62,31 грн. У таких умовах він відпрацював за період з 01.08.17 р. до 14.08.17 р. включно 10 робочих днів (далі – р. д.) за норми робочого часу на серпень 2017 року – 22 р. д.
Отже, за ці дні працівник матиме право на індексацію в розмірі 28,32 грн. (62,31 грн. : 22 р. д. х 10 р. д.).
З’ясуємо, якою буде сума індексації за період з 15 серпня до кінця місяця, проводячи розрахунки і порівняння виходячи теоретично з умов повністю відпрацьованого місяця з підвищеним окладом та керуючись нормами абзаців третього та четвертого п. 5 Порядку № 1078.
Так, у результаті підвищення окладу загальне зростання постійних складових зарплати працівника (до яких премія не належить) становило:

760,20 грн. + 205,25 грн. + 380,10 грн. = 1 345,55 грн.,

де 760,20 грн. – розмір підвищення окладу;
205,25 грн. – розмір підвищення надбавки за вислугу років;
380,10 грн. – розмір підвищення надбавки за інтенсивність праці.

Розмір індексації в цьому місяці міг би дорівнювати (якби не було підвищення окладу) 3,7 %, або в граничній сумі – 62,31 грн. Це менше, ніж 1 345,55 грн. І враховуючи, що загальна сума підвищення постійних складових зарплати більша за суму можливої індексації, держслужбовець втрачає право на проведення індексації його доходів. Тому за період роботи з 15.08.17 р. до 31.08.17 р. йому буде нараховуватися в пропорційній сумі зарплата за підвищеним окладом без нарахування індексації.
Серпень стає для такого працівника базовим місяцем, розрахунки права на індексацію в подальшому починаються з ІСЦ вересня, і в грудні цього року в держслужбовця виникне право на індексацію в розмірі 3,2 %, або в граничній сумі 56,38 грн. (1 762 грн. х 3,2 %).

Зазначений відсоток ми визначили так:

1,02 (вересень) х 1,012 (жовтень) х 100 = = 103,2 %.

1,032 х 100 – 100 = 3,2 %.

Прийняття на роботу за новою посадою
Тепер розглянемо ситуацію, пов’язану із прийняттям на роботу в державний орган працівника на нововведену у 2017 році посаду. Урахуємо, що згідно з п. 102 Порядку № 1078 для проведення індексації доходів новоприйнятого працівника обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник.
Не можемо оминути спірне питання щодо можливості або неможливості застосування для новоприйнятих працівників підходу, за яким їхні доходи пропонується індексувати за відсотками, що діють для аналогічних посад. Назвемо його принципом аналогічної посади.
Неодноразово на сторінках нашого видання ми висловлювали свою думку, що такий підхід є некоректним.
По-перше, його застосування є ризиковим. Адже прямої норми щодо проведення індексації новоприйнятих працівників у розмірах, що діють для працівників з аналогічними посадами, законодавством не передбачено.
По-друге, відповідно до п. 2 Порядку № 1078 ми маємо індексувати доходи не за тією чи іншою посадою, а доходи конкретного громадянина, які він почав отримувати в нашій установі з місяця працевлаштування на роботу. Зміна розміру доходів, отриманих працівниками з аналогічними посадами до дати такого працевлаштування, аж ніяк не стосується новачка.
По-третє – такий підхід є дискримінаційним щодо осіб, які працевлаштувалися на посади, існування яких раніше не було передбачено нормативними актами.
Про що йдеться? Припустимо, у вересні цього року на роботу в державний орган, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, було прийнято працівника на нововведену згідно з постановою КМУ від 18.08.17 р. № 645 посаду керівника експертної групи у складі директорату, а іншого працівника – на раніше існуючу посаду керівника відділу у складі департаменту.
Розміри посадових окладів таких працівників згідно з Постановою № 15 однакові – 6 900 грн.
Якщо застосувати принцип аналогічної посади, то керівник відділу у складі департаменту вже у вересні мав би право на індексацію його доходів у розмірі 6,9 %, а от у керівника експертної групи у складі директорату такого права не виникло б, адже аналогічної посади раніше не існувало. Погодьтеся, що це не зовсім справедливо. Адже підхід до індексації доходів новоприйнятих працівників незалежно від того, існувала посада, яку обіймає працівник, до дати його працевлаштування чи ні, має бути однаковим.
Скоріш за все, саме зважаючи на наведені недоліки принципу аналогічної посади, законодавець не передбачив застосування його для новоприйнятих працівників. Натомість у п. 102 Порядку № 1078 закладено загальну для всіх працівників норму п. 5 цього Порядку, за якою розрахунок ІСЦ починається з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення окладів. Підтвердження цьому див. у листі Мінсоцполітики від 25.10.17 р. № 97/0/66-17.
За таким принципом у нашому прикладі розрахунок ІСЦ для визначення права на індексацію доходів як керівника експертної групи у складі директорату, так і керівника відділу у складі департаменту почнеться з індексу лютого 2018 року, якщо оклади держслужбовців буде підвищено на законодавчому рівні з 01.01.18 р.
Водночас, на нашу думку, наведена норма п. 102 Порядку № 1078 дещо не відповідає вимогам ст. 18 Закону від 05.10.2000 р. № 2017-ІІІ щодо надання державної соціальної гарантії громадянам у вигляді індексації доходів з метою підтримання їх купівельної спроможності в умовах зростання цін. Адже за період від моменту працевлаштування новоприйнятого працівника або переведення працівника на іншу роботу чи виходу на роботу після відпустки для догляду за дитиною і до моменту підвищення їх окладу він не отримає компенсації втрати доходів у зв’язку із зростанням цін за вказаний період.
З цієї точки зору більш справедливим, на нашу думку, є підхід, що застосовувався раніше, за яким розрахунок ІСЦ для новоприйнятих працівників починався з індексу місяця його працевлаштування. Не вважаємо також справедливим скасування індексації, на яку мали право жінки до відпустки для догляду за дитиною. Вважаємо, що доцільно не змінювати відсотка їх індексації у зв’язку з відсутністю їх на роботі з такої поважної причини.
Можливо, у майбутньому законодавець зверне на це увагу. Але на сьогодні маємо те, що маємо. І ми не вправі не виконувати прийнятих законодавчих норм або трактувати їх на свій лад незалежно від того, подобаються вони нам чи ні.

Органи місцевого самоврядування

Загальна тенденція
Усі без винятку посадовці органів місцевого самоврядування із прийняттям постанови КМУ від 24.05.17 р. № 353 (далі – Постанова № 353) мали право на підвищення окладів з 26.05.17 р. (дати набрання чинності цієї Постанови). Для тих, хто скористався таким правом, травень став базовим. Водночас більшість посадовців місцевого самоврядування втратила право на індексацію, оскільки сума підвищення зарплати, включаючи підвищення окладів та інших постійних складових зарплати, виявилася вищою за можливу суму індексацію, якби підвищення окладів не відбулося.
Хоча для деяких працівників, у яких залишилося право на індексацію після підвищення окладів у грудні 2015 року у значному розмірі, після травневого підвищення окладів було визначено «залишкову» суму індексації в розмірі позитивного результату від зменшення права на індексацію на величину підвищення зарплати. Незважаючи на це, травень для них також став базовим місяцем.
За таких умов уже в листопаді цього року всі посадовці отримали право на поточну (пов’язану з ростом цін) індексацію доходів у розмірі 3,7 %, або в граничній сумі 62,31 грн.

Підставою для цього були такі розрахунки:

1,016 (червень) х 1,002 (липень) х
х 0,999 (серпень) х 1,02 (вересень) х 100 = 103,7.

Ті із працівників, хто мав право на «залишкову» індексацію, отримували її додатково до вказаної суми.
Такий самий відсоток поточної індексації збережеться для них і в грудні, а ось гранична сума індексації, на яку матимуть право працівники цієї категорії, збільшиться і дорівнюватиме 65,19 грн. (1 762 грн. х 3,7 %, де 1 762 грн. – розмір ПМ для працездатних осіб з 01.12.17 р.).
Для працівників, яким оклади за рішенням сесії відповідної ради було підвищено з 01.06.17 р., право на індексацію доходів у розмірі 3,3 %, або у граничній сумі 58,15 грн. (1 762 грн. х 3,3 %), настане лише в грудні цього року за результатами таких розрахунків:

1,002 (липень) х 0,999 (серпень) х
х 1,02 (вересень) х 1,012 (жовтень) х 100 = 103,3.

Підвищення окладів після травня 2017 року
Для прикладу розглянемо ситуацію щодо підвищення з 05.10.17 р. окладів працівників, які обіймають посаду завідувача сектора (додаток 50 до постанови КМУ від 09.03.16 р. № 268, ІІ група міст за оплатою праці), згідно з постановою КМУ від 27.09.17 р. № 730 (далі – Постанова № 730) на 45 грн.
У жовтні після травневого підвищення право на поточну індексацію у таких працівників не виникло, а у зв’язку з підвищенням окладу жовтень стає базовим місяцем.
Розрахунки ІСЦ для визначення величини індексації в подальшому починаються з індексу листопада, тому у 2017 році такі працівники права на індексацію не набудуть.

Прийняття на роботу за новою посадою
Якщо працівника було прийнято до органу місцевого самоврядування на нововведену в жовтні цього року (згідно з Постановою № 730) посаду начальника управління, то розрахунки ІСЦ для визначення права на індексацію мають початися з індексу місяця, що настане за місяцем підвищення окладу, установленого такому працівникові при зайнятті вказаної посади (детально про необхідність застосування такого підходу див. вище, в аналогічному розділі консультації щодо індексації доходів держслужбовців).
Отже, до кінця 2017 року такий працівник органу місцевого самоврядування права на індексацію не матиме.

Висновки
Індексація доходів держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування здійснюється за загальними правилами з урахуванням рішень щодо підвищення окладів та введення нових посад, прийнятих органами управління на державному та місцевому рівні.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 47, який вийшов з друку  20.11.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!