Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як підприємству вигідно придбати автомобіль?

19 листопада 2020 р.

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • як визначити первісну вартість придбаного автомобіля;
 • які витрати здійснює підприємство при купівлі авто у кредит;
 • чим відрізняється отримання авто в лізинг від купівлі у кредит;
 • які аргументи за і проти варто взяти до уваги, вибираючи варіант купівлі автомобіля.

Підприємство може придбати автомобіль для використання в господарській діяльності різними способами. Наприклад, купити на власні кошти, узяти в кредит або за договором лізингу. Який саме з варіантів вибрати – вирішує підприємство, адже кожен має свої плюси і мінуси. Зосередимося на тих питаннях, які виникають у процесі вибору, і підкажемо аргументи «за і проти» за кожним із варіантів придбання авто.

 

Придбаваємо авто «за свої кровні»

Для цілей бухгалтерського й податкового обліку автомобіль, який підприємство придбаває для використання у своїй діяльності, є об’єктом основних засобів (далі – ОЗ) (пп. 14.1.138 Податкового кодексу, далі – ПК; п. 4 П(С)БО 7).

Купуючи автомобіль, підприємство не тільки сплачує його вартість постачальникові, але й здійснює додаткові витрати (докладніше див. на с. 30 цього номера). Частина витрат лягає на первісну вартість автомобіля, частина – включається до витрат одного або декількох звітних періодів.

Первісна вартість автомобіля як об’єкта ОЗ формується за правилами п. 8 П(С)БО 7. Для зручності подамо ці дані в таблиці.

Таблиця. Склад первісної вартості автомобіля


п/п

Стаття витрат

Пояснення

1

2

3

1

Суми, що сплачуються постачальникам (без урахування непрямих податків)

Джерело даних – договір купівлі-продажу або міни, довідка органів митної служби, довідка-рахунок торговельної організації, акт експертної оцінки вартості автомобіля тощо (п. 13 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 03.11.98 р. № 1740).

До непрямих податків належить ПДВ. Покупець – платник ПДВ відображає податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (далі – ПН). При імпорті – на підставі оформленої митної декларації (далі – МД), що підтверджує сплату податкових зобов’язань із ПДВ на митниці (п. 198.2, 201.12 ПК)

2

Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ

До таких платежів належить плата за проведення огляду транспортного засобу (далі – ТЗ), його державну реєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів і номерних знаків (п. 13 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 138)

3

Ввізне мито

При імпорті автомобіля сплачується на підставі МД

4

Непрямі податки, пов’язані з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються платникові)

Якщо придбаний автомобіль використовуватиметься підприємством – платником ПДВ:

– у неоподатковуваних операціях (повністю або частково – тоді покупець повинен нарахувати податкові зобов’язання й оформити зведену ПН не пізніше останнього дня місяця, у якому був придбаний автомобіль) (п. 198.5, 199.1 ПК);

– у негосподарській діяльності (для невиробничого використання – покупець також повинен відкоригувати податковий кредит шляхом нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 189.1, 198.5 ПК).

Увага! Суму ПДВ (зокрема, сплачену при імпорті) включають до первісної вартості автомобіля також і неплатники ПДВ

5

Витрати на страхування ризиків доставки ОЗ

Витрати на інші види страхування, наприклад на страхування цивільно-правової відповідальності наземних ТЗ (ОСЦПВ), страхування самого автомобіля (КАСКО) включаються до складу виробничих, загальновиробничих, адміністративних, збутових, інших операційних витрат або витрат звичайної діяльності (пп. 15.4, п. 18–20, 29 П(С)БО 16; лист Мінфіну від 21.07.04 р. № 31-17310-01-29/13178)

6

Витрати на транспортування, установку, монтаж, наладку ОЗ

Визнаються на підставі первинних документів, які підтверджують такі витрати

7

Інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях

Це пенсійний збір, акцизний податок при імпорті автомобіля, витрати на сертифікацію автомобіля, плата за митне оформлення, за послуги брокерів

Усі вищеперелічені витрати на придбання автотранспорту відображаються на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Уведення автомобіля в експлуатацію супроводжується стандартним проведенням Дт 105 «Транспортні засоби» – Кт 152.

Податковий облік

Податок на прибуток. Первісна вартість об’єкта ОЗ у податковому обліку формується на підставі даних бухобліку. Окремий податковий облік ОЗ ведуть ті підприємства, які зобов’язані коригувати фінрезультат до оподаткування на всі різниці, передбачені розд. III ПК.

Важливо пам’ятати, що для визнання в податковому обліку об’єктом ОЗ актив повинен відповідати певним критеріям (пп. 14.1.138 ПК), а саме:

 • вартість – більше 20 000 грн;
 • строк корисного використання з дати введення об’єкта в експлуатацію – більше одного року;
 • використання в господарській діяльності підприємства.

Якщо автомобіль не використовується в госпдіяльності, він не визнається об’єктом ОЗ для цілей податку на прибуток. І тоді при визначенні об’єкта оподаткування витрати в сумі нарахованої амортизації не враховуються. Мінімально допустимі строки амортизації об’єктів ОЗ у податковому обліку наведено в пп. 138.3.3 ПК. Автомобілі включаються до групи 5, і мінімальний строк їх амортизації становить 5 років.

На замітку! Якщо строк і метод амортизації в податковому і бухгалтерському обліку не збігаються, то у підприємства виникнуть різниці згідно з п. 138.1, 138.2 ПК.

ПДФО. Якщо автомобіль придбавається у фізособи, то виплачений йому підприємством-покупцем дохід підлягає обкладенню ПДФО в порядку, передбаченому ст. 173 ПК для рухомого майна.

Переважно операції купівлі-продажу автотранспорту проводяться через нотаріусів, товарні біржі та інших посередників, які і виступають податковими агентами фізособи-продавця. У цьому випадку фізособа зобов’язана сплатити податок самостійно, а її податкові агенти повинні будуть лише відобразити виплачений дохід у формі № 1ДФ.

ЄСВ. Дохід, що виплачується фізособі при купівлі автомобіля, не є платою за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором. А отже, сума цього доходу не включається до бази для нарахування ЄСВ (п. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI).

Оцінка варіанта

У разі купівлі автомобіля на власні кошти підприємства:

 • головна перевага – можливість максимально скоротити «зайві» витрати і відразу отримати автомобіль у власність;
 • головний недолік – вилучення з господарського обороту одномоментно великої суми грошей, що може негативно позначитися на загальних показниках фінансової діяльності підприємства.

Придбаваємо автомобіль у кредит

Якщо автомобіль в господарстві потрібний, а грошей на нього у підприємства не вистачає, першим зазвичай розглядають варіант купівлі автомобіля у кредит. Це може бути як цільовий кредит під купівлю автомобіля, так і нецільовий. У будь-якому випадку банк зажадає заставу, а часто ще й гарантію поручників.

У цьому випадку до вищеперелічених витрат додаються витрати на сплату процентів, які в загальному випадку включаються до складу витрат поточного періоду і не входять до первісної вартості об’єкта (за винятком фінансових витрат, які підлягають капіталізації згідно з П(С)БО 31, але це – не наш випадок).

Витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за користування кредитом, відображаються проведенням Дт 951 «Проценти за кредитами» – Кт 684 «Розрахунки за нарахованими процентами».

Крім того, додадуться витрати на оформлення договорів застави (як правило, предметом застави буде куплений автомобіль), поручництва, на страхування заставленого майна, тобто на оплату юридичних послуг, а також комісійні банку за відкриття, обслуговування, дострокове погашення кредиту та інші витрати, передбачені кредитним договором, які зазвичай відображаються проведенням Дт 92 «Адміністративні витрати» як загальногосподарські, пов’язані з обслуговуванням підприємства – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Сума кредиту залежно від строку його погашення визнається:

 • поточними зобов’язаннями та обліковується на субрахунках 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» та 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», якщо строк повернення не перевищує 12 місяців із дати балансу;
 • довгостроковими зобов’язаннями та обліковується на субрахунках 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» та 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», якщо це заборгованість, яка підлягає погашенню після закінчення 12 місяців із дати балансу.

Податковий облік

Податок на прибуток. Спеціальних коригувань, пов’язаних із придбанням майна у кредит, нормами ПК не передбачено. З коригуваннями можуть зіткнутися тільки ті платники податків, які придбавають автотранспорт у нерезидентів, що підпадають під критерії з п. 140.2, пп. 140.5.4 ПК.

ПДВ. Операції, пов’язані з отриманням і поверненням кредитів та позик, а також суми процентів, комісії та винагороди банків не є об’єктом обкладення ПДВ (пп. 196.1.5 ПК). Сказане повною мірою стосується операцій страхування майна (пп. 196.1.3 ПК).

Наша порада. Щоб ви могли прийняти зважене рішення про купівлю автомобіля у кредит, запитайте у банку повну інформацію. А саме: про реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість, строки надання послуг, а також про орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність його погашення, можливі наслідки в разі прострочення виплат за кредитом.

Оцінка варіанта

До переваг належить отримання права власності на автомобіль без вилучення одномоментно великої суми оборотних коштів. Економічна вигода розраховується виходячи з того, у скільки врешті-решт обійдеться такий автомобіль (із застосуванням ефективної ставки процента, що відображає кінцеву вартість кредиту з урахуванням усіх витрат і супутніх платежів) і за який час «відіб’ються» вкладені у нього кошти. Для цього треба добре розуміти, навіщо такий автомобіль потрібний у господарській діяльності.

До недоліків можна віднести складність оформлення. Зазвичай від підприємства вимагається не тільки фінансова звітність за декілька періодів, але й різні розшифровки рухів за рахунками, аналіз господарської діяльності та навіть конфіденційна комерційна інформація, щоб банк міг оцінити свої ризики й обґрунтувати встановлену за договором кредитну ставку. Часто крім договору застави автомобіля потрібне додаткове забезпечення, поручництво третьої сторони за позичальника. На прийняття рішення про видачу кредиту і на його вартість впливає також кредитна історія підприємства. Крім цього істотне подорожчання автомобіля, купленого на кредитні кошти, одночасно з різким зниженням його ринкової вартості при можливому продажі, може не окупитися вигодами, отриманими від використання автомобіля.

Беремо автомобіль у лізинг

Лізингова схема полягає в такому: лізингодавець купує автомобіль у продавця і передає його лізингоотримувачу в користування на певний строк за встановлену плату. Тобто право власності залишається за лізингодавцем, а підприємство тільки користується автомобілем.

Важливий нюанс! Підкреслимо, що абсолютно не обов’язково укладати лізинговий договір із правом викупу автомобіля. Навпаки, таким лізингом (орендою), як правило, користуються підприємства, які заздалегідь знають, що не оформлятимуть операцію купівлі-продажу, а будуть лише тимчасово користуватися автомобілем. Для цього вони встановлюють у договорі максимально можливу залишкову суму, щоб поточні лізингові платежі були невеликими. Це дозволяє із часом поміняти автомобіль на інший (за такою самою схемою).

Такий лізинговий договір можна кваліфікувати як звичайний договір операційної оренди, тобто угоду, відповідно до якої орендар придбаває права користування необоротним активом за плату протягом узгодженого з орендодавцем строку (п. 4 П(С)БО 14).

Нарахована орендна плата відображається в обліку орендаря залежно від призначення орендованого об’єкта – у складі собівартості продукції (робіт, послуг), адміністративних, збутових витрат тощо (рахунки 23, 91, 93 та інші).

Податковий облік

В обліку з податку на прибуток орендар – незалежно від того, застосовує він коригування фінрезультату на різниці, передбачені розд. III ПК, чи ні – відображає нарахування орендного платежу за правилами бухобліку.

ПДВ. Операційна оренда підпадає під визначення постачання послуг (пп. 14.1.185 ПК). Тому послуги з передання в оренду ТЗ обкладаються ПДВ залежно від місця, де зареєстрований орендодавець (п. 186.4 ПК). Якщо орендодавець – резидент, то операція обкладається ПДВ за загальними правилами (п. 187.1 ПК).

Лізинг із правом викупу

Ми вже сказали, що зовсім не обов’язково викупляти автомобіль, узятий у лізинг. Водночас ніщо не заважає оформити лізинговий договір із правом викупу. Це означатиме, що в момент, визначений у договорі (наприклад, після закінчення строку оренди), лізингоотримувач стає власником автомобіля.

У цьому випадку має місце скоріше фінансова оренда, яка передбачає передання орендареві всіх ризиків і вигід, пов’язаних із правом користування і володіння активом. Ознаки фінансової оренди наведено в п. 4 П(С)БО 14. Тоді орендар відображає в обліку отриманий автомобіль одночасно і як актив, і як зобов’язання записом Дт 105 «Транспортні засоби» – Кт 531 «Зобов’язання з фінансової оренди».

При цьому вартість автомобіля визначається за найменшою на початок строку оренди оцінкою (п. 5 П(С)БО 14):

 • або за справедливою вартістю об’єкта;
 • або за теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (далі – МОП), що складаються з вартості об’єкта оренди і безпосередньо орендної плати (це можна розглядати як аналог сплати тіла кредиту і процентів за кредитним договором).

Амортизація на вартість об’єкта оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу, який залежить від умов договору (п. 7 П(С)БО 14). Різниця між сумою МОП і вартістю об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений орендарем в обліку на початок строку оренди, уважається фінансовими витратами та відображається в обліку і звітності тільки в сумі, яка відноситься до поточного періоду.

Розподіл витрат між звітними періодами здійснюється із застосуванням орендної ставки процента, установленої на залишок суми зобов’язань на початок звітного періоду (приклади визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між відповідними звітними періодами наведено в додатку 1 до П(С)БО 14). Зазвичай це робиться на підставі графіка орендних платежів, який додається до договору фінансової оренди.

В обліку з податку на прибуток не передбачено спеціальні правила обліку об’єктів фінансової оренди, тобто діють правила бухобліку. При цьому платіж за користування об’єктом оренди вважається процентами (пп. «г» пп. 14.1.206 ПК). Тому у випадку з орендодавцем-нерезидентом в орендаря може виникнути обов’язок коригування фінрезультату звітного періоду згідно з п. 140.1–140.3 або пп. 140.5.4 ПК. Орендарі, що не коригують фінрезультат на різниці з розд. III ПК, відображають операції з фінансової оренди виключно за правилами бухобліку.

ПДВ. Отримання об’єкта фінансової оренди підпадає під визначення постачання, тому обкладається ПДВ за загальними правилами. Водночас в орендаря немає права на податковий кредит з орендних платежів, не пов’язаних із компенсацією вартості об’єкта, оскільки ця частина платежів не є об’єктом оподаткування (пп. 196.1.2 ПК).

Оцінка варіанта

До переваг лізингової схеми можна віднести простоту оформлення лізингового договору. Як правило, клієнт уносить аванс (до 25 % вартості автомобіля), підписує один документ (договір лізингу) та отримує готовий до експлуатації автомобіль. Зазвичай додаткових забезпечень, як у випадку з кредитом, клієнтові надавати не потрібно.

У свою чергу, лізингова компанія реєструє автомобіль, оформляє пакет страхування (КАСКО і ОСЦПВ), надає сервісне обслуговування і знижки на технічний огляд і ремонт, тим самим економлячи сили і час клієнта. Крім того, клієнтам, як правило, надається конс’єрж-сервіс: представники лізингової компанії доступні 24 години на добу і вирішують будь-які питання, у тому числі пов’язані зі страховими випадками. Це і зрозуміло, адже автомобіль є власністю лізингової компанії.

До недоліків можна віднести вартість лізингу, яка, як правило, вища за вартість кредиту. Тому рішення про укладення договору лізингу зазвичай приймається потенційним клієнтом у тому випадку, якщо умови лізингу, пропоновані лізингодавцем, уявляються вигіднішими порівняно з кредитуванням.

Також до мінусів лізингової схеми можна віднести суворість умов користування автомобілем. Так, у разі прострочення сплати лізингового платежу більше ніж на 30 днів лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу і вимагати повернення предмета лізингу від лізингоотримувача в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса (див. ч. 2 ст. 7 Закону від 16.12.97 р. № 723/97-ВР «Про фінансовий лізинг», далі – Закон № 723).

Крім того, майно, отримане в користування, має використовуватися відповідно до його призначення й умов договору. Наприклад, на практиці часто обмежується річний пробіг автомобіля (не більше стількох-то кілометрів або миль). Також завважимо, що користувач авто зобов’язаний надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість перевірити умови його використання та змісту тощо (ст 10 Закону № 723).

Висновки

Вибір варіанта придбання автомобіля зазвичай є прерогативою керівництва підприємства. Бухгалтер у рамках своєї компетенції може допомогти з вибором, виклавши аргументи на захист того або іншого варіанта. За основу слід узяти перш за все мету придбання автомобіля, доповнивши її економічним розрахунком, що підтверджує доцільність вкладення коштів.

На прийняття рішення, поза сумнівом, вплинуть як внутрішні чинники (оцінка фінансового стану підприємства, аналіз кеш-фло), так і зовнішні (зокрема, ринкові умови кредитних і лізингових схем придбання транспортних засобів).

Джерело: "Баланс" № 46-47, який виходить з друку 23.11.20 р.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!