Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Звітуємо про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

31 липня 2019 р.

Для кого ця стаття: для сільгоспвиробників, які мають об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, і планують переміщувати між ними пальне.

Із цієї статті ви дізнаєтеся: навіщо та коли слід подавати повідомлення за формою № 20-ОПП, як його заповнити, яку відповідальність установлено за його неподання, а також чому без нього не вдасться подати заявку на переміщення пального.

За цією темою див. також « Кому треба звітувати про переміщення пального».

Зв’язок між формою № 20-ОПП та заявкою на переміщення пального

Платники податків повинні повідомляти орган ДФС про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, які належать їм на праві власності або користування (далі – об’єкти оподаткування) (п. 63.3 Податкового кодексу, далі – ПК). Тобто платник має повідомляти про наявні в нього на праві власності або користування об’єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі тощо) та інші об’єкти (транспортні засоби, далі – ТЗ, тощо).

До чого ж тут переміщення пального? Справа в тім, що починаючи з 01.07.19 р. у разі переміщення пального ТЗ, який не є акцизним складом пересувним, до податкової обов’язково подається заявка за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.05.19 р. № 188 (далі – заявка).

У графі 14 заявки вказується ідентифікатор об’єкта оподаткування. Він присвоюється об’єкту оподаткування самим платником під час заповнення форми № 20-ОПП. Тобто подання форми № 20-ОПП напряму впливає на прийняття заявки фіскалами. ДФС звертає на це увагу на своєму веб-сайті у новині від 10.07.19 р.

До відома! Відсутність інформації про об’єкт оподаткування, який відображається у формі № 20-ОПП, призведе до неприйняття документа. Тож, якщо ви плануєте вказати в заявці певний об’єкт оподаткування, перед цим про нього треба повідомити за формою № 20-ОПП, і тільки тоді заявка буде прийнята.

У консультації розглянемо порядок заповнення форми № 20-ОПП, строки її подання та відповідальність за неподання.

Загальні відомості про форму № 20-ОПП

Форма повідомлення про об’єкти оподаткування наведена в додатку 11 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588). Алгоритм її заповнення та подання прописано в розд. VIII Порядку № 1588.

Подавати форму № 20-ОПП зобов’язані всі платники податків: юрособи та їхні відокремлені підрозділи, фізособи-підприємці.

Важливо! Форма № 20-ОПП подається за власними та орендованими об’єктами. У разі зміни стану об’єкта (наприклад, надання його в оренду) платник повинен подати форму № 20-ОПП з оновленою інформацією. При цьому її подає як орендодавець, так і орендар, адже в кожного з них відбулися зміни.

Про які об’єкти звітувати

Об’єктом оподаткування може бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів/робіт/послуг, операції з їх постачання та інші об’єкти, визначені ПК, із наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку (п. 22.1 ПК, п. 8.2 Порядку № 1588).

Пам’ятайте! За наявності хоча б одного об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, платник зобов’язаний повідомити про нього податкову, а за відсутності звітувати за формою № 20-ОПП не потрібно (ЗІР, категорія 119.11).

Утім, податківці звертають увагу, що у формі № 20-ОПП не треба повідомляти про товари, дохід (прибуток) або його частину, обороти з реалізації товарів/робіт/послуг та операції з їх постачання (ЗІР, категорія 119.11). Про все це вони дізнаються з податкової звітності, зокрема з декларації з податку на прибуток, декларації з ПДВ.

Як заповнити графи 3 «Тип об’єкта оподаткування» та 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» форми № 20-ОПП та де взяти необхідні дані?

Інформацію про типи об’єктів оподаткування можна знайти в рекомендованому Довіднику типів об’єктів оподаткування (далі – Довідник), який розміщено на веб-сайті ДФС у розділі «Довідники, реєстри, переліки».

Взагалі, як додаток до самого повідомлення у Порядку № 1588 розміщено пам’ятку про заповнення форми № 20-ОПП. Згідно із цією пам’яткою для заповнення графи 3 слід розшукати в Довіднику ваш об’єкт та вписати його (тризначне число). Якщо за Довідником у вас цифра 5, то перед нею слід поставити два нулі – 005.

Важливо! Якщо платник податків не може знайти в Довіднику підходящий код, треба обрати найбільш підходящий (ЗІР, категорія 119.11). Крім того, дозволяється групувати однотипні об’єкти та вказувати для них один код.

Щоб заповнити графу 5, платник повинен указати числове значення, яке складається:

 • із коду типу об’єкта оподаткування згідно з Довідником;
 • внутрішнього ідентифікатора, який визначається самостійно.
 • Ідентифікатор об’єкта оподаткування складається із 8 цифр. Перша частина стане відома з Довідника, друга присвоюється самим платником.

Наприклад, платнику потрібно вказати земельну ділянку. У графі 5 наводиться цифрове значення 58000001, з яких 580 – код типу об’єкта за Довідником, а 00001 – внутрішній ідентифікатор, прийнятий платником податків.

Серед найбільш поширених об’єктів оподаткування у сільгоспвиробника можна виділити такі:

 • земельні ділянки (власні або ті, які перебувають у користуванні);
 • нерухоме майно. Тобто об’єкт, приміщення, у якому провадиться господарська діяльність (будівля, споруда, частина приміщення, офіс, ферма, тік тощо), та обслуговуючі приміщення (котельня);
 • основні засоби, ТЗ, сільгосптехніка тощо.

Куди та в які строки подається форма № 20-ОПП

Форма № 20-ОПП подається до органу ДФС за основним місцем обліку платника податку протягом 10 робочих днів (далі – р. д.) після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування (п. 8.4 Порядку № 1588).

Поряд із виникненням у платника нового об’єкта оподаткування повідомлення також слід подавати у разі зміни відомостей про відзвітовані раніше об’єкти (п. 8.5 Порядку № 1588), зокрема у разі зміни типу, найменування, місцезнаходження, стану об’єкта оподаткування, його вибуття (припинення права власності або користування). Для цих випадків строки подання оновленої форми не встановлено. Проте фіскали вважають, що тут слід дотримуватися строків, установлених для першого подання повідомлення, – 10 р. д. після виникнення змін (ЗІР, категорія 119.11). Цей строк відлічується з дати набуття у платника зареєстрованого речового права або оформлення прав щодо інших об’єктів оподаткування, для яких необов’язкова реєстрація у Реєстрі речових прав на нерухоме майно (рухоме та інше майно).

Отже, подавати форму № 20-ОПП необхідно протягом 10 р. д. після створення підприємства, реєстрації права власності на об’єкти оподаткування або зміни відомостей про них.

За вибором платника форма № 20-ОПП подається (п. 8.4 Порядку № 1588):

 • у паперовому вигляді – надсилається поштою або передається особисто керівником/представником платника податків;
 • в електронному вигляді через електронний кабінет платника податків або інший програмний продукт, який забезпечує формування вихідного файлу відповідного формату (наприклад, 1С, M.E.Doc тощо).

Увага! У разі подання паперової форми № 20-ОПП платник має вибір заповнити її машинописом або від руки друкованими літерами (ЗІР, категорія 119.01).

Чи подається форма № 20-ОПП у разі зміни, наприклад, номера будинку чи назви вулиці, де розташований нерухомий об’єкт?

Так, у п. 8.5 Порядку № 1588 прямо зазначено, що вона подається при зміні відомостей про об’єкт, а зміна номера будинку чи назви вулиці підпадає під це правило. Такої ж думки дотримуються податківці (ЗІР, категорія 119.11). Окрім як із форми № 20-ОПП, фіскали не можуть отримати достовірну інформацію про об’єкти оподаткування платника податків.

Платник податків жодного разу не подавав форму № 20-ОПП. Чи треба її подати зараз?

Авжеж, треба. Подання звітності – це прямий обов’язок платника, установлений ст. 63 ПК та Порядком № 1588. Крім того, за відсутності у фіскалів інформації про об’єкти оподаткування платника він не зможе їх відображати в інших документах.

Як було зазначено вище, подання форми № 20-ОПП напряму впливає на прийняття податківцями заявки на переміщення пального. Тому, якщо ви досі не подали повідомлення про об’єкти оподаткування або про їх зміну, рекомендуємо якомога швидше це зробити. Тоді не буде підстав для відмови в прийнятті заявки.

Відповідальність за неподання

За неподання форми № 20-ОПП до платника застосовується відповідальність, передбачена п. 117.1 ПК, а саме – за неподання заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи не в повному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складання звітності.

Розмір штрафу для юросіб становить 510 грн, а в разі неусунення порушень або повторного порушення протягом року – 1 020 грн.

Нюанси заповнення форми № 20-ОПП

Досить детально моменти заповнення форми прописано в пам’ятці, наведеній у додатку до форми. Назвемо основні особливості заповнення:

 • при поданні вперше слід указувати відомості про всі об’єкти, які платник має у власності та користуванні;
 • кожен об’єкт наводиться в окремому рядку;
 • за відсутності діяльності на об’єкті його також показують у формі із поясненням «тимчасово не експлуатується» або «непридатний до експлуатації». У період будівництва об’єкт має статус «будується»;
 • у разі зміни відомостей про об’єкт в оновленій формі наводиться інформація тільки про цей об’єкт, повторювати інформацію про інші об’єкти не потрібно;
 • у разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання (гр. 3) інформація вказується двома рядками: в одному – про закриття об’єкта (до гр. 2 вписується значення «6 – закриття об’єкта оподаткування»), у другому – оновлена інформація (у гр. 2 пишеться «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»). При цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється (п. 8.5 Порядку № 1588);
 • при закритті об’єкта в графі 2 вказується значення «6 – закриття об’єкта оподаткування», графи 3–10 та 12 заповнюються згідно з додатком до форми, графа 11 не заповнюється.

Чи передбачено виправлення помилки у формі № 20-ОПП?

Ні, Порядком № 1588 не визначено механізм виправлення помилок у формі № 20-ОПП. Однак податківці роз’яснили у ЗІР (категорія 119.11), як діяти у цьому випадку.

Якщо платник виявив помилку, він повинен подати форму з виправленою інформацією до органу ДФС за основним місцем обліку. У графі «Відомості про об’єкти оподаткування» наводиться код ознаки «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування». До форми додається супровідний лист платника, у якому в довільній формі зазначається факт виправлення помилки.

Якщо помилки допущено в графах 6 та 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування», то платник подає форму № 20-ОПП з оновленою/виправленою інформацією про адмінодиницю згідно з КОАТУУ. Також у графі 2 «Код ознаки надання інформації» вказується значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

Висновки

Подання повідомлення за формою № 20-ОПП напряму впливає на прийняття фіскалами заявки на переміщення пального. Повідомлення подаються усіма платниками податків за наявності у них об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням. Фактично у формі платник указує власні або орендовані об’єкти (земельні ділянки, будівлі, споруди, ТЗ, інші основні засоби), їхній статус, місцезнаходження, стан, тип, ідентифікатор та інше.

Інформацію про типи об’єктів оподаткування можна знайти в рекомендованому Довіднику, розміщеному на веб-сайті ДФС у розділі «Довідники, реєстри, переліки». Якщо платник податків не може знайти в Довіднику підходящий код, треба обрати найбільш підходящий.

За неподання форми № 20-ОПП або її несвоєчасне подання на платника чекає штраф у розмірі 510 грн, а за неусунення порушення або повторне порушення протягом року – 1 020 грн.

Джерело: "Баланс-Агро" № 29, який виходить з друку 05.08.19 р.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!