Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Трудовий договір 2015-2016: достатньо наказу про прийняття!

11 лютого 2016 р.

Мінсоцполітики вважає, що якщо працівник приймається на роботу за наказом, незалежно від наявності підписаного сторонами трудового договору у вигляді окремого документа, трудовий договір як угоду між сторонами існує в будь-якому випадку.
Запитання: У якiй формi пiдприємство зобов'язане укладати трудовий договiр з урахуванням змiн до законодавства з цих питань? Чи є письмова форма трудового договору мiж пiдприємством та працiвником обов'язковою до застосування?
Чи є укладення усного трудового договору (без додержання письмової форми), оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, достатнiм доказом факту укладення договору мiж працiвником та пiдприємством?
Консультує Мінсоцполітики: За статтею 21 КЗпП трудовий договiр - це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Отже, якщо працiвник приймається на роботу за наказом, незалежно вiд наявностi пiдписаного сторонами трудового договору у виглядi окремого документа, трудовий договiр як угода мiж сторонами iснує в будь-якому разi.
Водночас ч. 3 ст. 24 КЗпП не передбачає обов'язковостi укладання трудового договору як окремого документа з усiма працiвниками. Обов'язок щодо укладення письмових трудових договорiв у виглядi окремого документа виникає в роботодавця лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 24 КЗпП.

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Trudovij-dogovir-2015-2016-dostatno-nakazu-pro-prijnyattya!-13465.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!