Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Оприлюднено проекти Узагальнюючих податкових консультацій

May 26, 2014

Пропонується до 15 червня обговорити та надати пропозиції і зауваження до проектів наказів Міндоходів, якими затверджено проекти Узагальнюючих податкових консультацій, а саме:

  • щодо трансфертного ціноутворення (доповнення до Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.13 р. № 699 – див. «БАЛАНС», 2013, № 98). Проект містить відповіді на 24 актуальних запитання з теми, зокрема надано відповіді щодо урахування при визначенні вартісного критерію (50 млн грн.) вартості ввезеної на давальницьких умовах сировини та вивезеної готової продукції (частково обробленої сировини) на умовах імпорту (експорту), якщо постачальником такої сировини виступає нерезидент – пов’язана особа; відображення у Звіті контрольованих операцій із придбання товарів (робіт, послуг), які не включено платником податку ні до складу податкових витрат, ні до складу податкового кредиту тощо;
  • щодо витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів. Зокрема, у проекті зазначається, що витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, щодо яких продавець оприлюднив зобов’язання про їх гарантійне обслуговування, продавець ураховує при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток. Умовами такого врахування є належний облік покупців (фізичних або юридичних осіб), які отримали заміну товарів або послуги з ремонту (обслуговування), та підтвердження відповідних витрат належним чином оформленими первинними документами;
  • щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги. Крім детального роз’яснення проект містить відповіді на запитання, у яких відображаються різні нюанси отримання фінансової допомоги. Зокрема, запитання стосуються: відображення у декларації з податку на прибуток суми фінансової допомоги залежно від періодів її отримання та повернення, від того, яким для платника – отримувача фінансової допомоги був базовий звітний (податковий) період тощо; особливостей податкового обліку в разі переходу отримувача фіндопомоги на спрощену систему оподаткування. Визначено, що така фіндопомога не включається до складу доходів платника та умовні проценти не нараховуються, а також не включається до складу витрат при її поверненні фіндопомога, отримана платником під час перебування на спецрежимі оподаткування та залишилася неповерненою на дату переходу такого платника на загальну систему оподаткування незалежно від статусу її надавача;
  • щодо окремих питань з оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами. Даються відповіді на запитання (у т. ч. з прикладами), зокрема, стосовно: оподаткування операцій із відчуження корпоративних прав, що виражені в іншій ніж цінні папери формі; визначення фінансового результату від торгівлі борговими цінними паперами з урахуванням замортизованої премії/дисконту; включення до собівартості цінних паперів супутніх витрат, понесених у зв’язку з придбанням цінних паперів, як того вимагає п. 4 П(С)БО 12; формування собівартості цінних паперів;
  • про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти, зокрема: сума сплаченого платником податку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операції з купівлі іноземної валюти (далі – пенсійний збір) враховується таким платником при визначенні оподатковуваного прибутку у складі інших операційних витрат за умови, що іноземна валюта призначена для проведення господарських операцій;  банки (фінансові установи) суми утриманого та перерахованого на рахунки Держказначейства збору не включають до складу, відповідно, доходу та витрат при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток. Але суми сплаченого банком пенсійного збору за власними операціями банку враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку у складі інших операційних витрат. 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!