Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Ремонт МШП: облікові нюанси

8 липня 2019 р.

У консультації розглянемо, як у бухгалтерському та податковому обліку відображаються витрати на ремонт малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі – МШП).

Загальні положення

МШП являють собою особливий вид запасів – вони багаторазово беруть участь у виробництві, поступово втрачають первісні якості та властивості, але при цьому зберігають свою первісну форму.

Очікуваний строк експлуатації МШП – не більше одного року або операційного циклу, якщо він перевищує рік (п. 6 П(С)БО 9). Будь-які вартісні межі для них не встановлюються, тобто вартість МШП може знаходитися в інтервалі від одиниць до тисяч гривень.

До МШП можуть бути віднесені активи, що беруть участь у виробничому процесі, зокрема, як:

  • знаряддя праці (інструменти, прилади, офісне приладдя та ін.);
  • реманент (столи, стільці, столовий посуд та ін.),
  • засоби захисту від шкідливих впливів виробничого середовища (спецодяг, спецвзуття та ін.);
  • спеціальне оснащення (стенди, пульти, макети готових виробів та ін.);
  • тара багаторазового використання (піддони, стійки та ін.).

Для обліку МШП Інструкцією № 291 призначено однойменний рахунок 22.

Як випливає з п. 23 П(С)БО 9 МШП, передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів (їх вартість списується з балансу). При цьому на підприємстві повинен бути організований оперативний кількісний облік таких предметів протягом строку їх фактичного використання за місцями експлуатації та відповідальними особами. Операції із МШП, як правило, відображаються в типових формах, затверджених Наказом № 145.

Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списується на витрати залежно від виду продукції, що випускається, і напряму діяльності підрозділу, у якому ці МШП будуть експлуатуватися.

Так, вартість виробничих інструментів відноситься до загальновиробничих витрат (далі – ЗВВ), офісного приладдя – до адміністративних витрат, багатооборотна тара, використовувана постачальником для транспортування вантажів покупцю (замовнику) або для зберігання товарів (готової продукції) на складі, – до витрат на збут і т. п. А якщо МШП уводяться в експлуатацію для використання при ремонті, то їх вартість повинна брати участь у формуванні ремонтних витрат. Може виникнути й інша ситуація: МШП придбані та використовуються для виробництва конкретної продукції. У цьому випадку їх вартість включається до собівартості виробленої продукції в складі прямих матеріальних витрат.

До відома! У міжнародній практиці такого поняття, як МШП, у принципі не існує. Відповідно до п. 6 МСБО 2 «Запаси» до запасів відносяться активи, які існують у формі основних або допоміжних матеріалів для використання в процесі виробництва або надання послуг. Таке визначення запасів можна співвіднести із МШП.

Ремонт МШП

Бухгалтерський облік

Обігові кошти (зокрема, МШП) можуть потребувати ремонту. При відображенні витрат на ремонт слід виходити із загальних вимог П(С)БО 9 і 16 – спеціальних норм стандарти не містять.

Так, якщо йдеться про ремонт МШП, які:

  • придбані первісно несправними, витрати на ремонт і відновлення первісних якостей таких МШП будуть витратами на доведення МШП до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Тому суму таких витрат слід пов’язати з формуванням первісної вартості МШП (п. 9 П(С)БО 9). У цьому випадку робиться запис: Дт 22 – Кт 20, 23, 63, 65, 66, 68. При цьому комбінація рахунків, які використовуються для формування витрат на ремонт (20, 23, 63, 65, 66, 68), залежить від того, ким він виконується – силами працівників підприємства чи третьою стороною;
  • перебувають в експлуатації, тоді витрати на ремонт таких МШП підприємство повинне віднести на витрати. А те, до складу яких саме витрат потрапить вартість ремонту, залежить від напряму використання самих МШП. Наприклад, затрати на ремонт офісних меблів потраплять до адміністративних витрат (Дт 92 – Кт 20, 23, 63, 65, 66, 68), затрати на ремонт багатооборотної тари – до витрат на збут (Дт 93 – Кт 20, 23, 63, 65, 66, 68), інструментів – до ЗВВ і т. д.

Зазначимо, що ремонтні витрати, які відносять до ЗВВ, відображають на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Ці витрати можуть визнаватися змінними або постійними і в подальшому підлягати розподілу на кожний об’єкт витрат. Перелік постійних і змінних ЗВВ, а також база розподілу встановлюються підприємством самостійно (п. 16 П(С)БО 16). При цьому в обліку робляться записи: Дт 91 – Кт 20, 23, 63, 65, 66, 68. Змінні та постійні розподілені витрати списують на собівартість продукції (робіт, послуг) записом: Дт 23 – Кт 91, постійні нерозподілені витрати – на собівартість реалізації записом: Дт 90 – Кт 91.

У деяких випадках витрати на ремонт МШП можуть бути віднесені до складу інших операційних витрат та обліковуватися на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». Наприклад, якщо власник ремонтовуваних МШП використовує їх на праві операційної оренди.

При передачі інструментів (пристроїв) у ремонт підприємствам пропонується використовувати типову форму № МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточення інструментів (пристроїв)» (затверджена Наказом № 145). Вона застосовується на підприємствах, де заточення та ремонт інструментів здійснюється централізовано (наприклад, є спеціальний інструментальний цех). Замовлення виписується комірником у двох примірниках. Один примірник залишається в комірника з розпискою виконавця робіт, а другий разом з інструментом передається виконавцю.

У випадку передачі для ремонту засобів індивідуального захисту використовується типова форма № МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» (затверджена Наказом № 145). У цій формі ведуть облік спецодягу та спецвзуття, отриманого від працівників, у тому числі для ремонту.

При необхідності подібні відомості можуть використовуватися і при ремонті інших видів МШП. Можна також проставляти позначку «передано в ремонт» із зазначенням дати в типовій формі № МШ-2 «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів». Вона використовується для обліку МШП, виданих під підпис працівнику або бригадиру зі складу цеху для тривалого користування.

Звертаємо увагу! Передача МШП у ремонт на бухгалтерських рахунках не відображається.

Податковий облік

Податок на прибуток. Для цілей цього податку витрати на ремонт МШП обліковують за правилами бухобліку – за такими витратами різниці не розраховують.

ПДВ. Сума вхідного ПДВ за ремонтними витратами відображається в загальновстановленому порядку – при наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної платник податків має право на податковий кредит (п. 298.1, 298.3 ПК).

Приклад

У звітному періоді були здійснені операції з ремонту таких МШП:

  • інструментів – ремонт виконував приватний підприємець – платник єдиного податку. Вартість ремонту становить 800 грн. без ПДВ;
  • дерев’яних піддонів (використовуються на складі готової продукції) – ремонт проводився силами працівників, при цьому частково були використані матеріали, що залишилися від розбирання непридатних для використання та списаних із балансу піддонів (обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали»). Вартість ремонту – 2 190 грн.

У бухобліку підприємства ремонт МШП відображається так:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Передано інструмент для ремонту

Типова форма № МШ-3

2

Перераховано передоплату за ремонт

Виписка банку

371

311

800

3

Прийнято інструмент із ремонту

Акт виконаних робіт, типова форма № МШ-3

91

685

800

4

Здійснено зарахування заборгованостей

Регістри бухобліку

685

371

800

5

Придбано матеріали для ремонту дерев’яних піддонів

Накладна типової форми № М-11*

204**

631

200

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

40

7

Оплачено матеріали

Виписка банку

631

311

240

8

Відображено витрати на ремонт дерев’яних піддонів:

– нараховано зарплату та ЄСВ (умовна сума)

Відомість розрахунку зарплати

93

661, 65

1 680

– списано матеріали, придбані для ремонту

Типова форма № М-11

93

204

200

– списано матеріали, отримані від розбирання раніше списаних піддонів

93

209

310

* Затверджено Наказом № 193.
** Субрахунок «Тара і тарні матеріали».

Висновки

Бухгалтерський облік витрат на ремонт МШП ведеться за загальними правилами, установленими для ремонту запасів. В окремих випадках при передачі МШП (спецодягу, інструментів) для виконання ремонтних робіт складаються спеціальні типові форми.

Операції з ремонту МШП для цілей податку на прибуток обліковуються за правилами бухобліку. Податковий кредит із ПДВ за ремонтними витратами відображається без будь-яких особливостей.

Джерело: Практичне керівництво № 12, 2019.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!