Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

ДФС про проведення документальних позапланових перевірок

October 11, 2017

Відповідно до п. 73.3 Податкового кодексу (далі – ПК) контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця із дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачене ПК).
У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому п. 73.3 ст. 73 ПК, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
Порядок проведення та підстави, за якими може здійснюватись документальна позапланова перевірка, визначені ст. 78 ПК.
При цьому деякі з підстав для проведення документальних позапланових перевірок містять норми щодо ненадання платником податків пояснень та документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу.
Зокрема, відповідно до пп. 78.1.1 ПК при отриманні контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлено недостовірність даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків, може бути проведена документальна позапланова перевірка платника податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, у якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів із дня, що настає за днем отримання відповідного запиту контролюючого органу.
Водночас відповідно до ПК у направленні та в наказі на проведення документальної позапланової перевірки повинна бути зазначена підстава для її проведення із зазначенням відповідного підпункту п. 78.1 ПК.
Що стосується окремих дефектів оформлення наказу про призначення податкової перевірки, то відповідно до усталеної судової практики, зокрема, відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти ПК, не повинні розглядатися як підстава для визнання наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу можна ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки.
Щодо питання правомірності проведення документальної позапланової перевірки на підставі пп. 78.1.4 ПК стосовно дотримання платником податків вимог податкового законодавства, у випадку якщо письмовий запит контролюючого органу про подання платником податків інформації не містить інформацію про виявлену недостовірність даних по усіх чи частині таких податків, та щодо правомірності вимоги під час проведення такої перевірки надання документів чи їх копій та інформації, що стосується інших податків, по яких у письмовому запиті відсутня інформація про встановлення недостовірності даних у деклараціях, зазначаємо, що Кодекс не містить прямої заборони (як, наприклад, при проведенні перевірки на підставі, передбаченої пп. 78.1.19 ПК) щодо неможливості проведення перевірки з інших питань, які безпосередньо не зазначені в запиті. Крім того, пояснення та документальні підтвердження, надані платником податків на запит, можуть також містити інформацію, яка свідчитиме про недостовірність даних, зазначених в інших деклараціях із цього податку або з інших податків.
Зазначене стосується також документальних позапланових перевірок, які проводяться на підставі пп. 78.1.1 ПК щодо операцій платника податків та третіх осіб, не вказаних у такому запиті, але які мають відношення до операції, указаної в запиті.
Крім того, слід звернути увагу, що в разі незгоди із прийнятим контролюючим органом рішенням про проведення перевірки платник податків може оскаржити таке рішення в установленому законом порядку.

Лист ДФС від 03.10.17 р. № 2111/6/99-99-14-03-03-15/ІПК.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!