Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо проведення перевірки та відновлення первинних документів

April 22, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 18.04.16 № 8709/6/99-99-22-04-02-15

Про надання податкової консультації

 Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> від <...> стосовно податкової консультації щодо проведення перевірки та відновлення первинних документів <...> та повідомляє таке.
У нормах статті 3 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” із змінами (далі – Закон № 1669) зазначено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у
сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
Відповідно до статті 1 Закону № 1669 територія проведення антитерористичної операції – територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.
Крім того, статтею 10 Закону № 1669 визначено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
Водночас згідно з пунктом 3 статті 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Також відповідно до пункту 44.5 статті 44 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.
Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.
У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.
Що стосується методики відновлення документів за відсутності регістрів бухгалтерського обліку, то порядок дій у разі втрати первинних документів визначено пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704.
Сертифікат Харківської торгово-промислової палати України у цьому випадку засвідчує факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема: актів тероризму на території м. Харцизька Донецької області, проте, він не засвідчує, що документи, які відсутні <...>, не можуть бути відновлені у майбутньому.
Норми Кодексу та Закону № 1669 не містять положень щодо звільнення платника податків від обов’язку відновлення документів у випадках дії обставин непереборної сили, що, зокрема, мали місце на території проведення АТО.
Отже, враховуючи зазначене вище та відповідно до пункту 44.5 статті 44 Кодексу, ….. зобов’язане забезпечити відновлення документів.
Крім того, зазначаємо, що відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, державну політику у сфері бухгалтерського обліку та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства.

Голова                                                                                                       Р. М. Насіров

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/O-provedenii-proverki-i-vosstanovlenii-pervichnyx-dokumentov.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!