Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Продаж частки підприємства нерезиденту

February 29, 2016

Компанія «А» володіє з 2013 року часткою у статутному капіталі компанії «В» (понад 50%), обидві вони - резиденти України. У 2016 році компанія «А» продає свою частку нерезиденту (Британські Віргінські Острови). Як дана операція відображається в бухгалтерському обліку, і які податкові наслідки по ній виникають?

З 2015 року відповідно до пп. 134.1.1 ПК об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що виникають відповідно до положень розд. ІІІ ПК. Так, для платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн грн. Об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, в тому числі на різниці, визначені відповідно до п. 141.2 ПК, тобто на різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів.
Згідно з пп. 14.1.90 ПК корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно з законом, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Як бачимо, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригується на різниці за операціями з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Про це ж йдеться і в листі ДФС від 10.11.15 р. № 23923/6 / 99-99-19-02-02-15.
Однак зазначена операція може бути контрольованою згідно з вимогами ст. 39 ПК. Нагадаємо, що відповідно до пп. 39.2.1.1 ПК для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів.
Крім того, відповідно до пп. 39.2.1.2 ПК контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податку, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований в державі (на території), включеному до переліку держав (територій), затверджений Кабінетом Міністрів України. Так, згаданий перелік встановлений розпорядженням КМУ від 16.09.15 р. № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України».
Операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (на території), що включений до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Зокрема, Британські Віргінські Острови згадуються в розпорядженні КМУ від 16.09.15 р. № 977-р.
При цьому згідно з пп. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1-39.2.1.3 і пп. 39.2.1.5 Кодексу визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються наступні умови:

  • річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Асоційоване підприємство - підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
Таким чином, оскільки компанія А володіє часткою в статутному капіталі компанії В понад 50 %, компанія В може бути асоційованим підприємством по відношенню до компанії А. Тоді згідно п. 11 і 12 П (С) БО 12 «Фінансові інвестиції» підприємство А на дату балансу відображає фінансову інвестицію в компанію в за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі, крім випадків, наведених у п. 17 і 22 П (С) БО 12.
Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю , яка визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, які є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.
Слід звернути увагу, що для платників податків, які не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування згідно з пп. 134.1.1 ПК, не застосовуються норми пп. 140.4.1 ПК (відповідно до якого фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку IV групи і на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів) і пп. 140.5.3 ПК (відповідно до якого фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або за методом пропорційної консолідації).
У бухгалтерському обліку продаж корпоративних прав відображається такими проводками:

  • Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» - Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»
  • Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» - Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

Що стосується оподаткування ПДВ, то відповідно до п. 196.1 ПК не є об'єктом оподаткування операції з продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, випущених в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи корпоративні права, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Prodazha-doli-predpriyatiya-nerezidentu.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!