Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Що таке викупна сума і як вона оподатковується?

October 31, 2016

ДФС розглянула лист від 12.10.2016 № 22132/10/26-15-13-04-16 та повідомляє, що договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.
Податковим агентом платника податку - отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя.
Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 18%  з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя.
Отже, викупна сума, виплачена фізичній особі - нерезиденту у зв’язку з достроковим розірванням договору довгострокового страхування життя включається до загального оподатковуваного доходу та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % і військовим збором за ставкою 1,5 %.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/CHto-takoe-vykupnaya-summa-i-kak-ona-oblagaetsya

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!