Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

ВРУ прийняла новий законопроект про приватизацію

February 23, 2016

Верховна Рада України прийняла новий законопроект, який дозволить запустити масштабну приватизацію в країні вже в цьому році. Цей процес повинні були запустити ще в 2015 році, однак, плани провалилися.

Законопроект №2319а-д був прийнятий у другому читанні в цілому без поправок

З метою удосконалення механізму приватизації пропонується внести комплексні зміни до базового Закону України з питань приватизації "Про приватизацію державного майна" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Зокрема, для законодавчого закріплення пропонується доповнити статтю 2 Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – Закон) нормою щодо здійснення приватизації на основі принципів відкритості та прозорості.

Для посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності пропонується не допускати до процесів приватизації у якості покупців до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державах, які визнані Верховною Радою України державою-агресором або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства, юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) яких є резидент держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором та держави, які визнані Верховною Радою України державою-агресором. А також поширити це обмеження на фізичних осіб чи пов’язаних з ними осіб, які мають громадянство держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Окрім цього пропонується у частині 4 статті 8 Закону доповнити необхідний перелік інформації, яка подається покупцем незалежно від розміру пакета акцій, який придбавається, разом із заявою для участі в приватизації, інформацією  про фінансово - майновий стан - для потенційних покупців - юридичних осіб і довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) - для потенційних покупців - фізичних осіб. Зазначена норма не застосовується при пільговому продажу акцій працівникам підприємства, що приватизується.

На потенційних покупців окрім відповідальності за достовірність та повноту поданих даних для участі в приватизації покладається обов’язок доведення свого права на придбання об’єктів державної власності.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону підготовка до приватизації та продаж об'єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи та інш.) може здійснюватися із залученням радників.

Залучення радників дозволяє провести повну підготовку об'єкта до приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів; презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Підготовка до приватизації та продаж таких об'єктів державної власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних процедур до міжнародних стандартів.

Тому, частину сьому статті 16 пропонується викласти у новій редакції,  відповідно до якої радники залучатимуться на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів здійснюватиметься тільки за рішенням Кабінету Міністрів України.

З метою недопущення дроблення пакетів акцій та пришвидшення приватизаційних процесів пропонується виключити норми (пункт 4 частини третьої статті 184 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи Г та  пункт 4 частини першої статті 185 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи В) стосовно обов’язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств груп В та Г розміром 5 – 10 відсотків статутного капіталу до проведення конкурсу.

Для запобігання витрат з Державного бюджету на залучення радників пропонується із частини шостої статті 23 вилучити норму щодо оплати послуг радників під час підготовки до продажу пакетів акцій лише за рахунок коштів Державного бюджету, та доповнити статтю 23 частиною сьомою, яка передбачає, що залучення послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів міжнародних організацій та інших незаборонених законодавством джерел за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону. Також частину другу статті 27 Закону доповнено абзацом, який передбачає включення оплати послуг радників до договору купівлі-продажу, крім випадку, коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій.

Законопроектом вносяться доповнення до основних повноважень Кабінету Міністрів України, визначених пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", в частині прийняття рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/VRU-prinyala-novyj-zakonoproekt-o-privatizacii.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!