Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Соцкомітет ВР хоче повернути Уряду законопроект про оптимізацію соцвидатків

17 грудня 2015 р.

Парламентський комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення оприлюднив свої висновки до урядового законопроекту №3628 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)".

Нагадаємо, що цей документ передбачає

- збільшити поріг індексації із 101% до 103%;

- змінити порядок призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи;

- пролонгувати на період з 1 січня по 31 грудня 2016 року тимчасовий порядок обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам;

- запровадити у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року новий порядок виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників;

- встановити у фіксованому розмірі у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року максимальний розмір пенсій, які призначаються починаючи з 1 січня 2016 року, на рівні 10 740 гривень;

- встановити показник середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися в 2016 році;

- скасувати норму щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника;

- скасувати гарантований мінімальний розмір призначення тимчасової державної допомоги (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;

- скасувати гарантований мінімальний розмір призначення допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років - не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

- запровадити додатковий додаткову підставу для розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю;

- розширити перелік джерел фінансування закладів культури, музеїв, бібліотек, в тому числі державної і комунальної форм власності;

- скасувати безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах освіти, окрім пільгових категорій;

- скасувати можливість часткової оплати харчування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах освіти за рахунок батьків;

- скасувати безкоштовне харчування дітей з неповних та багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах;

- віднести до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад забезпечення здобуття професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах та державних і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

- скасувати пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітей-інвалідів, дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п`ятеро і більше дітей тощо;

- скасувати норму щодо звільнення від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п`ятеро і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей;

- запровадити виплату соціальної стипендії, а в окремих випадках додаткову соціальну і матеріальну допомогу студентам вищих навчальних закладів, з числа дітей-інвалідів, інвалідам І-ІІІ групи, дітям з багатодітних сімей;

- скасувати з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції;

- забезпечити скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10%;

- виключити із статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» положення щодо ненарахування та неутримання єдиного внеску з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнення роботодавця - платника єдиного внеску, розташованого на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану від сплати єдиного внеску, тощо.

Крім того, законопроект передбачає, що для певних категорій осіб пільги щодо капітального ремонту власних жилих будинків і ремонту жилих будинків та квартир, пільгового проїзду певними видами транспорту, встановлення квартирних телефонів та користування послугами зв’язку, безплатного обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації; щомісячної виплати грошової компенсації витрат на пальне з розрахунку 50 літрів на місяць, безплатного поховання померлого (загиблого), встановлення надгробка та виплати дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років одноразової допомоги в розмірі п`яти прожиткових мінімумів у разі смерті (загибелі), тощо надаватимуться за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Нижче наводимо висновки соцкомітету ВР: 

Комітет вважає за доцільне зауважити, що значний обсяг запропонованих Урядом змін законодавчих норм, які регулюють питання у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення населення та інших сферах, викликає ряд суттєвих зауважень до положень, що потребують відповідного доопрацювання, зокрема це стосується:

підвищення порогу індексації із 101% до 103%, що призведе до погіршення купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання цін і тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, порушення встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення країни та ще більшого його зубожіння;

збільшення віку виходу на пенсію для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи в середньому на 5 – 10 років. Слід відмітити, що окремі категорії працівників дійсно втрачають здатність до виконання своєї роботи до настання пенсійного віку, не набуваючи при цьому характерних ознак інвалідності. Це характерно для тих професій, які пов’язані з роботою у стресових ситуаціях, наприклад, особи льотного складу тощо;

запровадження нового порядку виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників. Таким чином, науковим пенсіонерам, а також пенсіонерам, які одержують пенсії на загальних підставах і працюють на наукових посадах, виплата пенсії буде припинена. Отже, запропоновані зміни з одного боку не відповідають встановленню єдиного системного принципу виплати пенсій всім працюючим пенсіонерам, а з другого боку призведуть до порушення пенсійних гарантій, що були визначені для наукових працівників Законом №213-VIII від 02.03.2015 року;

встановлення показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися у 2016 році. Введення цього показника призведе до того, що розміри пенсій, призначених в 2016 році будуть дорівнювати розмірам пенсій, призначених в 2015 році, тоді як за діючими нормами їх розміри мали б бути вищими. Відмітимо, що за пропозицією Комітету при прийнятті Закону №213-VIII від 02.03.2015 року аналогічна норма із законопроекту була вилучена;

скасування норми щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника, що негативно полине на морально-психологічний клімат у військових підрозділах та на комплектування військових частин відповідної категорії військовослужбовців;

скасування чинного гарантованого мінімального розміру (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків та тимчасової державної допомоги дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Зазначена ініціатива в цілому може призвести до погіршення матеріального забезпечення вказаних категорій осіб та порушення їх конституційного права на достатній життєвий рівень;

передача в ручне управління органів місцевого самоврядування з фінансуванням за рахунок коштів місцевого бюджету низки соціальних пільг та гарантій. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей переважної більшості місцевих бюджетів, вбачається досить сумнівним реальне надання в повному обсязі вищевказаних пільг особам, які відповідно до законів України мають на них право;

запровадження додаткової підстави розкриття банками Мінфіну інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат та інших подібних виплат. Комітет зазначає, що нарахування та виплата пенсій і заробітних плат не повинні залежати від наявності чи відсутності відкритого рахунку в банку та руху коштів на ньому.

Комітет вважає за доцільне зауважити, що значний обсяг запропонованих Урядом змін законодавчих норм, які регулюють питання у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення населення та інших сферах, викликає ряд суттєвих зауважень до положень, що потребують відповідного доопрацювання, зокрема це стосується:

підвищення порогу індексації із 101% до 103%, що призведе до погіршення купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання цін і тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, порушення встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення країни та ще більшого його зубожіння;

збільшення віку виходу на пенсію для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи в середньому на 5 – 10 років. Слід відмітити, що окремі категорії працівників дійсно втрачають здатність до виконання своєї роботи до настання пенсійного віку, не набуваючи при цьому характерних ознак інвалідності. Це характерно для тих професій, які пов’язані з роботою у стресових ситуаціях, наприклад, особи льотного складу тощо;

запровадження нового порядку виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників. Таким чином, науковим пенсіонерам, а також пенсіонерам, які одержують пенсії на загальних підставах і працюють на наукових посадах, виплата пенсії буде припинена. Отже, запропоновані зміни з одного боку не відповідають встановленню єдиного системного принципу виплати пенсій всім працюючим пенсіонерам, а з другого боку призведуть до порушення пенсійних гарантій, що були визначені для наукових працівників Законом №213-VIII від 02.03.2015 року;

встановлення показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися у 2016 році. Введення цього показника призведе до того, що розміри пенсій, призначених в 2016 році будуть дорівнювати розмірам пенсій, призначених в 2015 році, тоді як за діючими нормами їх розміри мали б бути вищими. Відмітимо, що за пропозицією Комітету при прийнятті Закону №213-VIII від 02.03.2015 року аналогічна норма із законопроекту була вилучена;

скасування норми щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника, що негативно полине на морально-психологічний клімат у військових підрозділах та на комплектування військових частин відповідної категорії військовослужбовців;

скасування чинного гарантованого мінімального розміру (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків та тимчасової державної допомоги дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Зазначена ініціатива в цілому може призвести до погіршення матеріального забезпечення вказаних категорій осіб та порушення їх конституційного права на достатній життєвий рівень;

передача в ручне управління органів місцевого самоврядування з фінансуванням за рахунок коштів місцевого бюджету низки соціальних пільг та гарантій. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей переважної більшості місцевих бюджетів, вбачається досить сумнівним реальне надання в повному обсязі вищевказаних пільг особам, які відповідно до законів України мають на них право;

запровадження додаткової підстави розкриття банками Мінфіну інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат та інших подібних виплат. Комітет зазначає, що нарахування та виплата пенсій і заробітних плат не повинні залежати від наявності чи відсутності відкритого рахунку в банку та руху коштів на ньому.

Слід відмітити окремі зауваження, які висловив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Зокрема, Комітет категорично проти внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань пенсійного забезпечення науковців, до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо передачі до повноважень органів місцевого самоврядування забезпечення підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо скасування безкоштовного навчання дітей з багатодітних сімей та пільгового вступу до державних і комунальних професійно-технічних і вищих навчальних закладів для окремих категорій дітей, які потребують соціальної підтримки, та наполягає на збереженні цих норм в чинній редакції.

Також Комітет зазначає, що з метою забезпечення конституційного права на освіту, доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти освітня субвенція повинна бути призначена для кожної дитини, з огляду на що не підтримує положення законопроекту стосовно припинення з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції. На думку Комітету, зазначене призведе до закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості.

Серед іншого, Комітет наполягає на забезпеченні органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

Крім того, Комітет не підтримує положення законопроекту щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків, оскільки різні навчальні заклади працюють в різних умовах, з різною наповненістю учнями тощо.

Загалом, Комітет з питань науки і освіти рекомендує даний законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Також, на засіданні Комітету була висловлена позиція Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо непідтримки ініціативи Уряду вилучити положення статті 26 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», які передбачають фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництва та реконструкції бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами, а також виділення окремим рядком у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах сум витрат на поповнення бібліотечних фондів.

Зазначимо, що під час обговорення вказаного законопроекту Міністерство оборони України запропонувало виключити норму про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо скасування законодавчої гарантії в частині компенсації із державного бюджету середнього заробітку мобілізованих працівників.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не заперечує проти прийняття за основу обговорюваного законопроекту із застереженням щодо необхідності встановлення механізму контролю з боку держави за реалізацією права на ряд пільг окремих категорій громадян.

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні вимагає не допустити прийняття даного законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює зауваження до поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Джерело:  http://uteka.ua/channels_store/publication/SOCKOMITET-VR-XOCHE-POVERNUTI-URYADU-ZAKONOPROEKT-PRO-OPTIMIZACIYU-SOCVIDATKIV-12160

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!