Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Що чекає на Вас у третьому кварталі? Всі подробиці актуальних тем в унікальній серії практичних керівництв!

June 3, 2014

Кожне практичне керівництво присвячене окремій темі в галузі бухгалтерського обліку та оподаткування, найбільш актуальній у місяці його виходу. Теми обирали Ви самі! 

 

 

Читайте у третьому кварталі 2014 року:

 

Вчасно відстежити і застосувати на практиці всі нововведення допоможе 

практичне керівництво  № 13 (липень) 

«Нововведення законодавства: вивчаємо та застосовуємо на практиці» 

 

Наше законодавство давно не радує своєю стабільністю. Тільки бухгалтери засвоять одні зміни, як на підході вже наступні. Адже бухгалтерові дуже важливо вчасно відстежити і застосувати на практиці всі нововведення.

Ознайомитися зі змінами, унесеними до законодавчих актів, і навчитися застосовувати їх на практиці, захистити свої права та заощадити на штрафах вам допоможе наше практичне керівництво «Нововведення законодавства: вивчаємо та застосовуємо на практиці».  

У виданні ми детально розглянемо новації 2014 року, які, зокрема стосуються:

– податкового законодавства (ПДВ, ПДФО, податок на прибуток, єдиний та акцизний податки, інші податки та збори);

– митного законодавства (поправки до Митного кодексу);

– порядку проведення розрахунків;

– спрощення роботи бізнесу тощо.

 

Як організувати і вести облік господарських операцій протягом усього процесу виробництва продукції?

Розповімо  у практичному керівництві  № 14 (липень) 

«Виробництво і собівартість продукції: первинні документи та облік» 

 

Облік на виробничому підприємстві є багатогранним процесом, що складається з великої кількості господарських операцій. Це пояснюється тим, що виробництво продукції потребує залучення різних ресурсів: трудових, матеріальних тощо. Крім того, кожна операція повинна бути грамотно задокументована. І завдання бухгалтера – з усіх наявних даних створити цілісну картину і без помилок розрахувати собівартість готової продукції. Від правильності та повноти обліку витрат на виробництво продукції безпосередньо залежить величина прибутку підприємства.

У практичному керівництві «Виробництво і собівартість продукції: первинні документи та облік» ми розповімо, як організувати і вести облік господарських операцій протягом усього процесу виробництва продукції. З нашого видання ви дізнаєтеся:

– як обліковувати матеріальні та трудові витрати на виробництво продукції;

– як оцінити і відобразити в обліку незавершене виробництво;

– які особливості формування витрат допоміжних виробництв;

– якими документами обґрунтувати норми технологічних втрат при виробництві продукції;

– що робити при виникненні браку;

– як визначити склад загальновиробничих витрат і розподілити їх між видами продукції;

– як сформувати повну собівартість готової продукції;

– як відобразити виробничі витрати в декларації з податку на прибуток;

– як провести аналіз витрат на виробництво й організувати заходи щодо їх зниження.

Головною особливістю видання є те, що весь консультаційний матеріал супроводжується практичними прикладами зі зразками заповнення форм первинних документів.

 

Уникнути помилок і штрафних санкцій, пов`язаних з нарахуванням різних виплат працівникам допоможе практичне керівництво № 15 (серпень) 

«Розрахунок середньої зарплати в різних ситуаціях»  

Питання, пов`язані з оплатою праці, ніколи не втрачають актуальності. Особливо хвилюючою є тема розрахунків з працівниками і відображення в обліку та звітності виплат, що обчислюються на основі середньої зарплати. Щоб уникнути помилок, пов`язаних з нарахуванням різних виплат працівникам, а отже, і штрафних санкцій, ми підготували практичне керівництво «Розрахунок середньої зарплати в різних ситуаціях». Користуючись нашим виданням, бухгалтери можуть бути впевнені в тому, що при перевірках контролюючі органи не застануть їх зненацька.

Матеріали практичного керівництва допоможуть вам правильно розрахувати:

– середню зарплату працівників, призваних на військову службу;

– відпусткові та компенсацію за невикористану відпустку в різних ситуаціях (при запровадженні на підприємстві режиму неповного робочого часу або простою, виході з однієї відпустки в іншу, оформлення відпустки сумісникам тощо);

– розмір допомоги за рахунок ФСС;

– вихідна допомога тощо.

Як швидко і легко скласти бухгалтерські проведення для стандартних і нестандартних ситуацій?

Дізнаєтесь з практичне керівництво № 16 (серпень)

«Схеми бухгалтерських проведень» 

 

У сучасному бухгалтерському обліку складання бухгалтерських проведень автоматизовано. Проте без розуміння механізму їх складання і читання не обійтися. Адже саме бухгалтерські рахунки і проведення є основою бухгалтерського обліку. Крім того, слід пам`ятати, що бухгалтерський облік – основа податкового.

Як швидко і легко скласти бухгалтерські проведення для стандартних і нестандартних ситуацій, ви дізнаєтеся з практичного керівництва «Схеми бухгалтерських проведень». У ньому на численних прикладах з поясненнями показано, як відображати в обліку:

– операції з необоротними активами, біологічними активами, запасами;

– розрахунки в національній та іноземній валюті;

– операції з дебіторською і кредиторською заборгованістю, цінними паперами, статутним та іншим капіталом;

– розрахунки за податками і зборами;

– операції отримання і використання цільового фінансування тощо.

Як сформувати оптимальну облікову політику для вашого підприємства? Про це ви дізнаєтесь з практичного керівництва № 17 (вересень)

«Облікова політика: майстер-клас для бухгалтера і керівника»

Облікова політика – це фундамент бухгалтерського обліку будь-якого підприємства. Саме в ній відображається, який метод і процедуру обліку тієї або іншої операції, установлені П(С)БО та іншими нормативними документами з питань бухобліку, підприємство вибрало для себе. Сьогодні, коли податковий облік максимально наближено до бухгалтерського, наказ про облікову політику перестав бути документом «для галочки», адже здебільшого він регулює формування як бухгалтерських, так і податкових витрат. Більше того, деякі норми Податкового кодексу прямо передбачають обов`язковість наявності облікової політики (наприклад, згідно з пп. 145.1.9 Податкового кодексу саме в наказі про облікову політику повинен фіксуватися метод амортизації необоротних активів).

Як сформувати оптимальну облікову політику для вашого підприємства? Про це ви зможете дізнатися з нашого практичного керівництва, де буде наведено зразок наказу про облікову політику з чіткими і вивіреними формулюваннями (його можна взяти за основу) і детально розглянуто, як грамотно розробити його основні розділи, зокрема:

– як скласти графік документообігу і прописати положення про зберігання документів;

– як вибрати оптимальний метод амортизації, порядок бухгалтерського обліку ремонтів і поліпшень, переоцінки необоротних активів;

– як вибрати оптимальний метод списання запасів;

– як обліковувати і списувати дебіторську заборгованість і як вибрати метод створення резерву сумнівних боргів;

– як часто потрібно перевидавати наказ про облікову політику та як відобразити в обліку зміну його положень.

І звичайно, велику увагу буде приділено складу собівартості та інших витрат підприємства. Ми розповімо, що відобразити в наказі про облікову політику, щоб уникнути розбіжностей з користувачами фінансової звітності (у т. ч. аудиторами) і контролюючими органами при проведенні податкових перевірок.

Зазвичай складання наказу про облікову політику доручають бухгалтерові, але й керівник не повинен залишатися осторонь. Ми розповімо, що потрібно знати і на що зважити керівникові при розробці та затвердженні наказу.

Користуючись нашими рекомендаціями, ви не упустите жодного важливого нюансу при складанні наказу про облікову політику. Цей документ стане для вас надійним щитом у будь-яких спірних ситуаціях і, безумовно, дозволить оптимізувати документообіг, трудовитрати на ведення бухгалтерського та податкового обліку, а головне – рівень податкових витрат підприємства.

 

Без проблем уточнити і відкоригувати показники в обліку та звітності допоможе 

практичне керівництво № 18 (вересень) 

«Виправляємо помилки в обліку та звітності» 

 

Як відомо, від помилок не застрахований ніхто. На жаль, навіть професіонали-бухгалтери можуть допускати помилки. І якщо все ж таки до звіту закралася помилка, то наше нове практичне керівництво «Виправляємо помилки в обліку та звітності» допоможе бухгалтерові правильно її виправити.

Керуючись нашими порадами, ви зможете без проблем уточнити і відкоригувати показники в обліку та звітності, адже у виданні ми розповімо:

– як правильно провести коригування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

– як уточнити показники в декларації з податку на прибуток;

– які існують способи виправлення помилок у декларації з ПДВ, реєстрі та податкових накладних;

– як уточнити показники в звітності з ЄСВ, ПДФО;

– як виявити і виправити помилки у звітності єдинників;

– як уточнити звітність із трансфертного ціноутворення.

Крім того, у практичному керівництві ви прочитаєте про те, яку відповідальність передбачено за допущені помилки, знайдете приклади заповнення уточнюючих декларацій і розрахунків, а також багато іншого.

Замовити практичне керівництво Ви можете за телефоном: (067) 544-19-29  або надіслати своє замовлення на
електронну пошту: product@balance.ua  

 У замовленні вкажіть ПІБ, контактний телефон і назву практичного керівництва.

 

Для бухгалтера дуже важливо бути в курсі всіх змін.

 Зробіть своє замовлення прямо зараз!

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!