Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Положення про провадження депозитарної діяльності зазнало змін

20 травня 2016 р.

НКЦПФР прийняло рішення від 12.04.16 р. № 390 " Про внесення змін до Положення про здійснення депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)".
Зокрема, змінами передбачено, що Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом "Про депозитарну систему України", на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається НКЦПФР.
Якщо умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами у грошових коштах, емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами Центрального депозитарію цінних паперів та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати доходів (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ):
- емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;
- Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше 3-х робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір. У разі надання емітентом Центральному депозитарію інформації про осіб, яким має бути здійснена виплата, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, така інформація надається Центральним депозитарієм депозитарним установам;
- депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:
своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, у строки та порядку, визначені внутрішніми документами депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів;
- депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.
Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.
Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.
У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.
Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Polozhenie-o-provedenii-depozitarnoj-deyatelnosti-preterpelo-izmenenij.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!