Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Вимоги до договорів між банками та клієнтами планують посилити

8 лютого 2016 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує встановити додаткові вимоги до договорів банківського вкладу та банківського рахунку. А саме банки зобов'язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. Зазначена інформація включає:
1) перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, або посилання на норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в яких визначено умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти, та на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет;
2) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами або посилання на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет, де визначена сума граничного розміру відшкодування Фондом;
3) інформацію про припинення нарахування процентів за договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);
4) інформацію про те, що відшкодування коштів за вкладом відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку);
5) інформацію про те, що фізична особа (у тому числі фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності), з якою укладається даний договір ознайомлена з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Ознайомлення з цією інформацією повинно бути підтверджене окремим власним підписом фізичної особи;
6) інші істотні умови договору банківського рахунку, договору банківського вкладу, встановлені законодавством України.
У разі, якщо договір банківського вкладу містить посилання на публічні правила/умови/договір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника повинен надати роздруковану скановану копію підписаного варіанту цих правил/умов/договору/оферти тощо, засвідчену уповноваженим працівником банку.

На вимогу вкладника при укладенні договору строкового вкладу йому повинно бути надано розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу, який повинен включати інформацію на дату звернення:
1) суму нарахованих відсотків згідно зі строковістю, зазначеною у договорі;
2) суму податків і зборів, які утримуються з вкладника, із зазначенням того, що банк виконує функції податкового агента;
3) суму комісійних винагород за відкриття/обслуговування та закриття банківського рахунку та інші витрати клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу;
4) суму додаткових переваги для клієнта, пов’язаних з розміщенням та обслуговуванням вкладу (наприклад, податки та збори сплачуються за рахунок банку, вартість подарунків тощо).

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Vimogi-do-dogovoriv-mizh-bankami-ta-kliyentami-planuyut-posiliti-13341.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!