Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про особливості застосування РРО в залі для міжнародних перевезень

April 19, 2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ

11 квітня 2016 року № 757/10/15-32-14-06-10

Головним управлiнням ДФС в Одеськiй областi розглянуто запит щодо питання необхiдностi застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у залi для мiжнародних перевезень при умовi, якщо алкоголь вiдпускається на розлив, але оплата проводиться по безготiвковому розрахунку, а його вартiсть входить у загальну вартiсть комплексних послуг та оплачується перевiзником (Замовником) по факту надання послуг по безготiвковому розрахунку.
Повiдомляємо, що основним нормативно-правовим актом, що визначає правовi засади застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, є Закон України вiд 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг», iз змiнами i доповненнями (далi — Закон № 265). Дiя його поширюється на усiх суб’єктiв господарювання, їх господарськi одиницi та представникiв (уповноважених осiб) суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї у готiвковiй та/або безготiвковiй формi.
Пунктом 1 статтi 3 Закону № 265, встановлено, що суб’єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також операцiї з приймання готiвки для подальшого її переказу зобов’язанi проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй (далi — РРО) з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй, або у випадках, передбачених цим Законом, iз застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
Пунктом 1 статтi 9 Закону № 265, встановлено, що реєстратори розрахункових операцiй та розрахунковi книжки не застосовуються, зокрема, при здiйсненнi торгiвлi продукцiєю власного виробництва пiдприємствами, установами i органiзацiями усiх форм власностi, крiм пiдприємств торгiвлi та громадського харчування, у разi проведення розрахункiв у касах цих пiдприємств, установ i органiзацiй з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку.
Разом з цим повiдомляємо, що вiдповiдно ст. 15 Закону України вiд 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв», iз змiнами i доповненнями (далi — Закон № 481), встановлено, що роздрiбна торгiвля алкогольними напоями (крiм столових вин) або тютюновими виробами може здiйснюватися суб’єктами господарювання всiх форм власностi, у тому числi їх виробниками, за наявностi у них лiцензiй, у додатку якої зазначається адреса мiсця торгiвлi i вказуються перелiк електронних контрольно-касових апаратiв та iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери книг облiку розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi.
Звертаємо Вашу увагу на те, що статею 15 -3 Закону № 481 введенi обмеження стосовно продажу пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробiв, зокрема, продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на мiсцi дозволяється тiльки суб’єктам господарювання громадського харчування та спецiалiзованим вiддiлам, що мають статус суб’єктiв господарювання громадського харчування, суб’єктiв господарювання з унiверсальним асортиментом товарiв, та дозволяється продаж вин столових без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням книжок та книг облiку розрахункових операцiй такими суб’єктами господарювання.
Крiм того, у разi застосування реєстраторiв розрахункових операцiй суб’єкти господарювання вiдповiдно п.8 ст.3 Закону № 265 зобов’язанi проводити розрахунковi операцiї через реєстратори розрахункових операцiй з використанням режиму попереднього програмування найменування, цiн товарiв (послуг) та облiку їх кiлькостi.
Згiдно з п. 1.4 гл. 1 Інструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння нацiонального банку України вiд 12 сiчня 2004 року № 22, iз змiнами та доповненнями, безготiвковi розрахунки — це перерахування певної суми коштiв з рахункiв платника на рахунки отримувачiв коштiв, а також перерахування банками за дорученням пiдприємств i фiзичних осiб коштiв, унесених ними готiвкою в касу банку, на рахунки отримувачiв коштiв. Цi розрахунки проводяться банком на пiдставi розрахункових документiв на паперових носiях чи в електронному виглядi.
Пунктом 12 статтi 9 Закону № 265 встановлено, що реєстратори розрахункових операцiй та розрахунковi книжки не застосовуються, якщо в мiсцi отримання товарiв (надання послуг) операцiї з розрахункiв у готiвковiй формi не здiйснюються (оптова торгiвля тощо).
Отже, при здiйсненнi розрахункових операцiй в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) застосування РРО є обов’язковим.
При здiйсненнi розрахункiв у безготiвковiй формi через установи банку РРО не застосовується.
Враховуючи вищенаведене ГУ ДФС в Одеськiй областi вважає за необхiдне Вам враховувати вищевказанi норми чинного законодавства.
Додатково повiдомляємо, що для платникiв податкiв працює Інформацiйно-довiдковий департамент ДФС України, за допомогою якого можна отримати роз’яснення з питань податкового, митного законодавства та ЄСВ. Центр працює щоденно з 8.00 до 20.00 год., окрiм суботи та недiлi. Дзвiнки безкоштовнi, приймаються зi стацiонарних телефонiв за єдиним багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007. Також, запити з питань застосування податкового законодавства приймаються цiлодобово на e-mail: idd@ sfs.gov.ua.

Заступник начальника                                                                         Д. І. Хандусенко

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Ob-osobennostyax-primeneniya-RRO-v-zale-dlya-mezhdunarodnyx-perevozok.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!