Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферу

June 23, 2015

Діяльність практично будь-якого виробництва і робота обладнання на паливі призводить до забруднення навколишнього середовища за рахунок викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР). Виходячи з об`єму ЗР, що викидаються, і їх виду всі суб`єкти господарювання зобов`язані сплачувати екологічний податок. Розглянемо в консультації, хто саме сплачує цей податок, що є об`єктом оподаткування.

Платники екоподатку за викиди

Платниками екоподатку за викиди є:

- суб`єкти господарювання;

- юрособи, які не провадять господарську (підприємницьку) діяльність;

- бюджетні установи, громадські організації та інші підприємства;

- постійні представництва нерезидентів, уключаючи тих, хто виконує агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників.

Головна умова – під час своєї господарської діяльності на території України вони здійснюють викиди ЗР в атмосферу.

Зверніть увагу: до 1 січня 2015 року екоподаток за викиди сплачували особи, які використали у своїй діяльності як стаціонарні джерела забруднення (наприклад, цех чи обладнання, що окремо стоїть), так і пересувні джерела (наприклад, автотранспорт). Тепер екоподаток сплачують лише ті, хто здійснює викиди стаціонарними джерелами забруднення.

Ставки екоподатку

Ставки екоподатку за викиди в розрізі ЗР установлено п. 243.1 ПК і зазначено у гривнях за 1 т речовини. Якщо підприємство здійснює викиди речовин, які не потрапили до цього пункту, але на які встановлено клас небезпеки, застосовуються ставки, передбачені п. 243.2 ПК. Чим вищий клас небезпеки, тим вища ставка.

Для двоокису вуглецю ПК введено окрему ставку – 0,26 грн. за 1 т. Для речовин, які не включено до п. 243.1 ПК і на які не встановлено клас небезпеки (крім двоокису вуглецю), застосовуються ставки залежно від установленого орієнтовно безпечного рівня впливу таких речовин (їх сполук) в атмосферному повітрі.

Якщо на ЗР не встановлено ні клас небезпеки, ні орієнтовно безпечний рівень впливу (крім дво-окису вуглецю), то під час розрахунку екоподатку використовуються ставки, передбачені п. 243.2 ПК для І класу небезпеки.

Зверніть увагу: ПК не передбачено застосування підвищених ставок за викиди, здійснені понад установлені в дозволі нормативи. Проте в такому разі підприємству доведеться відшкодувати збитки, заподіяні державі внаслідок понаднормативних викидів.

Порядок розрахунку екоподатку за викиди

Для кожного виду екоподатку ПК установлено окремий порядок розрахунку. Екоподаток за викиди розраховується платником податків самостійно виходячи з фактичного об`єму викидів, здійснених протягом кварталу, і відповідних ставок за формулою

n

Пвс =

і х Нпі),

i = 1

де        Мі – фактичний обсяг викидів ЗР, у тоннах;

Нпі – ставки податку за викиди певної ЗР, у гривнях з копійками.

Подання звітності

Звітним податковим періодом з екоподатку є календарний квартал. Декларація подається до органів ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела забруднення протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Якщо підприємство почало здійснювати викиди (використовувати стаціонарне джерело забруднення) у середині звітного кварталу, то першим звітним періодом для нього буде квартал, у якому вперше здійснено викиди.

Якщо місце подання декларації (місце розташування стаціонарного джерела) не збігається з місцем податкової реєстрації, то платник податків подає до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, копію декларації за звітний квартал у строки, передбачені для квартальної звітності.

Порядок подання декларації за наявності у платника податків декількох джерел забруднення на території однієї чи різних адміністративно-територіальних одиниць установлено п. 250.10 ПК, зокрема:

- якщо у платника податків декілька стаціонарних джерел розташовано в різних адміністративно-територіальних одиницях, то він повинен подати окремі декларації з цих джерел до різних органів ДФС (кожної адміністративно-територіальної одиниці);

- якщо стаціонарних джерел декілька і всі вони розташовані на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, то подається одна декларація із заповненими додатками щодо кожного джерела.

Якщо платник податків перебуває на обліку в місті з районним поділом і при цьому має декілька стаціонарних джерел забруднення в різних районах міста, то він має подати одну декларацію до податкового органу, у якому він перебуває на обліку.

Більш детальну консультацію див. у ПК № 12: "Ресурсні та місцеві податки: розраховуємо, сплачуємо, звітуємо по-новому".

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!