Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Форс-мажор в умовах сьогодення для сільгоспвиробників

October 27, 2014

Останнім часом суттєво збільшилася кількість суб’єктів господарювання (далі – СГ), які не мають можливості виконати своїх зобов’язань належним чином з об’єктивних причин. Якщо раніше у сільгосппідприємств такі причини зазвичай були пов’язані з погодними умовами, то сьогодні до них додались інші, зокрема військові дії.

Згідно зі ст. 218 Господарського кодексу СГ за порушення зобов’язання несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання такого зобов’язання виявилося неможливим унаслідок дії непереборної сили. Отже, він може уникнути відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань у разі, якщо доведе, що таке невиконання пов’язане з дією непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Сторонам при укладенні договорів необхідно конкретно зазначати, які саме обставини вони вважатимуть форс-мажорними, та порядок їх підтвердження.

Повноваженнями ТПП України є засвідчення обставин форс-мажору за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб. Крім того, згідно з п. 4.1 Регламенту ТПП України здійснює засвідчення форс-мажорних обставин, зокрема, відповідно до норм законодавства, відомчих нормативних актів, а також умов договорів, контрактів, угод тощо між резидентами, у яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Результат розгляду заяви

Уповноважена особа на підставі аналізу наданих заявником документів, даних, інформації, доказів робить висновок про наявність форс-мажорних обставин та приймає рішення про їх засвідчення. До прийняття Регламенту засвідчення факту настання форс-мажорних обставин відбувалось шляхом отримання зацікавленою особою певного документа від регіональної ТПП або ТПП України. Різні нормативні акти передбачали надання різних документів – сертифікатів, висновків, довідок, підтверджень. Із 25.07.14 р. документом, який засвідчує настання форс-мажорних обставин, є сертифікат. Сертифікат про форс-мажорні обставини видається заявнику на бланку ТПП України (чи регіональної ТПП).

У сертифікаті вказуються: дані заявника, сторони за договором (контрактом, угодою тощо), дата його укладення, зобов’язання, що за ним настало чи настане найближчим часом для виконання, його обсяг, строк виконання, місце, час, період настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили його виконання, докази настання таких обставин.

У сертифікаті для сільгоспвиробників також зазначаються відомості про несприятливі погодні обставини, що викликали загибель чи пошкодження сільськогосподарських культур, площа загиблих (пошкоджених) сільгоспкультур та інші відомості, які стосуються конкретного заявника.

У сертифікаті щодо податкових обов’язків (обов’язкових платежів) крім інформації про заявника зазначається місце його державної реєстрації, ідентифікаційний код, державна податкова інспекція, у якій він зареєстрований, зобов’язання, обставини, докази того, що він не може виконати податкових зобов’язань у встановлений термін та інші відомості (наприклад, відомості про неможливість здійснення господарської діяльності тощо).

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС-АГРО” від 27.10.14 р. № 40.

 

Новини за темою:

Як діяти, щоб підтвердити форс-мажор?

Як підтвердити форс-мажор: затверджено Регламент

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!