Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань

October 5, 2015

Проект:

Цей Порядок регламентує взаємовідносини територiальних органів Державної фіскальної служби України (далі – органи ДФС) з мiсцевими  фiнансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) в процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань за платежами, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС,  з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статтi 45 та частини другої  статтi 78 Бюджетного кодексу України.

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбачений серед джерел формування відповідного бюджету, повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

Повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством, здiйснюється виключно на пiдставi заяви платника податку (за винятком повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фiзичних осiб, якi розраховуються органом ДФС на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку)  помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення.

У заяві платник вказує суму і вид помилково та/або надміру сплаченого платежу та  визначає напрям(и) перерахування коштiв, що повертаються:

1) на поточний рахунок платника податку в установі банку;

2) на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно вiд виду бюджету;

3) готiвкою за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в установі банку;

4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;

5) поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку;

6) для подальших розрахункiв як авансові платежі (передоплата) або грошової застави:

на небюджетний рахунок з облiку коштiв забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів – рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

банкiвський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу ДФС у відповідному уповноваженому банку (у разі коли кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Pro-zatverdzhennya-Poryadku-vzayemodii-teritorialnix-organiv-Derzhavnoi-fiskalnoi-sluzhbi-Ukraini-miscevix-finansovix-organiv-ta-teritorialnix-organiv-Derzhavnoi-kaznachejskoi-sluzhbi-Ukraini-u-procesi-povernennya-platnikam-podatkiv-pomilkovo-ta%2Fabo-nadmi

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!