Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо ведення обліку фізособи, зареєстрованої у Реєстрі волонтерів АТО

May 12, 2016

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС  від 02.12.10 р. № 2755-VI (далі ПК) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Фізичні особи, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не є самозайнятими особами, але є платниками податку на доходи фізичних осіб.
Згідно з пп.14.1.216 п.14.1 ст. 14 ПК самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. При цьому такі особи здійснюють діяльність з метою одержання прибутку та є платниками податку на доходи фізичних осіб.
Одночасно, відповідно до п.п. «б» п.п.165.1.54 п.165.1 ст.165 ПК до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті «а» цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції.
Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди.
Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість) благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПК.
Так, відповідно до пп.170.7.8 п.170.8 ст.170 ПК не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу:

а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:

  • платникам податку, визначеним абзацом другим підпункту "а" та підпунктом "б" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
  • платникам податку, визначеним абзацами третім - п'ятим підпункту "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, - для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;

б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги. Перелік такого майна затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 «Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб».
Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пп.16.1.2 п.16.1 ст.16,  п.176.1 п.176 ПК фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов'язаний відповідно до цього розділу подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.
Форми такого обліку та порядок його ведення, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №794 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу».
Крім того, відповідно до п.176.1 ст. 176 ПК фізичні особи – платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов'язковим, наприклад, при отриманні доходу у вигляді спадщини від членів сім’ї не першого ступеня споріднення за відповідний податковий рік або інших доходів, що підлягають декларуванню.
Враховуючи наведене, фізичні особи, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», зобов'язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, тобто вести книгу обліку доходів і витрат (п.п. „а” п.176.1 ст. 176 ПК).
Крім того,  такі платники податку зобов'язані   отримувати та зберігати протягом строку давності документи первинного обліку та на вимогу контролюючого органу пред'являти документи і відомості та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації (пп.„б”, „в” п.176.1 ст. 176 ПК).
Лише факт реєстрації фізичної особи в Реєстрі волонтерів АТО не є підставою для подання звітності такими фізичними особами. Разом з тим, у такої фізичної особи може виникати обов’язок з подання декларації при отриманні інших доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню згідно з нормами ПК.
Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:
а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;
б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.
Враховуючи наведене, фізичні особи, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та надають благодійну допомогу фізичним особам, не є податковими агентами щодо таких фізичних осіб. Одночасно, якщо платник податку, який отримує від фізичної особи, яка внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції, благодійну допомогу яка підлягає обов’язковому декларуванню (пп.«б» пп.170.7.8 п.170.8 ст.170 ПК), такий платник податку  зобов’язаний подати декларацію в порядку та терміни встановлені ПК.
Що стосується поворотної фінансової допомоги слід зазначити наступне.
Згідно з пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 ПК фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.
Безповоротна фінансова допомога - це: сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).
Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 
Відповідно до п.170.7 ст.170 ПК не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.
Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.
Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.
Враховуючи наведене, поняття «поворотна фінансова допомога» не може ототожнюватися з терміном «благодійна допомога».
Стосовно порядку здійснення розрахункових операцій повідомляємо наступне.
Закон України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових  операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зі змінами та доповненнями, (далі – Закон №265/95) визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Статтею 3 Закону №265/95 визначено вимоги до порядку проведення розрахунків суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.
Порядок реєстрації, застосування реєстраторів розрахункових операцій, ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013  № 417 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (зі змінами та доповненнями).
Статтею 9 даного Закону визначено випадки проведення розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок.
Крім того, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються за будь-яких умов при здійсненні розрахунків виключно в безготівковій формі.
Водночас статтею 2 Закону №265/95 передбачено, що розрахункова операція-приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки-оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Враховуючи те, що приймання благодійних пожертв, внесків не є розрахунковою операцією за товари (послуги) відповідно до Закону, то їх можна здійснювати без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
При цьому фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня протягом якого отримано дохід на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.
Згідно з п. 2.6 статті 2  «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004  № 637, уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
Законом України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (зі змінами та доповненнями) визначено загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечення правового регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.
Порядок здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України           від 30.06.2015 №451 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України» (зі змінами та доповненнями).
Таким чином, облік та оприбуткування готівкових коштів із скриньок благодійних пожертв здійснюється у порядку, визначеному вимогами даної постанови Кабінету Міністрів України та з урахуванням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004  № 637.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/O-vedenii-ucheta-fizlicazaregistrirovannogo-v-Reestre-volonterov-ATO.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!