Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо рентної плати за спеціальне використання води

3 грудня 2015 р.

Міжрегіональне ГУ ДФС – центральний офіс з ОВП роз’яснило, що нормами ПК не передбачено механiзму розподiлу обсягiв фактично використаної у звiтному перiодi води на обсяги: використаної окремо для власних санiтарно-гiгiєнiчних та використаної для iнших потреб юридичних осiб, у тому числi з причини вiдсутностi нормативiв споживання води юрособами виключно на власнi питнi i санiтарно-гiгiєнiчнi потреби. Тому суб’єкт господарювання (далi – СГ), який має дозвiл на спецiальне використання води (або договiр на поставку води) та:

·          використовує воду одночасно як для виробничих потреб, так i для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб, – є платником рентної плати за спецiальне використання води (далi – рентна плата) за весь обсяг фактично використаної води;

·          використовує воду лише для задоволення власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб, – не є платником рентної плати.

Якщо обсяги води використовуються таким СГ для задоволення iнших, нiж питнi i санiтарно-гiгiєнiчнi потреби населення (зокрема, приготування їжi в їдальнях, кафетерiях з метою її реалiзацiї за кошти, реалiзацiя товарiв та надання платних послуг тощо), та/або для задоволення iнших, нiж виключно власнi питнi i санiтарно-гiгiєнiчнi потреби, то такий СГ є платником рентної плати за всю фактично використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання в таких будiвлях (за винятком обсягiв води, переданої населенню).

Також Мiжрегiональне ГУ ДФС нагадало, що відповідно до п. 255.1 ПК платниками рентної плати є водокористувачi-СГ незалежно вiд форми власностi: юрособи, а також фiзособи-пiдприємцi, якi використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктiв (первиннi водокористувачі) та/або вiд первинних або iнших водокористувачiв (вториннi водокористувачі), та використовують воду для потреб гiдроенергетики, водного транспорту i рибництва.

Не є платниками рентної плати водокористувачi, якi використовують воду виключно для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб населення, у тому числi для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб юросiб, фiзосiб-пiдприємцiв та платникiв єдиного податку.

Таким чином, СГ-водокористувач, який уклав договiр на постачання води з водокористувачем-постачальником та має на балансi власнi будiвлi (нежитловi, житловi, гуртожитки), не є платником рентної плати, якщо: використовує обсяги води в таких будiвлях виключно для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб населення; використовує обсяги води в таких будiвлях для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб.

Лист міжрегіонального головного управління ДФС ЦООВП від 06.11.15 р. № 24817/10/28-10-06-11.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!