Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Удосконалено порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (огляд наказу № 1244)

19 лютого 2016 р.

Наказом Мінфіну від 30.12.15 р. № 1244 (далі – Наказ № 1244, готується до опублікування в «Офіційному віснику України» від 19.02.16 р. № 12), унесено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі – Порядок № 938).
Наказ № 1244 видано з метою приведення Порядку № 938 у відповідність до Бюджетного кодексу (далі – БК), урегулювання питання обміну документами між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і органами Казначейства при застосуванні системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі – СДО) та зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті, а також удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів в частині власних надходжень.
Відповідно до змін для цілей Порядку № 938 орган виконавчої влади АР Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів.
Якщо в органах місцевого самоврядування виконавчий орган ради не створено згідно із законом, то сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу.
Приведено у відповідність до ст. 43 БК норму щодо надання органами Казначейства позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка. Зокрема, вилучено норму стосовно надання середньострокових позик місцевим бюджетам. На сьогодні згідно з бюджетним законодавством місцеві бюджети можуть отримати в органах Казначейства позики виключно на покриття тимчасових касових розривів за правилами, визначеними Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженим постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1204.
У зв’язку із зазначеним вище змінено також п. 16.1 Порядку № 938 у частині вилучення норм щодо середньострокових позик. Крім того, відтепер оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюється також сільськими головами, якщо за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради згідно із законодавством не створено.
Змінено норму, яка визначає порядок обміну документами в електронному вигляді між органами Казначейства та розпорядниками (одержувачами) коштів. Зокрема, у разі застосування СДО між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, у тому числі електронними документами. У разі неможливості передавання цих документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, документи подаються до органу Казначейства на паперових носіях.
Також уточнено окремі вимоги щодо заповнення документів, що застосовуються в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів і наведені в додатках до Порядку № 938. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (далі – ПЦМ) при поданні документів у рядках і графах «КПКВК» та «Код програмної класифікації видатків та кредитування» проставляють код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
Після запровадження ПЦМ у зазначених рядках і графах проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
Відтепер для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів у Головних управліннях Казначейства відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.
Порядок № 938 доповнено новими нормами, викладеними в п. 3.13, 3.14, які визначають порядок зарахування на рахунки бюджетних установ власних надходжень. Тобто платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в головних управліннях Казначейства на ім’я бюджетних установ – розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів. Такі рахунки бюджетним установам відкриваються за балансовим рахунком 3155 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів, затвердженого наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119 (далі – План рахунків № 119), у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.
Нагадаємо: бюджетні рахунки для зарахування надходжень відкриваються в органах Казначейства відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.12 р. № 758 (далі – Порядок № 758). Звертаємо увагу, що рахунки в органах Казначейства відкриваються й обслуговуються виключно в національній валюті.

В окремих випадках, установлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі спільних протокольних рішень, договорів (п. 14.5 Порядку № 938).
Відповідно до Наказу № 1244 викладено в новій редакції додатки до Порядку № 938, якими затверджено форми документів:
• Зведення показників спеціального фонду (додаток 8);
• Реєстр змін зведення показників спеціального фонду (додаток 16);
• Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунка (додаток 20);
• Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами (додаток 28).
Крім того, у додатку 22 наведено зразок заповнення платіжного доручення.
Відтепер складові інформації поля призначення платежу розділяють службовим символом «;».

Детальніше див. "Баланс-Бюджет" № 8, який виходить з друку 22.02.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!