Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Увага! Оновлено П(С)БО

August 9, 2013

9 серпня 2013 року набули чинності зміни, внесені наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 627, до ряду нормативно-правових актів Мінфіну з бухгалтерського обліку, зокрема, до П(С)БО, Планів рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків.
Для зручності використання в роботі пропонуємо актуалізовані бухгалтерські інструменти:
Н П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці";
П(С)БО 7 "Основні засоби";
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи";
П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість";
П(С)БО 11 "Зобов`язання";
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції";
П(С)БО 13 "Фінансові інструменти";
П(С)БО 14 "Оренда";
П(С)БО 15 "Дохід";
П(С)БО 16 "Витрати";
П(С)БО 17 "Податок на прибуток";
П(С)БО 19 "Об`єднання підприємств";
П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів";
П(С)БО 22 "Вплив інфляції";
П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов`язаних сторін";
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва";
П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";
П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами";
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій;
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій;
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій суб`єктів малого підприємництва;
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власності.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!