Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо перевірок страхувальників ФСС від нещасних випадків

23 вересня 2015 р.

ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд) нагадав своїм територіальним підрозділам, що з 01.07.15 р. закiнчився мораторiй на проведення перевiрок, установлений Законом вiд 28.12.14 р. № 76-VIII. Законом від 23.09.99 р. № 1105-XIV передбачено здiйснення Фондом перевiрок, зокрема, щодо: достовiрностi поданих страхувальниками вiдомостей про види економiчної дiяльностi (у т. ч. основний) пiдприємств незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання для вiднесення страхувальника до класу професiйного ризику виробництва з урахуванням виду його економiчної дiяльностi; стану умов i безпеки працi та проведення профiлактичної роботи з цих питань. Отже, територіальним підрозділам Фонду запропоновано розпочати роботу щодо планування та проведення перевірок. При цьому рекомендовано в першу чергу проводити перевiрку пiдприємств з обсягом доходу за попереднiй календарний рiк – 20 млн грн. та бiльше. При цьому обсяг доходу визначається на пiдставi вiдомостей розподiлу чисельностi працiвникiв, рiчного фактичного обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) за видами економiчної дiяльностi за попереднiй календарний рiк. У разi необхiдностi уточнення відповідних даних рекомендовано звертатися до територiальних органiв ДФС, а щодо юридичних осіб – платників ФСП – визначати обсяг доходу на пiдставi даних розрахунку частки сiльгосптоваровиробництва. А також забезпечити проведення не бiльше однiєї планової перевiрки страхувальника протягом року.

Лист ФСС від нещасних випадків від 27.07.15 р. № 964-07-2.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!