Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Виплата дивідендів: що потрібно знати бухгалтеру. Читайте у свіжому номері!

May 26, 2017

Пропонуємо вашій увазі анонс публікацій «БАЛАНС» № 42-43 від 29.05.17 р.

Акценти номера:

НОВИНИ

Унесено зміни до Порядку ведення ЄРПН. Хто надає роз’яснення про застосування ДК 016:2010. Унесено зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку.
Експорт антрациту підлягає ліцензуванню. Змінено порядок надання відомостей з ЄДР.
Яка видавнича продукція не поширюється в Україні. Охоронні документи з інтелектуальної власності видає Мінекономрозвитку.
Розширено функції Фонду соцзахисту інвалідів

СУДОВА ПРАКТИКА

Неможливість перевірити платника податків не є підставою для адміністративного арешту його майна

Адміністративний арешт на майно платника податків може бути накладений за недопуск до проведення документальної перевірки тільки в тому випадку, якщо факт такого недопуску підтверджено актом, складеним посадовими особами податкової інспекції відповідно до вимог ПК.

ТЕМА НОМЕРА: «ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ БУХГАЛТЕРУ»

Оголошуємо дивіденди: загальні правила у запитаннях і відповідях

Виплачувати дивіденди своїм власникам має право (за винятком окремих випадків, передбачених законодавством) будь-яке господарське товариство (у т. ч. і ТОВ), а також приватне підприємство із зареєстрованим СК.
Порядок оголошення дивідендів повинен бути зафіксований у статутних документах підприємства. Рішення про нарахування і виплату дивідендів приймається загальними зборами учасників та оформляється протоколом. У протоколі зазначається сума прибутку, яка спрямовується на виплату дивідендів, а також період, за який розподіляється такий прибуток (рік, квартал), розмір дивідендів, форма і строки їх виплати. Детальніше про це на с. 25 цього номера.           

Авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів          

При виплаті дивідендів або прирівняних до них платежів (або до такої виплати) слід сплатити авансовий внесок з податку на прибуток. Причому такий внесок вимушені сплачувати і неплатники податку на прибуток – платники єдиного податку.
Авансовий внесок не сплачується при виплаті дивідендів фізособам, а також у деяких інших випадках.
Суму авансового внеску, сплачену протягом звітного періоду, можна зарахувати на зменшення суми податку на прибуток, розрахованої в декларації за такий період. А та сума внеску, яка залишилася незарахованою у звітному періоді, може бути зарахована в декларації в майбутніх податкових періодах. Детальніше про це на с. 28 цього номера.

Бухгалтерський облік дивідендів          

У підприємства-емітента при виплаті дивідендів не виникає ні доходів, ні витрат.
У підприємства-інвестора, яке веде облік фінансових інвестицій:
– за справедливою вартістю – у бухобліку виникає дохід на суму отриманих дивідендів;
– за методом участі в капіталі – у бухобліку виникає дохід (витрати) від збільшення (зменшення) балансової вартості інвестиції. Детальніше про це на с. 32 цього номера.

Облік дивідендів у платників податку на прибуток  

Платники податку на прибуток, чий дохід за останній звітний рік:
– не перевищує 20 млн грн. – відображають операції з виплати та отримання дивідендів у податковому обліку так само, як і в бухобліку;
– перевищує 20 млн грн. – відображають операції з виплати дивідендів у податковому обліку так само, як і в бухобліку, а в разі отримання дивідендів коригують фінрезультат згідно з пп. 140.4.1 та 140.5.3 ПК. Детальніше про це на с. 35 цього номера.

Дивіденди нерезидентам  

Із 14 квітня 2017 року емітентам корпоративних прав дозволено виплачувати в інвалюті дивіденди за 2016 рік у розмірі не більше 5 млн дол. США в еквіваленті протягом календарного місяця.
При виплаті дивідендів юрособам-нерезидентам потрібно сплатити авансовий внесок з податку на прибуток, утримати податок з доходів нерезидента, а при виплаті нерезидентам-фізособам – утримати ПДФО і військовий збір. При утриманні податків (крім військового збору) можна скористатися нормами міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, якщо нерезидент надасть відповідну довідку. Детальніше про це на с. 37 цього номера.

Виплата дивідендів юрособам натурою           

Акценти цієї статті: які підприємства не можуть виплачувати дивіденди в негрошовій формі; як емітенту та інвесторові вести бухгалтерський облік товарів, поставлених та отриманих у рахунок дивідендів. Детальніше про це на с. 41 цього номера.

Виплата дивідендів фізичним особам   

У разі виплати дивідендів фізособам (як резидентам, так і нерезидентам) авансовий внесок із податку на прибуток не сплачується. Але підприємство, що виплачує дивіденди своїм учасникам (власникам), є податковим агентом стосовно такої виплати. Тому, згідно з пп. 170.5.1 ПК, воно зобов’язане обкласти дивіденди ПДФО та ВЗ та відобразити цю виплату у звіті за формою № 1ДФ.
Якщо дивіденди сплачуються у негрошовій формі, то у фізособи може виникнути додаткове благо, суму якого потрібно обкласти ПДФО (із застосуванням «натурального» коефіцієнта) та ВЗ. Детальніше про це на с. 42 цього номера.

Як виплачують дивіденди підприємства з держчасткою    

Якщо підприємство є господарським товариством, у статутному капіталі якого є частка держави, це підприємство зобов'язане у встановлені законом строки оголошувати дивіденди (до 1 травня наступного за звітним року) і виплачувати дивіденди на держчастку (не пізніше 1 липня). Якщо держдивіденди своєчасно не оголошені, то до бюджету сплачується частина чистого прибутку, установлена Законом № 185. За підсумками 2016 року її мінімальний розмір становить 50 %. Такий платіж не узгоджується в будь-якій податковій звітності, хоча й перераховується до бюджету.
При сплаті дивідендів і частини чистого прибутку підприємство сплачує авансовий внесок за правилами п. 57.11 ПК.
Підприємства з часткою в СК, що належить місцевим органам влади, сплачують відповідно дивіденди і частину чистого прибутку до місцевого бюджету в розмірах, установлених місцевою владою, але за правилами і в строки, установлені для підприємств з держчасткою (державних підприємств). Детальніше про це на с. 46 цього номера.

Сплата до бюджету частини чистого прибутку державними і комунальними підприємствами       

Якщо підприємство є унітарним державним, то воно платить до бюджету ЧЧПД у розмірі 75 %. Такі платежі є щоквартальними, узгоджуються з бюджетом у спеціальному Розрахунку і платяться у строки, установлені для податку на прибуток.
При сплаті ЧЧПД підприємство сплачує авансовий внесок за правилами п. 57.11 ПК.
Комунальні підприємства сплачують ЧЧПД до місцевого бюджету в розмірах, установлених місцевою владою, але за правилами і в строки, установлені для держпідприємств. Детальніше про це на с. 49 цього номера.

Дивіденди в єдинника      

Нарахування і виплату дивідендів єдинники-юрособи відображають у бухобліку за загальними правилами.
При цьому єдинники при виплаті дивідендів:
– юрособам – сплачують авансовий внесок з податку на прибуток, а якщо такі юрособи є нерезидентами, то ще й податок на дохід нерезидента згідно з правилами п. 141.4 ПК;
– фізособам – утримують із суми дивідендів ПДФО і військовий збір. Детальніше про це на с. 53 цього номера.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Чи платити податок на нерухомість за об'єкти держвласності?    

Якщо об'єкти нерухомості знаходяться в державній або комунальній власності, а підприємство користується ними на підставі господарського відання, оперативного управління або за договором оренди держмайна, то податок на нерухомість за них сплачувати не потрібно.
Податок не сплачується також за об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності підприємства, якщо воно: створене органами держвлади або місцевого самоврядування; повністю фінансується за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів; має статус неприбуткового.
При невиконанні цих критеріїв норма пп. «а» пп. 266.2.2 ПК не працює і податок сплачується на загальних підставах. При цьому, щоб сплачувати податок, власником такої нерухомості має бути саме підприємство, що підтверджується витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Детальніше про це на с. 56 цього номера.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Чи можна прийняти на роботу особу, місце реєстрації якої – зона АТО або АР Крим?

Так, можна. Реєстрація на вказаних територіях цьому не завадить. Пояснимо чому. Детальніше про це на с. 59 цього номера.

Чи зобов’язане підприємство повідомляти райвійськкомат про прийнятих на роботу військовозобов’язаних?

Так, підприємство зобов’язане повідомити райвійськкомат про прийняття на роботу військовозобов’язаних осіб. Детальніше про це на с. 60 цього номера.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ВИПЛАТИ ЗА ЦПД

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в травні 2017 року

Традиційно ми даємо таблицю-підказку з даними щодо приросту індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) за відповідні періоди при виплаті заборгованості, у цьому випадку – у травні 2017 року. Нагадаємо, компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 159. Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого, грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту ІСЦ у відсотках за період невиплати доходу. Детальніше про це на с. 61 цього номера.

ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ

Чи треба підприємцеві оформляти використання майна, що належить родичам?

Так, треба. Детальніше про це на с. 62 цього номера.

ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ

Лист ДФС від 12.04.17 р. № 7736/6/99-99-15-02-02-15
Дивіденди розраховуються на підставі даних бухобліку     

Лист ДФС від 03.10.16 р. № 21414/6/99-99-15-02-02-15
Розрахунок авансового внеску у разі, якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік           

Лист ДФС від 28.04.17 р. № 9299/6/99-99-13-02-03-15
Дивіденди для фізичних осіб від єдинників оподатковуються за ставкою 9 %  

Лист ДФС від 03.03.17 р. № 4487/6/99-99-15-02-02-15
Відображення частини чистого прибутку (доходу) у декларації з податку на прибуток          

Лист ДФС від 03.04.17 р. № 6857/6/99-99-15-02-02-15
Визначення окремих операцій контрольованими

Лист ДФС від 09.03.17 р. № 424/2/99-99-15-02-02-10
Визнання пов'язаних осіб та деяких операцій контрольованими

Листи ДФС від 21.03.17 р. № 882/4/99-99-12-03-02-13, Мінфіну від 21.04.17 р. № 35130-12-10/11072
Про можливість зарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати інших податків (коментар на с. 12)  

Лист ДФС від 01.03.17 р. № 4160/6/99-99-15-03-02-15
ПДВ при отриманні помилково перерахованих контрагентом коштів; реєстрація в ЄРПН розрахунків коригування в окремих випадках

Індивідуальна податкова консультація ДФС від 13.05.17 р. № 176/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
Сплата ПДФО із зарплати найманих працівників та з доходів, виплачених фізособі за оренду приміщення

Лист ДФС від 26.04.17 р. № 9010/6/99-99-15-03-03-15
При користуванні пільгою з акцизного податку подається Звіт про суми податкових пільг

Лист ДФС від 26.04.17 р. № 9011/6/99-99-15-03-03-15
Підприємство, яке реалізує підакцизні товари у магазинах безмитної торгівлі, не сплачує акцизний податок

Лист ДФС від 04.05.17 р. № 11086/7/99-99-12-03-04-17
За ІІ квартал 2017 р. декларація з екоподатку подається за новою формою

Лист ДФС від 10.05.17 р. № 11510/7/99-99-12-02-03-17
Про застосування коефіцієнта рентабельності гірничими підприємствам


 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!