Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Додаток ЗП до декларації про прибуток при виплаті дивідендів: як заповнити?

July 25, 2016

Чи заповнюється рядок 16.3 додатка ЗП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за перший квартал, півріччя, три квартали, звітний рік при виплаті дивідендів у першому кварталі за попередній або звітний рік?

Авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана.
Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року податкова декларація з податку на прибуток підприємств за такий рік подана та зобов’язання, нараховані у такій декларації, погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди).
Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (абзац 4 п.п. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ). 
Відповідно до п.137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду. 
У рядку 16.3 додатку ЗП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Декларація), відображається сума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у звітному (податковому) періоді.
Таким чином, у рядку 16.3 додатка ЗП до Декларації за перший квартал, півріччя, три квартали, рік відображаються сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів за попередній або звітний рік.
Таку відповідь надали податківці у ЗІР, категорія 102.23.02.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!