Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Посадовцям сільських та селищних рад підвищено розміри заробітку

June 8, 2017

Нормативне підґрунтя для зміни розмірів оплати праці

Постановою КМУ від 24.05.17 р. № 353 (далі – Постанова № 353) унесено зміни до постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268) та визнано такими, що втратили чинність, деякі постанови КМУ. Завдяки таким змінам, зокрема, підвищено рівень оплати праці осіб, які працюють/служать в органах місцевого самоврядування (далі – ОМС), а також інших структурах.
З набуттям чинності Постанови № 353 голови сільських, селищних рад та їх виконкомів, а також посадові особи та службовці цих структур оплачуватимуться на нових засадах, визначених зміненим трудовим законодавством для всіх працівників бюджетної сфери.
На жаль, поки що не виправдалися сподівання щодо остаточного ухвалення оновленого Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (проект від 28.11.16 р. № 2489 прийнято Верховною Радою в першому читанні, далі – законопроект № 2489). 21.03.17 р. цей законопроект було повернуто до Верховної Ради із пропозиціями Президента. Також маємо інформацію, що його винесено на повторний розгляд парламенту. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Верховної Ради повторно розглянув його на своєму засіданні 24.05.17 р.
У законопроекті № 2489 передбачається застосовувати нові підходи до оплати праці посадовців цих органів, які є аналогічними до тих, що діють після затвердження Закону від 10.12.15 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889). Але це буде в майбутньому, а ми повернемося до сьогодення.
Отже, суттєвих змін відповідно до Постанови № 353 зазнала Постанова № 268, оскільки її норми зараз приведено у відповідність до реалій сьогодення в частині встановлення посадових окладів працівників інших галузей бюджетної сфери.
Незважаючи на те що розміри посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів згідно з рішеннями уряду підвищувалися декілька разів, посадові оклади за Схемами, викладеними в додатках до Постанови № 268, останній раз змінювалися під час їх підвищення на 7 % – з 01.05.07 р. за постановою КМУ від 12.05.07 р. № 700 (далі – Постанова № 700).
Тому потрібно було здійснювати відповідні розрахунки після ухвалення кожного урядового рішення щодо підвищення посадових окладів працівників, оплата праці яких здійснюється згідно з Постановою № 268, а саме в разі збільшення на:

·          45 % – з 01.02.08 р. за постановою КМУ від 06.02.08 р. № 34;

·          50 % (працівникам, посади яких передбачено в додатку 54 до Постанови № 268) – з 01.06.09 р. за постановою КМУ від 27.05.09 р. № 504;

·          25 % – з 01.12.15 р. за постановою КМУ від 09.12.15 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – Постанова № 1013).

На відміну від попередніх, коментоване рішення уряду знайшло відображення в додатках до Постанови № 268, тому жодних додаткових розрахунків для встановлення окладу за конкретною посадою здійснювати не потрібно.
У результаті попередніх підвищень на 01.12.15 р. найнижчий посадовий оклад працівника (це стосується й ОМС) дорівнював розміру мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), або 1 378 грн. Цей оклад згідно з пп. 3 п. 1 Постанови № 1013 також підлягав підвищенню на 25 % (див. постанову КМУ від 11.02.16 р. № 77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013»).
Тобто найменший посадовий оклад посадовця органу місцевого самоврядування становив 1 723 грн., і з 01.12.15 р. у штатному розписі цих органів слід було фіксувати оклад саме в такому розмірі. Це призвело до того, що фактично лише за посадами керівних працівників та їх заступників посадові оклади дещо перевищували цей розмір. Наприклад, він установлювався в розмірі 1 723 грн. головному бухгалтерові райради, такі самі оклади мали начальники відділів, головні бухгалтери міських рад, а також головні спеціалісти, спеціалісти, службовці.
На цьому процес підвищення посадових окладів урядовими рішеннями посадовцям ОМС завершився, незважаючи на кардинальні зміни, що відбулись в оплаті праці всіх категорій працюючих після набуття чинності з 01.01.17 р. Закону від 06.12.16 р. № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774). Окрім того, під час розрахунку заробітку посадовцям ОМС та іншим працюючим слід було коректно застосовувати норми згаданого Закону з тим, щоб розмір їх оплати праці за повністю відпрацьовану норму часу щонайменше дорівнював 3 200 грн., тобто фактично здійснювати доплату працівникам до рівня МЗП.
Отже, упорядкування цього питання стало невідкладним за декількох об‘єктивних причин.
По-перше, з набуттям чинності Закону № 1774 запроваджено новацію, відповідно до якої розмір мінімального посадового окладу не має бути меншим за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (далі – ПМ). До внесення змін гарантувався найменший посадовий оклад у розмірі МЗП. Згідно зі ст. 7 та 8 Закону від 21.12.16 р. № 1801-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір такого ПМ становить 1 600 грн., а МЗП – 3 200 грн. на місяць.
Також є важливим таке. Починаючи з 01.01.17 р. згідно з положеннями Закону № 1774 базовою розрахунковою величиною для оплати праці слугує розмір ПМ, а не розмір МЗП, як було законодавчо встановлено раніше.
Тож логічно було б здійснювати розрахунки, виходячи щонайменше з ПМ у розмірі 1 600 грн. Але знаємо, що відповідно до ст. 8 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету (до них належать і ОМС), здійснюється державне регулювання оплати праці. Тобто умови та розміри оплати праці для працівників цих структур визначаються Кабміном.
Ще одним із чинників упорядкування умов оплати праці працівників ОМС є Закон від 05.02.15 р. № 157-VІІІ «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» (далі – Закон № 157), що набув чинності з 05.03.15 р. Цим Законом визначено порядок та особливості утворення об‘єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), а також відновлено інститут функціонування старост та старостинських округів. Тому виникла потреба у визначенні в установленому порядку умов та розмірів оплати праці працівників ОТГ, зокрема старост.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!