Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Рекомендації держорганів з оплати праці та кадрових питань

September 9, 2016

Спеціалісти Uteka підготували добірку з останніх листів держорганів у зручній табличній формі.


з/п

Короткий зміст документа,
коментарі редакції

Нормативний
документ

Соціальні виплати

1

Законом від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (ч. 2 ст. 26) передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах (далі – допомога) у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), установленої на час настання страхового випадку.

Отже, при розрахунку суми допомоги для виконання зазначеної вимоги застосовується лише сума МЗП, установленої на час настання страхового випадку (при цьому сума МЗП, установленої в інших місяцях періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, не застосовується).

Наприклад, якщо сума допомоги надається за листком непрацездатності, виданим з 01.03.16 р., у розрахунку на місяць вона не може бути меншою, ніж розмір МЗП, установлений на час настання страхового випадку (01.03.16 р.), – 1 378 грн.

Лист
Мінсоцполітики
від 10.06.16 р.
№ 189/18/99-16

2

У разі якщо застрахована особа протягом 12 місяців, які передували місяцю настання страхового випадку (видачі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами), не мала заробітку із причини перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, середня зарплата обчислюється шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), установленої на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Лист виконавчої
дирекції
ФСС з ТВП
від 04.05.16 р.
№ 5.2-32-685

3

Оплаті підлягають усі календарні дні, визначені листком непрацездатності, незважаючи на те, що на період тимчасової непрацездатності працівника припадають дні, які є для нього неробочими у зв’язку з установленням неповного робочого часу

Лист виконавчої
дирекції ФСС з ТВП
від 18.08.16 р.
№ 2.4-46-1431

4

Оскільки чинні законодавчі та нормативні акти із загальнообов’язкового державного соцстрахування не містять додаткових норм щодо автоматизованого розрахунку середньої зарплати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах підприємством, установою, організацією, а бланк діючого листка непрацездатності не відповідає нормам чинного законодавства, то вважаємо, що в цьому випадку не буде порушенням законодавства, якщо розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» не заповнювати, а до листка непрацездатності додавати розрахунок середньої зарплати за 12 місяців, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства

Лист виконавчої
дирекції
ФСС з ТВП
від 20.07.16 р.
№ 2.4-46-1257

Нарахування та звітування з ПДФО, військового збору та ЄСВ

5

Військова частина, яка нараховує (виплачує, надає) військовослужбовцям разову грошову допомогу, що надійшла від органів праці та соціального захисту населення (надається згідно із Законом від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», далі – Закон № 3551), відображає суму такого доходу в податковому розрахунку форми № 1ДФ під ознакою «128»

Лист ДФС
у Чернігівській
області від 21.07.16 р.
№ 2372/10/25-01-13-01-10

6

Постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, відповідно до п. 14 розд. I якого матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не є базою нарахування єсв

Лист ДФС
від 19.08.16 р.
№ 18024/6/99-99-13-02-03-15

7

Сума доходу у вигляді допомоги, яка нараховується (виплачується) категоріям студентів, визначених пп. 1 п. 24 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.04 р. № 882, включається до складу їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується ПДФО на загальних підставах.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4, інші доходи відображаються під ознакою доходу «127»

Лист ДФС
від 25.08.16 р.
№ 18440/6/99-99-13-02-03-15

Трудові відносини

8

Розширення чи уточнення назв посад, професій або професійних назв робіт за допомогою приміток 1 та 2 додатка В до Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327, є прерогативою роботодавця, наприклад, для внутрішнього використання термінів та слів, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності тощо.

Застосування приміток 1 і 2 додатка 2 до Класифікатора професій не обмежується ніякими пільговими переліками, складністю робіт тощо. Прямого зв’язку розширення назв посад (професій) із розширенням заробітної плати не існує, тобто все залежить від мети та конкретної ситуації на підприємстві.

Відповідно до п. 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.13 р. № 437, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органу інформацію про попит на робочу силу (вакансії). При продовженні дії дозволу звіт за формою № 3-ПН не подається

Лист
Мінсоцполітики
від 05.06.15 р.
№ 297/13/116-15

9

З метою реалізації ст. 14 Закону від 05.07.12 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення», якою визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, наказом Мінсоцполітики від 16.05.13 р. № 271 затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Держслужби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. У ньому визначено, що роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають територіальному органу держслужби зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (за винятком інвалідів, які не досягли пенсійного віку)

Лист
Мінсоцполітики
від 08.06.16 р.
№ 158/021/150-16

Оплата праці, пенсії

10

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078, не передбачає зменшення суми індексації на суму підвищення зарплати працівника-іноземця у зв’язку з коливаннями курсу валют НБУ до національної валюти України.

На думку Мінсоцполітики, умови проведення індексації працівників іноземних представництв мають передбачатись у трудових контрактах

Лист
Мінсоцполітики
від 15.07.16 р.
№ 332/10/136-16

11

Статтею 54 Закону від 09.04.92 p. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та ст. 21 Закону від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановлено, що тимчасово, у період з 01.01.16 р. до 31.12.16 р., особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами від 10.12.15 р. № 889-VIII «Про державну службу», від 02.06.16 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», від
14.10.14 р. № 1697-VII «Про прокуратуру», від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

Виплата пенсії поновлюється після звільнення з роботи

Лист
Мінсоцполітики від 25.07.16 р.
№ 885/039/97-16

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Oplata-truda-i-kadrovye-voprosy-rekomendacii-gosudarstvennyx-organov-1.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!