Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Заробітна плата працівників бюджетної сфери у 2017 році

January 11, 2017

Враховуючи різноманітність законодавчих підходів до визначення заробітної плати працівників, що працюють в бюджетних організаціях різного формату (оплата за ЄТС, за окладами, визначеними постановами КМУ, рішеннями органів місцевого самоврядування, галузевими наказами) розглянемо зміни у визначенні розмірів окладів для кожного з таких форматів та визначимо, які нарахування слід провести у зв’язку з встановленням мінімальної зарплати на рівні 3200 грн.

Оклад працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС і мінімальний оклад нарешті співпали

Ситуація до 31.12.16 р.
Протягом майже 10 –ти років при формуванні окладів працівникам бюджетних установ, робота яких оплачуються за ЄТС, ми працювали з таким показником, як оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду (далі – т.р.), що мав різні значення в залежності від того, з якою метою він буде використовуватися.
Якщо йшлося про обрахування  посадових окладів працівників за 1-25 т.р., то використовувалося  визначене окремими рішеннями Кабміну значення  цього показника та тарифні розряди, визначені постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298 (далі – Постанова № 1298).
Якщо ж йшлося про значення окладу, за яким слід оплачувати роботу працівника 1-го т.р., то у затверджених Кабміном схемах окладів на ту чи іншу дату, цей показник мав зовсім інше значення, яке в останні роки встановлювалося у розмірі не меншому за мінімальну зарплату (далі – МЗП).  До речі «у ручному режимі» без проведення обчислень з урахуванням тарифних розрядів посадові оклади встановлювалися не лише для 1 т.р., а 2 -3 т.р., або 2-4 т.р., а іноді 2-6 т.р.
Зрозуміло, що не дуже зручно було працювати з одним і тим же показником, який міг мати різні значення, тому спеціалісти та експерти до значення посадового окладу працівника 1 т.р., який застосовувався для визначення посадових окладів ЄТС (за виключенням встановлених «у ручному режимі») застосовували прикметник «базовий».
Проаналізуємо, як змінилася ситуація  на сьогоднішній день.

Ситуація починаючи з 01.01.17 р.
З цієї дати набули чинності зміни, внесені Законом від 06.12.16 р. № 1774-VIII (далі – Закон № 1774), за якими  ст. 96 КЗпП була викладена у новій редакції.
Враховуючи минулий досвід, норми абзацу четвертого цієї статті, які не зазнали змін в частині використання окладу працівника 1-го т.р. для визначення посадових окладів з врахуванням міжпосадових співвідношень, спочатку бути розцінені як збереження раніше діючої системи оплати праці.
Цілком «вписалися» до колишньої системи і норми  абзаців п’ятого та шостого ст. 96, в якій для бюджетних установ встановлена вимога щодо застосування тих же міжпосадових співвідношень до мінімального посадового окладу, що не може бути меншим  за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Раніше такий оклад встановлювався у розмірі не меншому за МЗП, тобто змінилася лише нижня гранична межа.
І тільки завдяки змінам, внесеним до Постанови № 1298 (внесені постановою КМУ від  28.12.2016 № 1037), стало зрозумілим, що колишню систему відмінено.
Так, у Примітках Додатку 1 до Постанови від 30.08.2002 № 1298 присутня норма, за якою посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Тепер посадовий  оклад (тарифна ставка) працівника 1 т. р. матиме одне значення, виходячи з якого з урахуванням  розмірів  тарифних розрядів формуватимуться оклад за кожним з розрядів ЄТС. У зв’язку з цим встановлення окладів «у ручному режимі» також відміняється. Отже, оклади, що будуть діяти протягом усього 2017 року мають бути встановлені в таких розмірах.

  Схема посадових окладів за ЄТС на 2017 рік

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Посадо-ві оклади, грн

1

2

3 (гр.2 х 1600 грн)

1

1

1600

2

1,09

1744

3

1,18

1888

4

1,27

2032

5

1,36

2176

6

1,45

2320

7

1,54

2464

8

1,64

2624

9

1,73

2768

10

1,82

2912

11

1,97

3152

12

2,12

3392

13

2,27

3632

14

2,42

3872

15

2,58

4128

16

2,79

4464

17

3,00

4800

18

3,21

5136

19

3,42

5472

20

3,64

5824

21

3,85

6160

22

4,06

6496

23

4,27

6832

24

4,36

6976

25

4,51

7216

Зауважимо, що у штатному розписі у графі «Посадовий оклад (грн.)» мають зазначатися саме наведені вище оклади. Нагадаємо: форма типового штатного розпису затверджена наказом Мінфіну від 28.01.02 р. № 57.

Оклади  робітникам, що зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів встановлюються на рівні 3200 грн
У цьому розділі публікації розглянемо умови оплати праці  робітників, що визначені наказом  Міністерства праці України від 02.10.96 р. № 77 (далі – наказ № 77), у 2017 році.
Відповідно до п. 1 Наказу  № 77 розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до цього наказу, змінюються пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до Постанови № 1298. Тобто розрахунковою величиною для визначення окладів за цим наказом є такий показник, як посадовий оклад 1 т. р.
Додатки 1-3 цього наказу містять оклади, діючи станом на 01.05.16 р. Тому підвищення окладів мало відбутися спочатку у грудні 2016 р., коли показник посадового окладу був встановлений на рівні 1335 грн. (Постанова КМУ від 23.11.16 р. № 840) на коефіцієнт, що визначався як 1335 грн. : 1185 грн. Після цього – у січні 2017 р. на коефіцієнт. що визначається 1600 грн. : 1335 грн.
Наприклад, оклад двірника за грудень 2016 р. мав бути встановлений у розмірі 1634 грн [1450 грн (1335 грн. : 1185 грн.)], а в січні 2017 р. має дорівнювати  [1958 грн (1600 грн. : 1335 грн.)]
Такі розрахунки слід здійснити ля всіх категорій робітників, оплата яких регулюється наказом № 77.
Однак у графі «Посадовий оклад (грн.)» штатного розпису   відповідно до абз. третього п. 1 Наказу № 77, оклади працівникам мають бути визначені на рівні, не меншому ніж розмір мінімальної заробітної плати, що на 2017 рік встановлена у розмірі 3200 грн. Інші складові зарплати (надбавки, доплати) мають бути розраховані з урахуванням окладу 3200 грн.
Зауважимо, що у даному випадку ми не можемо змінити підходи з огляду на норми п. 3 Розділу II. «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 з таких причин.
По-перше, норма щодо незастосування МЗП у 2017 році як розрахункової величина для визначення посадових окладів (перше речення вказаного пункту Закону № 1774) не має відношення до порядку визначення зарплати робітників, умови оплати праці яких регламентуються Наказом № 77. У ньому розрахунковою величиною, про що ми говорили вище, є встановлений законодавством показник посадового окладу працівника 1 т.р.
По-друге, ми не маємо підстав використовувати і норму, за якою  до внесення змін до законів України щодо незастосування МЗП як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі 1600 грн.  (друге речення вказаного пункту Закону № 1774). Адже Наказ № 77 статусу закону не має.

Оклади працівників державних органів встановлює Кабмін
Згідно із п. 7. Закону від 10.12.15 р. № 889-VIII (далі Закон № 889) умови оплати праці  працівників органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), державних підприємств, установ та організацій, органів влади Автономної Республіки Крим, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Тому, враховуючи, що деякими постановами Уряду (постанови КМУ від 06.04.16 р. № 292 – далі – Постанова № 292) та від 06.04.16 р. № 268)  умови оплати праці для держслужбовців і працівників з обслуговування держорганів встановлені на 2016 рік, слід дочекатися аналогічних рішень Кабміну на 2017 рік. Напевно можна очікувати на підвищення окладу за 9 –ю групою оплати спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення до 2000 грн (підстава п. 51 Закону № 1774). Але і для цього випадку слід дочекатися відповідного рішення Уряду.

Оклади посадовців місцевого самоврядування можуть бути встановлені на рівні 3200 грн.
Документом, який залишається орієнтиром для встановлення окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування  є додатки 54 та 55 Постанова КМУ від 09.09.06 р. № 268. Разом з тим, згідно із положеннями  ст. 26  та іншими нормами Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні» (детальніше про це можна прочитати у нашій публікації Зарплата посадовців місцевого самоврядування – чи можливе підвищення) органи місцевого самоврядування мають право самостійно вирішувати питання витрачання коштів місцевих бюджетів. З огляду на це рішенням сесії може бути передбачено встановлення окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування на рівні 3200 грн. У такому разі доплати, надбавки та премії нараховуватимуться з урахуванням такого розміру окладу.

Доплати до МЗП мають визначатися щомісячно
Відповідно до нової статті 31 «Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати» Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108), що додатково включена до нього згідно із Законом № 1774, встановлено таке. Якщо нарахована зарплата працівника, що виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При цьому при порівнянні фактичної зарплати та МЗП, до фактичної зарплати відповідно до ст. 2 Закону № 108, якою визначено структуру зарплати, включаються крім окладів усі призначені працівнику доплати, надбавки, премії, допомоги.
Виключення становлять доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Наприклад, якщо сторож навчального закладу, якому встановлено оклад у розмірі 1600 грн, за повний місяць роботи отримав 150 грн. доплати за роботу у нічний час, то розмір доплати має становити 1600 грн, тобто без урахування сум доплати за роботу у нічний час.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці, що матиме місце, коли працівник хворів або перебував у відпустці, служить в АТО тощо,  МЗП  виплачується пропорційно до виконаної норми праці, тобто за фактично відпрацьований час.
Не дивлячись на те, що розмір доплат може бути різним у різні місяці, наприклад, у разі коливань розміру щомісячної премії, у штатному розписі у графі «Доплати» доцільно все ж таки передбачити усереднений показник доплати до мінімальної зарплати,. про що можна зазначити у примітках до штатного розпису, зробивши на них посилання біля показника «Доплати до МЗП». Для розміру доплати до МЗП доцільно передбачити додаткову графу і у тарифікаційних списках, за якими визначається зарплата, зокрема. педагогічних та медичних працівників.  
Зрозуміло, що у разі встановлення самого окладу у розмірі 3200 грн. у випадках, про які ми говорили, жодних доплат здійснювати не потрібно.
Якщо встановлений на початку 2017 року посадовий оклад не досягає мінімальної зарплати і протягом року міняться не буде, встановлення або коливання в більшу сторону доплати до МЗП не вплине на зміну розміру індексації, на яку матиме право (якщо матиме), працівник. Місяць встановлення чи збільшення таких доплат не вважатиметься місяцем підвищення доходів. У разі підвищення саме окладу до рівня МЗП, місяць вважатиметься місяцем підвищення доходу, в якому поточна індексація не проводиться, а також скорочується на суму підвищення доходу усіх постійних складових зарплати сума індексації, на яку працівник мав право (якщо мав). Якби не відбулося б підвищення окладів.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Zarabotnaya-plata-rabotnikov-byudzhetnoj-sfery-v-2017-godu.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!