Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Чи можна направляти у відрядження членів ФГ?

14 вересня 2021 р.

У фермерського господарства (далі – ФГ) може виникнути необхідність направити у відрядження члена ФГ. Однак оформити таке відрядження можна тільки за дотримання певних умов, інакше витрати на неї не будуть уважатися відрядними з відповідним оподаткуванням (докладніше про порядок оподаткування витрат на відрядження див. на с. 21 цього номера «Документальне оформлення відряджень членів ФГ»). Розглянемо докладніше, у яких випадках і як оформляється відрядження члена ФГ.

Запитання – відповіді

Кого можна направляти у відрядження?

Згідно зі ст. 27 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973) трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. У випадку виробничої необхідності ФГ має право залучати до роботи інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством про працю. Аналогічне положення про трудову діяльність членів ФГ міститься і в ст. 3 КЗпП, де зазначено, що особливості праці членів ФГ визначаються законодавством та їх статутами.

Як визначено в п. 1 розд. І Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59 (далі – Інструкція № 59), службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Це означає, що у відрядження можна направляти тільки осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством. Водночас Інструкція № 59 обов’язкова до застосування тільки бюджетними організаціями. Усі комерційні підприємства (у т. ч. і ФГ) не зобов’язані дотримуватися її положень.

Тобто ФГ не зобов’язане керуватися Інструкцією № 59. Однак ФГ повинне виконувати вимоги пп. 170.9.1 Податкового кодексу. Цією нормою встановлено порядок оподаткування виплат на відрядження. У ній зазначено, що не є оподатковуваним доходом сума відшкодування витрат на відрядження особи, яка перебуває з роботодавцем у трудових відносинах або є членом керівних органів підприємства.

Як ми вже з’ясували, члени ФГ не перебувають у трудових відносинах із господарством. Звідси виникає запитання: чи відносяться члени ФГ до керівного органу підприємства? Наприклад, у ТОВ органами управління є загальні збори, спостережна рада (у випадку створення) і виконавчий орган (ст. 28 Закону від 06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Зверніть увагу: ні в Законі № 973, ні в інших нормативно-правових актах нічого не сказано про керівні органи ФГ. У ст. 4 Закону № 973 передбачено тільки один орган управління – голова ФГ.

Хто може бути головою ФГ?

Головою ФГ може бути як засновник, так і інша особа, визначена статутом.

Голова ФГ наділений такими повноваженнями:

  • представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами або їх об’єд­наннями;
  • укладає від імені ФГ угоди та вчиняє інші юридично значущі дії;
  • може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному із членів ФГ або особі, яка працює за контрактом.

Повноваження голови ФГ властиві виконавчому органу юрособи (хоча в Законі № 973 немає такого визначення, як виконавчий орган ФГ). А от орган, аналогічний загальним зборам учасників господарського товариства, для ФГ не передбачений. Але дана ситуація підлягає розв’язанню – члени ФГ мають право зі своєї ініціативи створити вищий орган управління, наприклад загальні збори членів ФГ.

Важливий момент: умову про створення органів управління (керівних органів) ФГ потрібно обов’язково включити до статуту (ч. 4 ст. 1 Закону № 973).

Зокрема, у статуті можна визначити компетенцію загальних зборів, порядок його скликання та прийняття ним рішень, порядок підрахунку голосів членів ФГ. Наприклад, можливі такі варіанти підрахунку голосів:

  • кожний член ФГ має кількість голосів пропорційно до його вкладу до складеного капіталу;
  • кожний член ФГ має один голос незалежно від розміру його вкладу до складеного капіталу.

Виходить, що членів ФГ можна направити у відрядження, тільки якщо вони відносяться до керівного органу ФГ.

Як бути, якщо в статуті ФГ нічого не сказано про органи управління?

Якщо в статуті ФГ не прописано умову про органи управління, можна внести відповідні зміни до статуту, виклавши його в новій редакції. І тільки після цього члена ФГ можна направляти у відрядження.

Як документально оформити відрядження члена ФГ?

Оскільки члени ФГ не є найманими працівниками й норми КЗпП на них не поширюються, традиційний наказ про направлення у відрядження не підійде. У такому випадку потрібно оформити рішення вищого органу управління ФГ, наприклад загальних зборів членів ФГ. У цьому рішенні радимо обґрунтувати необхідність такої поїздки та її зв’язок із господарською діяльністю підприємства. Дане рішення слід оформити протоколом (див. зразок).

Зразок

Протокол
загальних зборів учасників ФГ «Хвиля»
від 01.09.21 р. № 11/21

Дата зборів: 01.09.21 р.

Місце проведення: с. Куцеволівка Онуфріївського району Кіровоградської області.

Присутні:

  • голова ФГ – Олешко Л. Д.;
  • члени ФГ: Короленко В. А., Короленко Д. Ю., Самарченко М. Д.

Кворум усіх учасників зборів становить 100 %.

Порядок денний:

1. Обрання голови зборів та секретаря.

Слухали: Короленко Д. Ю., який запропонував обрати головою зборів Олешка Л. Д., а секретарем себе.

Проголосували: «за» – 100 %, «проти» – 0 %, «утрималися» – 0 %.

Постановили: обрати головою зборів Олешка Л. Д., секретарем – Короленка Д. Ю.

2. Направлення Самарченко М. Д. у відрядження в м. Полтава для укладення з ТОВ «Барвінок» договору постачання зерна. Строк відрядження – 3 календарних дні, з 15.09.21 р. по 17.09.21 р., з урахуванням часу перебування в дорозі.

Слухали: Самарченко М. Д., яка доповіла про необхідність укласти із ТОВ «Барвінок» договір постачання зерна і запропонувала направити її як представника ФГ «Хвиля» у м. Полтава для укладення цього договору.

Проголосували: «за» – 100 %, «проти» – 0 %, «утрималися» – 0 %.

Постановили: направити Самарченко М. Д. у відрядження в м. Полтава для укладення із ТОВ «Барвінок» договору постачання зерна на 3 календарних дні, з 15.09.21 р. по 17.09.21 р.

<...>

Підписи присутніх на зборах:   (підписи)

Джерело: "Баланс-Агро" № 36 «Фермерські господарства: правові аспекти діяльності та взаємовідносини із членами ФГ», який вийшов з друку 13.09.21 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!