Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Декларація з рентної плати: покрокове заповнення додатка 5

April 14, 2017

Форму Податкової декларації з рентної плати затверджено наказом Мінфіну від 17.08.15 р. № 719 (далі – декларація).
Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок із рентної плати за спеціальне використання води (далі – розрахунок) здійснюється в додатку 5 до декларації.
У додатку 5 заповнюються всі рядки всіх розділів з урахуванням приміток. При незаповненні рядка через відсутність значення – він прокреслюється (при поданні в паперовому вигляді) або не заповнюється (при поданні засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях із копійками.
Відповідно до приміток, зазначених у додатку 5:
– у графі «порядковий № податкової декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;
– графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;
– рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
– рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
– рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
– рядку 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 декларації, до якої додається розрахунок (за місцезнаходженням водного об’єкта);
– рядку 4 – інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках);
– рядку 5 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта;
– у рядку 6 – код водних об’єктів згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано спеціальний дозвіл та/або договір на постачання води);
– рядку 7 – розмір установленого річного ліміту використання води у м3 згідно з отриманим дозвільним документом;
– рядку 8 – обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який ураховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, м3;
– рядку 8.1 – первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який ураховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, м3.
Вторинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах річного обсягу споживання, зазначеного в договорі на постачання води, м3. При отриманні вторинними водокористувачами згідно з договором води, що формується з різних джерел, обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту визначається з урахуванням відсоткового співвідношення води з таких джерел, установленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, у м3;
– рядку 8.2 – первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який ураховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, м3.
Вторинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад річний обсяг споживання води, зазначений у договорі на постачання води, м3. При цьому в разі отримання вторинними водокористувачами згідно з договором води, що формується з різних джерел, обсяг використаної води понад річний обсяг споживання, зазначений у договорі на постачання води, визначається з урахуванням відсоткового співвідношення води з таких джерел, м3;
– рядку 9 та 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) – ставки рентної плати та коефіцієнти до них згідно зі ст. 255 Податкового кодексу (далі – ПК);
– рядку 11 – податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою в цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник «V», який становить:
для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, – 1;
для водних ресурсів для потреб рибництва – 10 000;
за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води – 100;
– рядку 12 – податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;
– рядку 13 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;
– рядку 14 – сума податкового зобов’язання, зазначена в рядку 13 додатка 5 до раніше поданої декларації, що уточнюється у зв’язку із самостійним виявленням помилки;
– рядку 15 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується в разі заниження в раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до пп. «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ПК;
– рядку 16 – сума штрафу;
– рядку 17 – сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до ст. 129 ПК.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!