Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Оприбуткування матеріалів, отриманих в результаті списання необоротних активів

1 грудня 2016 р.

Держказначейство у листі від 21.06.2016 р. N 14-05/758-10756 розглянуло питання щодо оприбуткування матеріалів, отриманих в результаті списання необоротних активів.
Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухобліку запасів.
Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання основних засобів, проводиться у порядку, викладеному у п. 15 розділу II Методичних рекомендацій з бухобліку запасів суб'єктів державного сектору.
У ньому зазначено, що запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо), ліквідації основних засобів, оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.
Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.
Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору.
У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухобліку виконання бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державної казначейської служби довідку про надходження у натуральній формі.
Відображення в бухобліку операцій з оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Oprixodovanie-materialov-poluchennyx-v-rezultate-spisaniya-neoborotnyx-aktivov

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!