Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Єдиний податок з 01.01.16 р.: огляд змін, унесених до чинного законодавства Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII

January 12, 2016

Завважимо, що внесені до ПК зміни щодо оподаткування єдинників виявилися не такими «драконівськими», як передбачалося спочатку законопроектом № 3688.

Юросіб таки залишили на спрощеній системі.

Зміни взагалі не торкнулися єдинників першої та другої груп.

А ось для єдинников третьої та четвертої груп умови перебування на спрощеній системі з 1 січня 2016 року посилилися. Розглянемо докладніше.

Зменшено граничний розмір річного доходу для єдинників третьої групи

Граничний розмір річного доходу для єдинників третьої групи (як фізичних, так і юридичних осіб) був понижений з 20 000 000 грн. до 5 000 000 грн. (пп. 3 п. 291.4 ПК).

Це означає, що перейти на спрощену систему з 1 січня 2016 року і стати єдинниками третьої групи зможуть тільки ті суб'єкти господарювання, у яких дохід за 2015 рік не перевищує 5 000 000 грн. (пп. 298.1.4 ПК). При цьому дохід розраховується за правилами ст. 292 ПК, тобто до доходу включаються:

·          усі суми коштів, що надійшли в касу і на поточний рахунок суб'єкта господарювання, за винятком сум, зазначених у п. 292.11 ПК, а також компенсації (відшкодування), отримані за рішенням суду за минулі звітні періоди (п. 292.15 ПК). При цьому дохід за посередницькими договорами визначається згідно з п. 292.4 ПК, а до доходу фізосіб не включаються суми отриманих пасивних доходів (процентів, дивідендів, роялті), страхові виплати і відшкодування та доходи, отримані від продажу рухомого і нерухомого майна, яке знаходиться у власності у такої фізособи і використовується в її господарській діяльності (пп. 1 п. 292.1 ПК). Дохід, отриманий від продажу юрособами основних засобів визначається згідно з п. 292.2 ПК;

·          вартість безплатно отриманих протягом 2015 року товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПК). При цьому безплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані згідно з письмовими договорами дарування та іншими договорами, складеними відповідно до законодавства, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) або їх повернення, а також товари, передані на відповідальне зберігання і використані зберігачем;

·          сума кредиторської заборгованості у платника ПДВ, за якою минув строк позовної давності (п. 292.3 ПК).

На зниження «прибуткового» критерію для єдинників третьої групи потрібно звернути увагу і тим єдинникам першої та другої груп, які в 2015 році перевищили граничний розмір доходу, установлений для них нормами ПК (300 000 грн. та 1 500 000 грн. відповідно). Як випливає з п. 292.16 ПК, такі єдинники можуть перейти з 1 січня 2016 року до третьої групи, якщо їх дохід за 2015 рік не перевищив 5 000 000 грн.

Тепер про суб'єктів господарювання, які були єдинниками третьої групи до 1 січня 2016 року. Зниження «прибуткового» критерію ніяк не вплине на їх оподаткування за підсумками 2015 року. Адже в 2015 році ще діяв критерій у розмірі 20 000 000 грн. Такі єдинники продовжують залишатися в третій групі і в 2016 році, навіть якщо їх дохід за 2015 рік перевищив 5 000 000 грн.

Підвищення ставок єдиного податку (далі – ЄП) для єдинників третьої групи

З 1 січня 2016 року діють такі ставки ЄП для єдинників третьої групи (п. 293.3 ПК):

·          3 % доходу – для платників ПДВ;

·          5 % доходу – для неплатників ПДВ і фізосіб, які провадять діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння.

Це означає, що коли єдинник відвантажив (передав) товари (роботи, послуги) до 1 січня 2016 року, а оплату отримав уже в 2016 році, то отриманий дохід буде обкладено:

·          у неплатників ПДВ – за ставкою 5 %;

·          у платників ПДВ – за ставкою 3 %.

Адже дохід від передачі товарів (робіт, послуг) для обкладення ЄП виникне тільки в 2016 році. А починаючи з 1 січня цього року діють уже нові ставки.

Основні критерії перебування на спрощеній системі з 1 січня 2016 року для єдинників першої – третьої груп


п/п

Критерії
перебування на ЄП

Перша група

Друга група

Третя група

1

2

3

4

5

1

Суб'єкт
господарювання

Фізособа

Фізособа*

Фізособа.
Юрособа

2

Дозволена сфера діяльності**

Виключно
роздрібний продаж
на ринках
та/або надання
побутових послуг

Надання послуг
(у т. ч. побутових).
Виробництво/
або продаж товарів.
Діяльність у сфері
ресторанного господарства

Сфера діяльності
обмежена тільки
вимогами п. 291.5 ПК

3

Дозволені
контрагенти

Населення

За послугами –
населення та єдинники,
за товарами –
усі категорії контрагентів

Усі категорії
контрагентів

4

Наявність найманих працівників

Відсутні

Не більше 10 осіб

Не обмежено

5

Граничний обсяг
річного доходу

300 000 грн.

1 500 000 грн.

5 000 000 грн.

6

Ставки ЄП

Не більше 10 % МЗП***
з розрахунку на календарний місяць

Не більше 20 % МЗП***
з розрахунку
на календарний місяць

3 % доходу
за звітний період –
для платника ПДВ;
5 % доходу за звітний період – для неплатника ПДВ і фізосіб-ювелірів

* Крім фізосіб, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також фізосіб-ювелірів (осіб, які провадять діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). Такі фізособи повинні перебувати в третій групі.

** Окрім видів діяльності, зазначених у п. 291.5 ПК.

*** МЗП – законодавчо встановлений на 1 січня звітного року місячний розмір МЗП. Для 2016 року розмір МЗП становить 1 378 грн. Ставка ЄП встановлюється сільськими, селищними і міськими радами (п. 293.2 ПК). Якщо єдинник провадить діяльність на територіях більше ніж однієї сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, створених згідно із законом і перспективним планом формування територій таких громад, тоді застосовується максимальна ставка ЄП, установлена для відповідної групи (п. 293.7 ПК).

Об'єкт обкладення ЄП для єдинників четвертої групи

Згідно з п. 2921.1 ПК об'єктом оподаткування для єдинників четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, яка знаходиться у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди.

При цьому, якщо до 1 січня 2016 року права власності/користування на такі земельні ділянки мали бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства, то починаючи із цієї дати цю вимогу з п. 2921.1 ПК виключили.

Це означає, що з 1 січня 2016 року потрібно сплачувати ЄП з усіх земельних ділянок, які фактично використовуються платником ЄП, не чекаючи реєстрації права власності або користування на ці ділянки.

Підвищення ставок ЄП для єдинників четвертої групи

Для «сільгоспєдинників» ставки ЄП збільшилися майже в 2 рази. Так, у 2016 році ставка ЄП з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у відсотках від бази оподаткування становить (п. 293.9 ПК):

·          для ріллі, сінокосу і пасовищ (за деяким винятком) – 0,81;

·          для ріллі, сінокосу і пасовищ, розташованих в гірських зонах і території полісся, – 0,49;

·          для багаторічних насаджень (крім насаджень, розташованих у гірських зонах і на території полісся) – 0,49;

·          для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на території полісся, – 0,16;

·          для земель водного фонду – 2,43;

·          для ріллі, сінокосу і пасовищ, що знаходяться у власності сільгосптоваровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або наданих їм у користування, у тому числі на умовах оренди – 5,4.

При цьому базою обкладення ЄП у 2016 році є (п. 5 підрозд. 8 розд. ХХ ПК):

·          для сільськогосподарських угідь (ріллі, сінокосу, пасовищ і багаторічних насаджень) – нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року згідно з порядком, установленим розд. ХII ПК;

·          для земель водного фонду (внутрішніх водоймищ, озер, ставків, водосховищ) – нормативна грошова оцінка ріллі в АР Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року згідно з порядком, установленим розд. ХII ПК.

Детальний огляд основних змін, унесених до чинного законодавста Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII див. у "БАЛАНС" № 3-4 від 14.01.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!