Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Декларування контрольованих операцій: основні аспекти

August 16, 2017

1 січня 2017 року набув чинності Закон від 21.12.16 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України».
Зокрема, відповідно до змін, унесених цим Законом до ст. 39 ПК, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Ураховуючи, що останній день подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік (30.09.17 р.) припадає на вихідний день (субота), платники податків повинні подати звіт не пізніше 2 жовтня 2017 року.
Звіт про контрольовані операції з 16.06.17 р. надається за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 18.01.16 р. № 8.
У разі якщо платником податку виявлено, що в раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право надати:
– новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
– уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду. При цьому подання платником податків уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої пп. 120.3 ПК;
– пп. 39.4.1 ПК визначає, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.
У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

Так, у звіті про контрольовані операції за 2016 звітний рік мають бути відображені:
– господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платником податків із пов’язаними особами – нерезидентами;
– зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;
– господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном.
У 2016 році діяв Перелік держав, затверджений розпорядженням КМУ від 16.09.15 р. № 977-р.
При цьому одночасно мають бути виконані умови:
– річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, має перевищувати 50 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
– обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, має перевищувати 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний календарний рік.
У 2017 році також зазнали змін штрафні санкції за порушення, пов’язані з податковою звітністю із трансфертного ціноутворення, зокрема:
– неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ПК спричиняє накладання штрафу (штрафів) у розмірі:
• 300 розмірів прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатної особи, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (що становить 413,4 тис. грн. за 2016 рік), – у разі неподання звіту про контрольовані операції;
• 1 % контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 ПМ, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі не задекларовані контрольовані операції;
– несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ПК спричиняє накладання штрафу (штрафів) у розмірі:
• 1 ПМ, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 ПМ, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
• 1 ПМ, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій у поданому звіті про контрольовані операції в разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 ПМ, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!