Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Урахування вартості незавершених капінвестицій для отримання автоматичного бюджетного відшкодування

31 березня 2015 р.

Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку надається платникам податку, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у 3 рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається КМУ, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до 2 років), а також:
а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 % загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх 4 послідовних звітних періодів)
або
б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.
Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними (оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу).
У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до НПБО 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).
Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу "Необоротні активи", у тому числі із урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.
Разом з тим при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають бути враховані вимоги пп. 200.19.3 ПК щодо відповідності встановленим критеріям обсягів інвестицій в необоротні активи або наявності відповідного обсягу операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка.

Лист ДФС від 06.03.15 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!