Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Фінзвітність за 2016 рік: покроковий алгоритм. Читайте у спецвипуску!

January 27, 2017

Пропонуємо вашій увазі спецвипуск «БАЛАНС», 2017, № 8-9 «Фінзвітність за 2016 рік: заповнюємо правильно».

Акценти номеру:

ЯК ЗМЕНШИТИ ДОХІД У ВИГЛЯДІ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ І НЕ ВИЙТИ ЗА МЕЖІ 20 МЛН ГРН.

Бухгалтери підприємств – платників податку на прибуток саме в кінці року часто виявляють, що чистий дохід їх підприємства за рік перевищив 20 млн грн. У більшості випадків перевищення незначне, але й цього досить, щоб серйозно ускладнити умови діяльності підприємства наступного року. Якщо у підприємства є операції з іноземною валютою, можна спробувати зменшити дохід за рахунок зміни варіанта розрахунку курсових різниць.

 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ? НЕ ЧУЛИ...

Наведено розрахунок кумулятивного коефіцієнта інфляції, застосовуваний при коригуванні статей фінансової звітності при швидкому темпі інфляційних процесів у країні. Розповімо, чи треба коригувати статті фінзвітності за 2016 рік.

 

АКТИВ = ПАСИВ: ЗАПОВНЮЄМО БАЛАНС

Акценти цієї статті: порядок складання і подання форми; порядковий алгоритм заповнення форми із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку; зіставлення показників форм фінзвітності.

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ РОКУ

Наведемо докладний алгоритм заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) форми № 2.

 

ДЛЯ ЧОГО ТА ЯКИМИ МЕТОДАМИ СКЛАДАЮТЬ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Мета складання звіту про рух грошових коштів (далі – ЗРГК) – не тільки підтвердити залишки коштів на кінець звітного періоду, але й показати ефективність використання грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за звітний період. Вибір методу складання ЗРГК залежить від вимог користувачів звіту (власників, керівників підприємства) і закріплюється в обліковій політиці підприємства.

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3)

Акценти цієї статті: особливості складання звіту за формою № 3 (прямий метод) та алгоритм порядкового заповнення звіту.

Пояснимо, як скласти звіт про рух грошових коштів прямим методом (форма № 3) та які важливі моменти слід узяти до уваги при його складанні.

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3-Н)

Залишок коштів розраховують виходячи з отриманої за звітний період суми прибутку/збитку, скоригованої на суми інших показників. До суми прибутку/збитку від операційної діяльності додають суми зменшення оборотних активів і збільшення поточних зобов'язань (що приводять до припливу коштів), а також суми амортизаційних відрахувань і збитку від реалізації активів. Від суми прибутку/збитку від операційної діяльності віднімають суми збільшення оборотних активів і зменшення поточних зобов'язань (що призводять до відпливу коштів), а також суму прибутку від реалізації активів.

Пояснимо, як скласти звіт про рух грошових коштів непрямим методом (форма № 3-н) та які важливі моменти слід узяти до уваги при його складанні.

 

А ЩО В КАПІТАЛІ? ЗАПОВНЮЄМО ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Наведемо порядковий алгоритм заповнення «Звіту про власний капітал» (форма № 4). Покажемо взаємозв'язок заповнюваних рядків і граф звіту з такими формами фінзвітності, як Баланс (Звіт про фінансовий стан) і Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

 

ФОРМА № 5 «ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

Акценти цієї статті: порядок складання і подання форми; вимоги до розкриття інформації; порядковий алгоритм заповнення форми із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку.

 

ФІНЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МАЛИХ: УСІ ФОРМИ

Акценти цієї статті: хто подає скорочену фінзвітність і які звітні форми заповнює; порядкове заповнення форм № 1-м, № 1-мс, № 2-м, № 2-мс.

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ФІНЗВІТНОСТІ

При складанні фінансової звітності юридичні особи (крім суб'єктів малого підприємництва) повинні визначати тимчасові податкові різниці. Кількість таких різниць із 2015 року зменшилася, але причина їх виникнення залишилася – це різна оцінка активів і зобов'язань у бухгалтерському та податковому обліку.

Більше інформації – у номері.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!