Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

І знову здрастуй! Новий Трудовий кодекс

April 24, 2013

У парламенті 22.04.13 р. зареєстровано проект Трудового кодексу України. Проект складається з дев`яти книг (444 статті), а також прикінцевих та перехідних положень.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що норми проекту кодексу, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) і інших міжнародно-правових актів - Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці. Також у порівнянні з чинним трудовим законодавством, у законопроекті:
1. Значно чіткіше, ніж раніше, визначено сферу дії трудового законодавства, в тому числі межі його поширення на відносини з участю іноземних працівників і роботодавців.
2. Включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої)) і інших міжнародно-правових актів - Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (статті  4 недопущення дискримінації у сфері праці, 5  заборона примусової праці,21  основні права працівника, 26  основні права роботодавця тощо).
3. З метою усунення порушень інтересів працівників при ліквідації юридичних осіб та створенні на  базі їх майна  нових юридичних осіб уперше встановлені правила щодо правонаступництва в трудових відносинах.
4. З урахуванням статті 3 Конституції України та міжнародно-правових актів встановлено обов’язок роботодавця шанувати честь і гідність працівників    Виконання цього обов’язку забезпечується обовязком відшкодувати моральну шкоду.
5. Вперше чітко визначено зміст трудової функції працівника та її співвідношення з переліками робіт, що наводяться в кваліфікаційних характеристиках).
6. Виключено дискримінаційне обмеження права працівників, які працюють за строковим трудовим договором, на звільнення за власною ініціативою.
7. З метою надання працівникам, які вступили в строкові трудові відносини, кращих умов для реалізації права на працю передбачена можливість укладення після закінчення строку трудових відносин трудового договору на наступний строк, якщо відповідні роботи припиняються тимчасово (в звязку з їх сезонним характером тощо).
8. Сформульовано положення про першочерговість виплати заробітної плати за рахунок коштів, що поступають до каси або на рахунок роботодавця.
9. Вперше сформульовано загальні правила про склад робочого часу.
10. Статтею 16 передбачено, що акти трудового законодавства регулюють відносини з дня набрання ними чинності і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують матеріальну та дисциплінарну відповідальність особи.
11. Статтею 18 встановлено норму щодо застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі їх неузгодженості., якими регулюються трудові відносини. У цьому випадку застосовується акт, що є спеціальним для цих відносин. У разі неоднозначного трактування прав працівника чи роботодавця, коли є можливість прийняття рішення на користь того чи іншого, рішення приймається на користь працівника.
12. Статтею 17 передбачена  аналогія права, згідно якої якщо відносини не врегульовані актами з питань праці , вони регулюються актами, трудового законодавства, що регулюють подібні за змістом трудові відносини.
Нагадаємо, що в Раді минулого скликання даний проект був під № 1108 і бурхливо обговорювалося громадськістю, потім був відкликаний та ось він знову «переподано».

За матеріалами офіційного порталу ВР України.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!