Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Стаж посадовців місцевого самоврядування обчислюємо правильно

14 вересня 2017 р.

Нагадаємо, що згідно з п. 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою КМУ від 01.10.14 р. № 500, на цей державний орган покладено, зокрема, забезпечення нормативно-правого регулювання у сфері служби в ОМС, надання роз‘яснень щодо застосування законодавства з питань служби в цих органах, забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба, а також розгляд запитів на інформацію.
Наш запит, наведений вище, підготовлено з метою одержання роз‘яснення щодо порядку обчислення стажу роботи не лише посадовців місцевого самоврядування, а й службовців ОМС.
Додамо: порушені в запиті питання мають суспільний інтерес, адже працівники ОМС неодноразово зверталися до нас із ними. Не маючи повноважень визначати належність запитуваної інформації до такої, що є публічною, все ж таки звернемо увагу на постанову Пленуму ВАСУ від 29.09.16 р. № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації».
Так, у п. 6.4 цього документа зазначено, що інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє з‘ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які ухвалює держорган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа.
Крім того, ураховується:
· особа запитувача. Якщо інформацію запитує журналіст або особа, яка, користуючись сучасними засобами комунікації, створює майданчик для суспільного обговорення важливих питань, систематично інформує суспільство про суспільні події, представник громадської організації, це слугує додатковим аргументом на користь наявності суспільного інтересу запитуваної інформації;
· кількість осіб (фізичних чи юридичних), яких стосується запитувана інформація (додамо, що порушене питання стосується багатотисячної категорії осіб, які служать чи працюють в ОМС).
Стосовно порядку обчислення стажу, то, звичайно, необхідно керуватися висновками Нацдержслужби, що містяться в наданих нею відповідях.
Тож очевидно, що набутий службовцем ОМС стаж до призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування «обнульовується», а стаж згідно із Законом від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493) починає набуватись саме із дня такого призначення, а точніше – із прийняттям посадовою особою ОМС присяги.
Із наданої Нацдержслужбою інформації випливає, що Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.16 р. № 229 (далі – Порядок № 229), на сьогодні є чинним для осіб, які обіймають посади в ОМС та віднесені до відповідних категорій посад згідно зі ст. 14 Закону № 2493.
Візьмемо на себе сміливість пояснити детальніше, як обчислювати стаж роботи в ОМС, на прикладах, наведених у нашому запиті.

Ситуація 1
Бухгалтерові сільської ради (службовець) оплата праці здійснювалась відповідно до додатка 55 до постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268. Виходячи із стажу роботи на посаді – 13 років, йому виплачувалась надбавка за вислугу років у розмірі 20 % до посадового окладу згідно з Положенням, затвердженим постановою КМУ від 20.12.93 р. № 1049. В умовах дії Закону від 10.12.15 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889) у лютому 2017 року після успішного конкурсного відбору особу призначено на посаду спеціаліста із присвоєнням їй 15-го рангу посадової особи місцевого самоврядування. Починаючи з березня поточного року, унаслідок втрати чинності Порядку, затвердженого постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283, виплату надбавки за вислугу років припинено. З якого часу та на підставі якого нормативно-правового акта особі має нараховуватись надбавка за вислугу років?

Із дня призначення особи на посаду спеціаліста сільради (березень поточного року) стаж має обчислюватись згідно зі ст. 46 та 52 Закону № 889 та Порядком № 229.
Виходячи з норм ст. 52 Закону № 889 надбавка за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % посадового окладу. За таким самим алгоритмом слід обчислювати стаж у наведеному прикладі спеціалістові ОМС. Період роботи протягом 13 років на посаді службовця (бухгалтера сільради) до стажу, який дає право на надбавку як спеціалістові ОМС, не зараховується.

Ситуація 2
Особа обіймала посаду діловода виконкому селищної ради (службовець). У серпні 2016 року її обрали секретарем селищної ради із складанням нею присяги, тобто фактично відбулось просування по службі. Наскільки правомірним у такому разі є обчислення стажу для виплати надбавки за вислугу років згідно з нормами Закону № 889, тобто починаючи із серпня поточного року? Чи може бути включений до цього стажу раніше набутий особою стаж службовця?

Стаж слід обчислювати за правилами, наведеними в першому прикладі, тобто лише із дня призначення в установленому порядку на посаду секретаря селищної ради. Раніше набутий стаж службовця не включається до стажу, що дає право на одержання надбавки за вислугу років секретареві селищної ради.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 38, який виходить з друку 18.09.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!