Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Обираємо метод амортизації

24 червня 2020 р.

У консультації розглянемо методи амортизації основних засобів (далі – ОЗ), передбачені правилами бухгалтерського обліку.

Які бувають методи амортизації

Підприємство самостійне обирає метод амортизації об’єкта ОЗ з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання та може переглянути його у випадку зміни такого способу (п. 28 П(С)БО 7).

Обрані методи амортизації для різних груп ОЗ фіксуються в наказі про облікову політику (п. 2.1 розд. ІІ Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635).

Методи амортизації об’єктів ОЗ викладено в п. 26 і 27 П(С)БО 7.

При цьому для амортизації повноцінних ОЗ, наведених у п. 5.1 даного стандарту (крім земельних ділянок і капітальних інвестицій – вони не амортизуються), застосовуються такі методи:

 • прямолінійний;
 • зменшення залишкової вартості;
 • прискореного зменшення залишкової вартості;
 • кумулятивний;
 • виробничий.

Для амортизації інших необоротних матеріальних активів, перелічених у п. 5.2 П(С)БО 7 (крім природних ресурсів – вони не амортизуються), застосовуються тільки два методи:

 • прямолінійний;
 • виробничий.

При цьому амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА) і бібліотечних фондів може нараховуватися так:

 • або відразу 100 % амортизовуваної вартості об’єкта в першому місяці його використання;
 • або 50 % вартості – у першому місяці використання, а решта 50 % – у місяці списання об’єкта з балансу.

Важливо! Усі названі методи амортизації з 23.05.20 р. можуть застосовуватися при розрахунку амортизації та для цілей податку на прибуток. До цієї дати виробничий метод був заборонений пп. 138.3.1 ПК. Крім того, МНМА та бібліотечні фонди не вважаються ОЗ для цілей податкового обліку. Тому суми їх амортизації не відображаються в рядках 1.1.1 та 1.2.1 додатка РІ до звітної декларації з податку на прибуток.

Як застосовувати методи амортизації

Розглянемо на практичному прикладі особливості застосування зазначених методів амортизації.

Приклад

Підприємство придбало та ввело в експлуатацію вантажний автомобіль із такими характеристиками:

 • первісна вартість (далі – ПВ) – 1 525 000 грн;
 • ліквідаційна вартість (далі – ЛВ) – 25 000 грн (виходячи з можливої ціни реалізації);
 • амортизовувана вартість (далі – АВ) – 1 500 000 грн (1 525 000 грн – 25 000 грн);
 • строк корисного використання (далі – СКВ) – 5 років.

Покажемо, як нарахувати амортизацію на об’єкт ОЗ за допомогою різних методів.

Прямолінійний метод

Згідно із цим методом річна сума амортизації (Аріч) визначається так:

Аріч = АВ : СКВ.

Використовуючи умови нашого прикладу, розрахуємо річну суму амортизації (Аріч):

1 500 000 грн : 5 років = 300 000 грн.

Сума щомісячної амортизації (Аміс) визначається за формулою (п. 29 П(С)БО 7):

Аміс = Аріч : 12 міс.

У нашому випадку Аміс становитиме 25 000 грн (300 000 грн : 12 міс.).

Переваги методу: простота розрахунку місячної суми амортизації; рівномірний розподіл витрат на амортизацію протягом усього СКВ об’єкта ОЗ; можна обійтися без установлення ЛВ об’єкта.

Недоліки: цей метод не враховує, що найбільші вигоди від експлуатації об’єкта ОЗ і мінімальні затрати на його ремонт припадають на перші роки його експлуатації.

Метод зменшення залишкової вартості

При застосуванні цього методу річна сума амортизації (Аріч) визначається за формулою:

Аріч = ЗалВ х НАріч,

де

 • ЗалВ – залишкова вартість об’єкта на початок звітного року;
 • НАріч – річна норма амортизації у відсотках.

На замітку: у перший рік нарахування амортизації як ЗалВ береться ПВ.

У свою чергу, річна норма амортизації у відсотках розраховується за формулою:

Повний текст консультації див. у Практичному керівництві № 11, червень 2020 року.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!