Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Путівки на санаторно-курортне лікування: отримання та відображення в обліку

May 30, 2014

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій із путівками слід ураховувати той факт, що путівки, видані Фондом соцстрахування, не є активами установи, тому їх вартість не повинна входити до валюти балансу, а має відображатися поза балансом. Як актив вартість путівки відображатиметься в обліку її власника, а саме Фонду.
Путівки, отримані страхувальниками, лікувально-профілактичними закладами, обліковуються ними на позабалансовому рахунку з обов’язковим веденням журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний особою, відповідальною за видачу путівок, та скріплений печаткою установи.
Той факт, що бюджетні установи (страхувальники) отримують путівки на санаторно-курортне лікування безоплатно на тимчасове відповідальне зберігання, а часткова вартість таких путівок оплачується застрахованими особами (тобто установи від свого імені не здійснюють їх оплати), немає підстав для відображення цих путівок у балансі отриманих активів та зобов’язань. Отже, такі путівки обліковуються бюджетними установами на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» без вартості, у кількісному виразі.
Відображення операцій із путівками у фінансовій звітності здійснюється відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44.
Суми дебіторської заборгованості за операціями із соцстрахівськими путівками, які не належать до операцій із виконання кошторису установи, відображаються в рядку 187 «Розрахунки за іншими операціями» розд. ІІ Активу форми № 1 «Баланс», а кредиторська заборгованість – у рядку 429 «Розрахунки за іншими операціями» розд. ІІ Пасиву цієї форми.
Водночас заборгованість за операціями із соцстрахівськими путівками наводиться в додатку 19 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» у рядку 120 «Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства».
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за формою Ф14-ФСС з ТВП складається за кожен квартал окремо та подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом зі Звітом страхувальника по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Більш докладну консультацію з прикладом відображення в бухобліку див. в журналі „БАЛАНС-БЮДЖЕТ” від 02.06.14 р. № 22.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!