Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Правила ІНКОТЕРМС: таблиця-підказка

September 23, 2021

ІНКОТЕРМС (англ. Incoterms, International commercial terms) – це офіційні правила, розроблені Міжнародною торговою палатою (далі – МТП) для тлумачення термінів, що стосуються внутрішньої та міжнародної торгівлі. З 1 січня 2020 року набули чинності оновлені правила ІНКОТЕРМС-2020 (видання МТП № 723). Суть термінів ІНКОТЕРМС та особливості їх застосування подамо в таблиці.

Терміни ІНКОТЕРМС-2020 і нюанси їх застосування

№ з/п

Назва та суть торговельного терміна

Зона відповідальності продавця

Зона відповідальності покупця

1

2

3

4

Категорія Е (товар надано продавцем на власному складі)

1

EXW (Ex Works) – франко-завод<...> (назва місця).

Поставка відбулася в момент, коли продавець передав товар покупцеві на площі підприємства-продавця або в іншому зазначеному місці (наприклад, на складі).

Перехід ризиків – з моменту поставки.

Розподіл затрат – у місці поставки.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; навантаження товару на транспортний засіб (далі – ТЗ) у місці поставки, якщо це окремо прописано в договорі купівлі-продажу.

Продавець зобов’язаний повідомити покупця про поставку та подати документи: комерційний інвойс для оплати, накладну

Виконання митних формальностей (ліцензії, митні платежі) під час експорту, імпорту, транзиту; доставка товару

Особливості застосування: покупець може зіткнутися із труднощами під час виконання своїх експортних формальностей, оскільки він не зареєстрований на митній території країни експорту. Термін більше підходить для внутрішньої торгівлі

Категорія F (продавець зобов’язаний передати товар зазначеному покупцем перевізникові)

2

FCA (Free Carrier) – франко-перевізник<...> (назва місця).

Термін передбачає два можливі місця відвантаження продавцем товару:

– місце, що належить продавцеві (наприклад, його склад, фабрика, магазин);

– зазначене в договорі місце, яке не належить продавцеві (наприклад, морський порт, термінал).

Уважається, що відвантаження виконано після навантаження товару на ТЗ перевізника, оплачене продавцем. При цьому вивантаження товару із ТЗ не є обов’язком продавця.

Поставка відбулася в момент, коли продавець у встановленому місці передав товар, що пройшов митне очищення для експорту, зазначеному покупцем перевізникові або іншій особі.

Перехід ризиків – з моменту поставки.

Розподіл затрат – у місці поставки.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; навантаження товару на ТЗ, якщо відвантаження здійснюється в приміщенні продавця; доставка товару до місця поставки (наприклад, морському перевізникові, зазначеному покупцем).

Продавець зобов’язаний повідомити покупця про доставку та підтвердити передання товару перевізникові

Навантаження товару на ТЗ, якщо відвантаження здійснюється не в приміщенні продавця; виконання транзитних та імпортних митних формальностей; доставка товару

Особливості застосування: у контракті слід максимально точно вказати пункт у місці поставки, оскільки саме в цьому пункті ризики ушкодження або втрати товару переходять до покупця

3

FAS (Free Alongside Ship) – франко уздовж борту судна<...> (назва порту відвантаження).

Поставка відбулася в момент, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі, на баржі в зазначеному порту відвантаження.

Перехід ризиків – з моменту поставки.

Розподіл затрат – у місці поставки (коли товар знаходиться уздовж борту судна).

Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; отримання ліцензії, дозволу; виконання експортних митних формальностей, якщо інше не встановлено договором; доставка товару в порт відвантаження.

Продавець зобов’язаний повідомити покупця про доставку товару та підтвердити передання товару перевізникові

Навантаження товару на судно в порту відвантаження; виконання транзитних та імпортних митних формальностей; доставка товару з порту відвантаження; виконання експортних митних формальностей, якщо це окремо передбачено в договорі купівлі-продажу (доповненні до нього)

Особливості застосування: у контракті слід максимально точно вказати пункт завантаження в порту відвантаження товару, оскільки до цього пункту всі ризики та затрати несе продавець, а після поставки в цей пункт – покупець

4

FOB (Free Оn Board) – франко-борт <...> (назва порту відвантаження).

Поставка відбулася в момент, коли товар потрапив на борт судна в названому порту відвантаження.

Перехід ризиків – з моменту поставки (на борту судна).

Розподіл затрат – у місці поставки (на борту судна).

Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; отримання ліцензії, дозволу; виконання експортних митних формальностей; навантаження та доставка товару в порт відвантаження й навантаження товару на судно в порту відвантаження.

Продавець зобов’язаний надати покупцеві доказ поставки – відповідний транспортний документ

Доставка товару з порту відвантаження; виконання транзитних та імпортних митних формальностей

Особливості застосування: цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізникові до того моменту, як він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які зазвичай поставляються на термінал). У таких випадках застосовується термін FCA

Категорія C (продавець зобов’язаний укласти договір перевезення, але не приймає на себе ризик втрати або ушкодження товару або додаткові затрати внаслідок подій, що відбулися після відвантаження та відправлення)

5

CFR (Cost and Freight) – вартість і фрахт<...> (назва порту призначення).

Поставка відбулася в момент, коли товар потрапив на борт судна в порту відвантаження.

Продавець оплачує перевезення товару (фрахт) до названого порту приначення. Перехід ризиків – з моменту, коли товар знаходиться на борту судна в порту відвантаження.

Розподіл затрат – у місці призначення.

Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; отримання ліцензії, дозволу; виконання експортних митних формальностей; доставка до названого порту призначення; вивантаження товару в порту призначення; транзитне перевезення через треті країни, якщо за договором перевезення витрати на такі перевезення оплачує продавець.

Продавець зобов’язаний подати покупцеві транспортний документ до погодженого порту призначення

Виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей; доставка з порту призначення

Особливості застосування: у контракті треба точно вказати пункт у погодженому сторонами порту призначення, оскільки до цього пункту витрати оплачує продавець. Цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізникові до того моменту, як він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які зазвичай поставляються на термінал). У таких випадках застосовується термін CIP

6

CIF (Cost, Insurance and Freight)вартість, страхування та фрахт <...> (назва порту призначення).

Поставка відбулася в момент, коли товар потрапив на борт судна в порту відвантаження.

Продавець зобов’язаний оплатити доставку (фрахт) у порт призначення та застрахувати товар на користь покупця від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення. Потрібно тільки мінімальне покриття ризиків покупця, якщо інше не передбачено договором.

Перехід ризиків – із моменту, коли товар уже знаходиться на борту судна в порту відвантаження.

Розподіл затрат – у місці призначення.

Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; отримання ліцензії, дозволу; виконання експортних митних формальностей; доставка до названого порту призначення; страхування ризиків на користь покупця під час перевезення; вивантаження товару в порту призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець.

Продавець зобов’язаний подати покупцеві страховий поліс або інше підтвердження страхового покриття (сторони можуть узгодити в контракті більш високі рівні покриття)

Вивантаження товару в порту призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей; доставка з порту призначення

Особливості застосування: у контракті треба точно вказати пункт у погодженому сторонами порту призначення, оскільки до цього пункту витрати оплачує продавець. Цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізникові до того моменту, як він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які зазвичай поставляються на термінал). У таких випадках застосовується термін CPT. Покупець повинен розуміти, що продавець гарантує тільки мінімальне страхове покриття й може вимагати, щоб у контракті було встановлене додаткове страхове покриття

7

CPT (Carriage Paid To) – фрахт/перевезення оплачено до <...> (назва місця призначення).

Поставка відбулася в момент, коли продавець доставив товар названому перевізникові або іншій особі в узгодженому сторонами місці.

Продавець оплачує перевезення товару до названого пункту призначення. Продавець зобов’язаний повідомити покупця про час доставки товару в узгоджене місце. Перехід ризиків – із моменту передання товару перевізникові.

Розподіл затрат – у місці призначення.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до узгодженого пункту в місці призначення; вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець.

Доказом виконання продавцем своїх обов’язків із поставки товару є відповідний транспортний документ

Вивантаження товару в порту призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей; доставка з пункту призначення

Особливості застосування: у контракті слід максимально точно вказати місце поставки, у якому ризик переходить до покупця, і місце призначення, до якого продавець зобов’язаний оплатити доставку. Цей термін доцільно використовувати, якщо товар доставляється від продавця до покупця кількома видами транспорту (наприклад, спочатку залізницею, а далі – морем)

8

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – фрахт/перевезення та страхування оплачені до <...> (назва місця призначення).

Поставка відбулася в момент, коли продавець доставив товар названому перевізникові або іншій особі.

Продавець зобов’язаний оплатити доставку до названого пункту призначення та застрахувати товар від усіх ризиків із максимальним страховим покриттям і страховою сумою не менше 110 % вартості товару. Водночас сторони, якщо побажають, можуть погодитися в контракті на більш низький рівень страхового покриття.

Перехід ризиків – у момент передання першому перевізникові.

Розподіл затрат – у місці призначення.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до узгодженого пункту в місці призначення; страхування ризиків під час перевезення на користь покупця; вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець.

Продавець зобов’язаний надати покупцеві страховий поліс або інше підтвердження страхового покриття

Вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей; доставка з місця поставки до місця призначення

Особливості застосування: цей термін зручно застосовувати, якщо для доставки товару використовується більше одного виду транспорту. Якщо сторони хочуть, щоб ризики переходили до покупця не на першому, а на наступному етапі перевезення, тоді це треба прямо вказати в контракті

Категорія D (продавець повинен нести всі витрати й ризики, необхідні для доставки товару до пункту призначення)

9

DAP (Delivered at Place) – поставка в пункті <...> (назва пункту).

Поставка відбулася в момент, коли товар наданий у розпорядження покупця на ТЗ, який прибув і готовий до розвантаження в узгодженому місці призначення.

Перехід ризиків – у пункті призначення, за винятком ризиків, пов’язаних із невиконанням покупцем митних формальностей під час імпорту.

Розподіл затрат – у пункті призначення.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до узгодженого пункту призначення; виконання транзитних митних формальностей; вивантаження товару в місці призначення, якщо за договором перевезення витрати на розвантаження оплачує продавець.

Продавець зобов’язаний подати покупцеві відповідний транспортний документ

Вивантаження товару в місці призначення, якщо за договором перевезення ці видатки не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей

Особливості застосування: цей термін доцільно застосовувати, якщо використовується кілька видів транспорту. Продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності під час увезення товару до країни призначення. Якщо сторони хочуть зобов’язати продавця це робити, тоді слід використовувати термін DDP

10

DPU (Delivered at Place Unloaded) – поставка на місце вивантаження.

Продавець уважає, що виконав свої зобов’язання з поставки, коли товар, випущений у митному режимі експорту, розвантажений із прибулого ТЗ і наданий у розпорядження покупця в зазначеному місці призначення.

Перехід ризиків – після розвантаження в зазначеному місці термінала.

Розподіл затрат – у пункті призначення.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до узгодженого термінала; виконання транзитних митних формальностей; вивантаження товару.

Продавець повинен подати покупцеві будь-який документ (наприклад, копію транспортного документа, що підтверджує експорт і дату відвантаження), необхідний для одержання товару, за свій рахунок

Виконання імпортних митних формальностей, а також необхідних дій після вивантаження товару

Особливості застосування: цей термін доцільно застосовувати, якщо використовується кілька видів транспорту. Термін DPU прийшов на зміну терміна DAT, щоб забезпечити більшу гнучкість у визначенні місця доставки товару. Тепер продавцеві та покупцеві можна погодити будь-яке місце для доставки товару, а не тільки в конкретному терміналі. У контракті рекомендується точно вказати місце доставки товару, тому що ризики до цього пункту несе продавець

11

DDP (Delivered Duty Paid) – поставка з оплатою мита <...> (назва місця призначення).

Поставка відбулася в момент, коли продавець надав покупцеві в місці призначення товар, що пройшов митне очищення для імпорту й готовий до розвантаження.

Продавець зобов’язаний повідомити покупця про час прибуття товару в місце призначення та подати йому документи, що дозволяють прийняти товар.

Перехід ризиків – у момент поставки.

Розподіл затрат – у пункті призначення.

Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки; перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до місця призначення; виконання транзитних та імпортних митних формальностей, сплата мита; сплата будь-яких податків, зокрема ПДВ, які справляються під час імпорту, якщо інше прямо не погоджене в контракті (у такому випадку в контракті роблять застереження – DDP без сплати ПДВ)

Розвантаження товару із прибулого ТЗ

Особливості застосування: продавець зобов’язаний виконувати митні формальності як під час експорту, так і під час імпорту. Водночас у нього можуть бути труднощі в країні імпорту, якщо він, наприклад, не зареєстрований там. Щоб продавцеві не довелося виконувати імпортні митні формальності й місце доставки залишилося місцем призначення, договірні сторони можуть обрати базис DAP

Джерело: Практичне керівництво № 17 «ЗЕД: експорт та імпорт товарів, операції з інвалютою», вересень 2021 року.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!