Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про сторнування пені та штрафних санкцій з ПДВ

December 22, 2015

Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників податку на додану вартість (далі — ПДВ) щодо правомірності розрахунку штрафних санкцій та пені на суму податкового боргу, який виник внаслідок некоректного заповнення платниками податку додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, що подавалась за звітні (податкові) періоди починаючи з лютого 2015 року, повідомила наступне.


Непогашені залишки сум ПДВ, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року (далі — залишки від’ємного значення), обліковувались платниками податку у додатку 2 «Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2)» до податкової декларації з ПДВ (починаючи з лютого 2015 року) до повного їх погашення.


Такі суми залишків від’ємного значення відображалися у графах 2 — 5 таблиці 1 додатка 2 до декларації (в залежності від напряму декларування від’ємного значення).


При цьому від’ємне значення, яке вказувалось платником у графі 4 «суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року» та графі 5 «залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування, та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року» таблиці 1 «Облік сум залишків від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року» додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, переносилось до цих граф з інтегрованої картки платника податку (далі — ІКПП).


У разі некоректного заповнення додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, зокрема, граф 4 та 5 таблиці 1, якщо платник податку зазначив у цих графах суми податку, які перевищують суми від’ємного значення, що обліковувались в ІКПП, у такого платника в ІКПП формувався «технічний» податковий борг з ПДВ. У разі подальшого подання до такої звітності уточнюючого розрахунку з метою виправлення помилок, допущених при заповненні додатка 2, у платників податку в ІКПП, виходячи з суми такого податкового боргу, автоматично розраховувались штрафні санкції з ПДВ та пеня, що передбачені пунктом 126.1 статті 126 Кодексу.


Пунктом 126.1 статті 126 Кодексу передбачено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:


при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;


при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.


Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу (у редакції, яка діяла до 01.09.2015) пеня нараховується на суму податкового боргу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання.


Відповідно до підпунктів 14.1.39, 14.1.156, 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Кодексу пеня та штрафні санкції нараховуються на податковий борг, яким є сума коштів, яку платник мав сплатити, але не сплатив своєчасно до відповідного бюджету як податок, що визначений у порядку та строки, встановлені Кодексом.


Податковий борг, автоматично розрахований в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, а саме: зазначення у графах 4 та 5 таблиці 1 сум податку, які перевищують суми ПДВ, що обліковувались в ІКПП, за своєю економічною та правовою сутністю не відповідає визначенню податкового боргу у розумінні Кодексу.


Отже, штрафні санкції та пеня, розраховані в ІКПП на суму такого «технічного» податкового боргу, автоматично сформованого в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником податку додатка 2 до декларації з ПДВ, підлягають сторнуванню на підставі рішення контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку.

Джерело:  http://uteka.ua/channels_store/publication/Pro-stornuvannya-peni-ta-shtrafnix-sankcij-z-PDV-12244

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!