Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Облікова політика-2014 бюджетної установи

17 березня 2014 р.

Незважаючи на безліч важливих завдань, бюджетним установам не можна залишати без уваги питання щодо оформлення розпорядчого документа про облікову політику або внесення змін до вже діючого. Адже від уміло сформованої облікової політики залежить ефективність фінансово-господарської діяльності установи. Та й контролюючі органи під час перевірки цікавляться нею в першу чергу. Крім того, облікова політика відіграє важливу роль в умовах запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

Про процес формування облікової політики та порядок оформлення відповідного розпорядчого документа ми розповімо в цій консультації.

У процесі формування облікової політики слід визначити суб’єктів її виконання, об’єкт та елементи, які вона повинна містити.

Слід зазначити, що елементи облікової політики повинні містити складові, які забезпечать ефективне відображення в системі бухгалтерського обліку господарських операцій установи та прийняття ефективних управлінських рішень.

Вважаємо за доцільне виділити такі елементи облікової політики, які мають міститися в наказі (розпорядженні) про облікову політику бюджетної установи (див. таблицю):

Складові облікової політики

Елементи облікової політики

1

2

Організаційна
складова

Установлення відповідальних осіб за ведення бухгалтерського обліку та визначення їхніх посадових прав і обов’язків.

Визначення переліку матеріально відповідальних осіб та порядок укладання з ними відповідних угод

Методична
складова

Визначення додаткових рахунків для обліку матеріальних активів (субрахунки аналітичного обліку для диференціації за джерелом надходження активів).

Визначення додаткових рахунків для обліку надходжень та витрат (за джерелами фінансування, видами доходів).

Методика визначення вартості активів (надходження та вибуття).

Методи та норми списання запасів.

Перелік та склад статей калькулювання вартості послуг, що надаються бюджетними установами.

Методика бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають певну специфіку.

Перелік та склад статей калькулювання вартості адміністративних послуг

Технічна
складова

Затвердження типових форм первинних документів, що використовуються для оформлення господарських операцій (особливо в разі відсутності законодавчого їх затвердження (наприклад, форма подорожнього листа легкового автомобіля).

Затвердження графіка та порядку документообігу первинних та інших бухгалтерських документів.

Затвердження лімітів та нормативів використання запасів.

Установлення форм внутрішньої звітності

Зразок Наказу про затвердження Положення про облікову політику див. у «БАЛАНС-БЮДЖЕТ» № 11 від 17.03.14 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!