Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як провести передплату-2022

25 листопада 2021 р.

Здійснюючи передплату професійної періодики на 2022 рік, бухгалтери іноді стикаються з тим, що Держказначейство не проводить її. Що є перепоною? Спробуймо розібратися. Адже важко собі уявити, як працюватиме бухгалтер, залишившись без інформаційної підтримки та сервісів, які надає «БАЛАНС-БЮДЖЕТ».

Ще 2019 року, після прийняття постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі – Постанова № 1070), змінилися правила попередньої оплати. Право розподілу товарів, робіт/послуг, які можна закуповувати на умовах передоплати, а також визначення умов поклали на головного розпорядника бюджетних коштів.

Що вимагає Постанова № 1070?

Постанова № 1070 передбачає, що саме головний розпорядник бюджетних коштів розробляє Положення про проведення в поточному бюджетному періоді передоплати тих товарів, робіт і послуг, які згідно з договорами про закупівлю контрагенти мають поставити, виконати, надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду (далі – Положення).

Щоб ухвалити таке рішення, головний розпорядник бере до уваги:

 • реальний стан постачання товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • помісячний розподіл бюджетних асигнувань;
 • сезонність робіт, цикл виробництва.

Головний розпорядник несе відповідальність за прийняте рішення, адже має забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

На сьогодні, щоб провести попередню оплату, Казначейство вимагає копію Положення. Це має бути документ з усіма належними умовами відповідно до Постанови № 1070 (лист ДКС від 21.05.2020 № 16-06-06/8833). І без цього Положення підпорядкованим головному розпоряднику бюджетним установам про передоплату в договорах можна забути.

Увага! За відсутності положення про попередню оплату, затвердженого відповідним головним розпорядником, доведеться отримувати дозвіл на здійснення кожної такої операції.

Які умови має містити Положення?

У листі Мінфіну від 10.03.2020 № 04320-07-2/7631 надано роз’яснення, що Постанова № 1070 не зобов’язує головних розпорядників затверджувати Положення як окремий документ. Тобто таким документом може бути або рішення організаційно-розпорядчого характеру, або листи – загалом за системою головного розпорядника чи за кожним окремим розпорядником та одержувачем бюджетних коштів.

Проте, для того щоб обгрунтувати свої повноваження, головний розпорядник має затвердити Положення щодо попередньої оплати наказом/розпорядженням.

Щоб документ відповідав нормам Постанови № 1070, у Положенні має бути визначено

 • перелік товарів, робіт/послуг;
 • розмір передоплати;
 • строк – у межах граничних строків;
 • кількість платежів;
 • механізм виявлення за своєю мережею виконавців/постачальників/надавачів, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати та встановлення заборони передбачати попередню оплату в договорах із ними.

Якщо цієї інформації в Положенні не буде, орган Казначейства не реєструватиме відповідні бюджетні фінансові зобов’язання за попередньою оплатою.

Розглянемо зазначені умови більш детально.

Умови Положення про попередню оплату

Вид умови

Опис умови

Перелік товарів, робіт/послуг

Визначається конкретний перелік товарів/робіт/послуг, під час закупівлі яких можна проводити попередню оплату, з огляду на особливості виконання бюджетних програм або якщо це сприятиме досягненню цілей, результату

Розмір передоплати

Може становити від 1 % до 100 %, наприклад: періодичних видань – 100 %; послуг за участь у семінарах, вебінарах, конференціях – 10 %; матеріалів для капітального ремонту – 50 %

Межі граничних строків

Відповідно до п. 1 Постанови № 1070 строк передоплати не повинен перевищувати:

– за поточними видатками – 3 місяців;

– за капітальними видатками та державними контрактами/договорами або періодичними виданнями – 12 місяців;

– за зовнішньоекономічними контрактами/договорами, укладеними на виконання міжнародних зобов’язань, а також щоб забезпечити національну безпеку та оборону держави, участь України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах – 24 місяців.

Строк попередньої оплати може бути менший строку, ніж визначає Постанова № 1070, але не більшим.

Відлік строку розпочинають із дати перерахування коштів

Кількість платежів

У разі попередньої оплати, наприклад, у розмірі 60 % головний розпорядник може визначити, чи 60 % сплачують разово, чи двічі по 30 % або тричі по 20 % – залежно від помісячного розподілу бюджетних асигнувань

Механізм виявлення порушників

Через те що контроль за виявленням виконавців/постачальників/надавачів, які порушили умови договору щодо попередньої оплати, Постанова № 1070 покладає на головного розпорядника, він повинен чітко прописати механізм виявлення порушників щодо попередньої оплати. А саме:

– як та коли про це повідомлятиме розпорядник нижчого рівня/одержувач;

– як головний розпорядник доводитиме до всіх розпорядників/одержувачів заборону передбачати умови попередньої оплати в договорах із порушником;

– які дії розпорядника/одержувача після надходження такої заборони тощо

Окрім вищенаведених умов, головний розпорядник має також передбачити обов’язковість постачання товару, виконання робіт і надання послуг у тому бюджетному періоді, коли провели попередню оплату, чи в наступному. Як наслідок – може утворитися дебіторська заборгованість, зокрема наприкінці поточного бюджетного періоду. Також головний розпорядник може додатково визначити, на які бюджетні програми поширюється документ – на всі чи на деякі.

Який КЕКВ застосувати?

Вибір КЕКВ грунтується на економічній суті платежу відповідно до норм Іструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (далі – Інструкція № 333), та формулюванні предмета договору:

 • якщо ви з певною періодичністю отримуватимете видання, то йдеться про передплату періодичних видань (у т. ч. електронних), застосовуємо КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (пп. 3 пп. 2.2.1 Інструкції № 333);
 • якщо надається можливість переглядати розміщену на певному ресурсі інформацію, то здійснюємо оплату послуг доступу до інформаційних ресурсів, і застосовуємо КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (абзац восьмий пп. 1 пп. 2.2.4 Інструкції № 333);
 • якщо йдеться про придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів, то застосовуйте КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Отже, щоб зареєструвати бюджетні зобов’язання, установі потрібно:

 • мати в наявності кошти за відповідним КЕКВ;
 • надати копію Положення про попередню оплату від головного розпорядника;
 • сформувати реєстр бюджетних зобов’язань;
 • додати договір із видавництвом/АТ «Укрпошта» на періодику та рахунок-фактуру;
 • сформувати реєстр бюджетних фінансових зобов’язань та додати ці самі документи;
 • оплатити вартість періодичних видань за КЕКВ 2210.

І на завершення тримайте зразок Положення про попередню оплату

Зразок

НАЗВА ОМС

РІШЕННЯ

«___» _________ 2021

Про затвердження Положення про попередню оплату товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», з метою забезпечення ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів, керуючись ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти відповідно до додатка 1.

2. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу

____________________________________________________________

П. І. Б

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова ОМС ___________________ (І. П.)

Додаток 1
до рішення сесії

______________________________

(назва ОМС)

№____ від ___._____.2021 року

Положення
про попередню оплату товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти

І. Загальні положення

1.1. Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (далі – Положення) визначає вимоги до договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які 2021 року закуповуються головним розпорядником бюджетних коштів, граничні розміри та строки попередньої оплати, кількість платежів із попередньої оплати в межах строку, порядок виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати.

1.2. Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764, інших нормативно-правових актів.

1.3. Дія Положення поширюється на учасників договірних відносин (далі – замовники), за якими передбачено попередню оплату за товари, роботи, послуги, а саме фінансовий відділ

_________________________________________________________

(назва)

– головний розпорядник бюджетних коштів.

1.4. Недотримання замовниками Положення є забороною передбачати у договорах та здійснювати попередню оплату, а також підставою застосування до них заходів впливу за порушення бюджетного законодавства згідно з п. 1–3 ч. 1 ст. 117 Бюджетного кодексу України та притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за статтею 16412 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ІІ. Вимоги до договорів щодо попередньої оплати

2.1. У разі придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, конкурентних процедур, тендерній документації, проєкті договору/договорі про закупівлю замовники обов’язково зазначають у розділі «Умови оплати», що умови попередньої оплати визначаються згідно з Положенням. У цих документах визначають:

– розмір попередньої оплати;

– строк користування попередньою оплатою;

– кількість платежів з попередньої оплати в межах строку;

– обов’язковість відкриття постачальником товарів, виконавцем робіт, надавачем послуг небюджетного рахунка в органі Державної казначейської служби України, якщо договір передбачає попередню оплату за капітальними видатками чи державними контрактами;

– строк, протягом якого постачальник товарів, виконавець робіт, надавач послуг має повернути суму попередньої оплати, якщо сплинув строк її використування;

– порядок застосування та розмір штрафних санкцій у разі невчасного повернення попередньої оплати;

– підставу не проводити попередню оплату в разі включення постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг до Переліку контрагентів, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів (далі – Перелік).

2.2. Розмір попередньої оплати, строк користування попередньою оплатою, кількість платежів із попередньої оплати в межах строку у проєкті договору/договорі замовники визначають за розділом ІІІ Положення.

ІІІ. Розмір попередньої оплати, строк та кількість платежів

3.1. Замовники у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на поточний та/або наступний бюджетні періоди можуть передбачати попередню оплату:

а) у розмірі 100 % за поточними видатками у разі закупівлі:

– товарів, вартістю до 20 тис. грн, – на строк, не більше 24 календарних днів (далі – к. д.);

– робіт і послуг, вартістю до 50 тис. грн, – на строк не більше 36 к. д.

– незалежно від вартості – оплата участі в семінарах, навчання з підвищення кваліфікації, виїзд спеціалістів фінансового відділу для участі у нарадах тощо– на строк не більше 72 к. д., а також оплата періодичних видань – на строк не більше 365 к. д.;

б) у розмірі 55 % за поточними видатками у разі закупівлі:

– товарів вартістю до 50 тис. грн – на строк не більше 48 к. д.;

– робіт і послуг вартістю до 100 тис. грн – на строк не більше 60 к. д.;

в) у розмірі 30 % за поточними видатками в разі закупівлі:

– товарів вартістю рівною або більшою 50 тис. грн – на строк не більше 90 к. д.;

– робіт і послу вартістю рівною або більшою 100 тис. грн – на строк не більше 90 к. д.;

г) за капітальними видатками:

– у розмірі 100 % – у разі закупівлі товарів вартістю до 50 тис. грн – на строк не більше 24 к. д.;

– у розмірі 55 % – у разі закупівлі товарів вартістю до 200 тис. грн – на строк не більше 48 к. д.;

– у розмірі 30 % – у разі закупівлі товарів вартістю рівною або більшою 200 тис. грн, послуг незалежно від вартості – на строк не більше 90 к. д.;

– у розмірі 30 % річного обсягу робіт – у разі закупівлі робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва – на строк не більше 90 к. д.

3.2. Кількість платежів із попередньої оплати в межах строків, визначених п. 3.1 Положення, може складати декілька платежів для кожного окремого договору.

3.3. Замовник приймає рішення передбачати в договорі попередню оплату виходячи із необхідності, реальних обставин поставки товару, виконання роботи, надання послуги, помісячного розподілу бюджетних асигнувань тощо. Таке рішення має сприяти ефективному, результативному і цільовому використанню бюджетних коштів.

IV. Порядок здійснення попередньої оплати

4.1. Замовники здійснюють попередню оплату, тільки коли це передбачає договір на закупівлю товарів, робіт, послуг.

4.2. За капітальними видатками суми попередньої оплати замовники перераховують виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби України.

4.3. За 3 к. д. до закінчення строку, визначеного п. 3.1 Положення, замовник інформує про це постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг та тримає на контролі вчасне постачання товарів, виконання робіт, надання послуг на суму перерахованого авансу.

4.4. У разі закінчення строку, визначеного п. 3.1 Положення, замовник уживає заходів щодо повернення сум попередньої оплати – проводить претензійно-позовну роботу. Якщо попередню оплату повернуть із порушенням строків, визначених у договорі, замовник до такого постачальника, виконавця робіт, надавача послуг застосовує штрафні санкції. У разі потреби і якщо це передбачає договір – замовник розриває договір.

4.5. У разі виявлення Переліку контрагентів, які порушили умови щодо попередньої оплати, до якого включено постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг, з яким замовником укладено договір, замовник інформує його про такий факт та відповідно до умов договору і Положення не здійснює попередню оплату за всіма договорами, укладеними з таким постачальником товарів, виконавцем робіт, надавачем послуг. Якщо до отримання Переліку замовник здійснив попередню оплату, він уживає заходів, визначених п. 4.3, 4.4 Положення.

V. Виявлення контрагентів, які порушили умови щодо попередньої оплати

5.1. Відстежується наявність простроченої заборгованості з метою виявлення контрагентів, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів, у розрізі постачальників товарів, виконавців робіт, надавачів послуг та в розрізі укладених із ними договорів.

5.2. У разі виявлення простроченої заборгованості за попередньою оплатою у триденний строк головний розпорядник бюджетних коштів формує звіт про наявність такої заборгованості. В інформації зазначає:

– відомості про контрагента (його найменування, код ЄДРПОУ);

– реквізити договору;

– предмет договору;

– суму попередньої оплати;

– дату перерахування попередньої оплати;

– строк попередньої оплати.

5.3. Головний розпорядник коштів включає зазначених вище контрагентів до Переліку та після затвердження Переліку/змін до нього вживає заходів, визначених п. 4.5 Положення.

VI. Порядок унесення змін до Положення

6.1. У разі необхідності здійснити попередню оплату за іншим розміром та/або строком, ніж передбачає п. 3.1 Положення, замовник як головний розпорядник бюджетних коштів формує обґрунтовану пропозицію такої потреби.

6.2. Замовник обґрунтовує потребу реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва, економією коштів у разі попередньої оплати, надійністю постачальника товару, виконавця робіт, надавача послуг тощо.

6.3. Головний розпорядник бюджетних коштів у 10-денний строк розглядає звернення та приймає рішення про внесення змін до Положення, якщо така зміна сприятиме ефективному та результативному використанню бюджетних коштів.

<...>

Источник: "Баланс-Бюджет" № 46 від 22 листопада 2021 року.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!