Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Готуємося до складання річної звітності

December 23, 2016

Завершується бюджетний рік, і настає відповідальний для бухгалтера період підготовки до складання річної фінансової та бюджетної звітності. А цьому передує проведення інвентаризації активів та зобов’язань балансу, здійснення заключних операцій. Якість цих процесів впливає не лише на достовірність звітності, а й на успіх запровадження з 1 січня 2017 року відповідно до наказу Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 нової методології бухгалтерського обліку.

Підготовча робота
Складання річної звітності є завершальним етапом облікової роботи. Норми законодавства щодо забезпечення достовірності фінансової та бюджетної звітності обумовлюють відображення в ній інформації без помилок та перекручень, що вимагає відповідної підготовчої роботи із завершення бюджетного періоду, проведення інвентаризації, річного заключення рахунків. Розглянемо ці процеси детально.

Завершення бюджетного періоду
Норми бюджетного законодавства визначають певні дії, які є обов’язковими в діяльності бюджетних установ задля досягнення достовірності річної звітності та упередження виникнення бюджетних правопорушень. Тож нагадаємо про них.
1. Унесення змін до кошторису. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спецфондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників (урахованих у спецфонді її кошторису), розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спецфонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спецфонду кошторису у відповідному бюджетному період (ч. 8 ст. 51 Бюджетного кодексу, далі – БК).
Механізм реалізації наведеної норми визначено в п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228). Тобто зазначені зміни до спецфонду кошторису розпорядники зобов’язані були внести за три тижні до кінця бюджетного періоду. При цьому розпорядники упорядкують бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених до спецфонду кошторису змін. Дані планових показників з урахуванням змін, наведені у звітах про виконання кошторисів, повинні відповідати аналогічним даним обліку органів Казначейства.
2. Упорядкування зобов’язань. За нормами п. 2.12 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.12 р. № 309 (далі – Порядок № 309), у кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов’язання за спецфондом у відповідність до фактичних надходжень до цього фонду. Тож у разі зменшення планових показників за кошторисом (планом використання бюджетних коштів) відповідно мають бути внесені зміни до непроплачених бюджетних фінансових зобов’язань.
3. Повернення коштів, розміщених на депозит. Не пізніше 20 грудня поточного бюджетного періоду підлягали поверненню тимчасово вільні бюджетні кошти, розміщені державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами, їх відокремленими структурними підрозділами (далі – навчальні заклади) на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектора економіки. Зазначений термін повернення банками бюджетним установам коштів визначено п. 3 Порядку розміщення вищими і професійно-технічними нав¬чальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектора економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою КМУ від 26.08.15 р. № 657.

Інвентаризація
Відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухобліку та фінзвітності бюджетні установи зобов’язані проводити інвентаризацію активів та зобов’язань, під час якої перевіряється й документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка. Порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів визначено Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879).
Як передбачено п. 7 розд. І Положення № 879, перед складанням річної фінзвітності проведення інвентаризації є обов’язковим.
У зв’язку із запровадженням з 01.01.17 р. нової методології бухобліку особливу увагу під час інвентаризації необхідно звернути на відповідність критеріям визнання активів і зобов’язань (п. 5 розд. І Положення № 879).
Якщо в ході проведення інвентаризації виявлено об’єкти обліку, які не відповідають критеріям визнання, то на підставі пропозицій інвентаризаційної комісії керівником ухвалюється рішення щодо зняття їх з обліку та відображення у складі інших об’єктів.
Річне заключення рахунків
За результатами діяльності 2016 року бюджетні установи в загальновстановленому порядку завершальними оборотами списують на результати виконання кошторису:
• доходи й видатки загального та спеціального фондів;
• доходи й видатки за іншими джерелами власних надходжень;
• вартість переоцінки активів.
Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначено рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» чинного Плану рахунків, який має два субрахунки:
• 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;
• 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».
Методику відображення в обліку визначено Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведеною в додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611.
Складання річної звітності
Протягом 2016 року до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44 (далі – Порядок № 44) уносилися зміни наказами Мінфіну від 02.02.16 р. № 28 (далі – Наказ № 28) та від 02.06.16 р. № 523 (далі – Наказ № 523).
Наказом № 28 викладено в новій редакції форми бюджетної звітності й елементи її розкриття та ув’язки показників звітності, наведені в додатках 4–10, 21 і 36 до Порядку № 44 відповідно. Зокрема, їх доповнено новим окремим рядком, у якому відображатиметься інформація про оплату енергосервісу (КЕКВ 2276 «Оплата енергосервісу»).
Наказом № 523 викладено в новій редакції форми Звіту про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) та Довідки про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додатки 11 та 12 до Порядку № 44).
Зокрема, уточнено порядок відображення у фінансовій та бюджетній звітності залишків коштів на особових рахунках їх розпорядників. Форму Звіту про заборгованість за окремими програмами було доповнено новими графами, у яких на кінець звітного періоду із загального обсягу дебіторської та кредиторської заборгованості виокремлено прострочену заборгованість.
Більше змін до складу та правил складання річної фінансової звітності не вносилось. Тож, складаючи звітність, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають використовувати форми у редакції цих наказів.
Звітний період
Для складання річної фінансової та бюджетної звітності звітним періодом є бюджетний період, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період відповідно до вимог ст. 57 БК.
У деяких випадках звітний період бюджетних установ не відповідає календарному року (див. табл. 1).

Таблиця 1

 

из

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!